lördag 10 mars 2007

Skånes uppror mot eliterna

Tips: Läste en strålande analys av högerpopulismens frammarsch i Skåne i DN som jag varmt vill rekommendera. Givetvis håller jag inte med om varenda stavelse, men den är tänkvärd och sätter fingret på den stora utmanig Sverige står inför.
Inlägget är pingat på intressant.se, nyligen.se
Andra bloggar om: sverigedemokraterna, svenskhet, , samhälle , socialdemokraterna,

Makt att bruka och missbruka

Sturup kl 11.45 den 10 mars 2007

Ska upp till Stockholm. Ska bland annat på en radio debatt imorgon kl 15.00. P1 granskning har ett program om allmännyttans roll i boendet.

Planet är sent men allt är annars i sin ordning när jag ska passera kontrollen. Den lilla påsen med vätskeförpackningarna, datorn kontrolleras och rocken tas av. Som vanligt piper inte metalldetektorn när jag passerar. Jag börjar få rutin på det här, tänker jag nöjt för mig själv.

Trots detta blir jag kallad av vakten. Han visiterar mig grundligt och demonstrativt. Jag protesterar inte, har lärt mig att det inte är lönt. Samtidigt som jag blir visiterad glider alla andra förbi som inte har "pipit" i metalldetektorn förbi. Det är tydligen skillnad på folk och folk.

Efter visiteringen utbyter jag och vakten sura blickar medan jag plockar ihop mina saker. Han vet att jag vet, jag vet att han vet. Två individer, en som har makt och den andra utelämnad till den andras omdöme. Tyst tänker jag för mig själv: Vad är det som får dig att göra så, killen? Vad får dig att demonstrera din makt? Är det ilska?

Jag går en bit där ifrån och tar bilden som finns här bredvid. För några år sedan skulle denna incident kännas mycket kränkande. Idag tycker jag synd om dem som känner ett behov av att demonstrera sin makt. Tyvärr slår denna typ av individuella handlingar sönder den nya samhällsgemenskap vi så akut behöver bygga för att bli ett "vi". Jag hoppas verkligen att i de fall när jag befinner mig i en maktposition avstår från att missbruka den. Gör jag inte det har jag ingenting lärt.
Inlägget är pingat på intressant.se, nyligen.se,
Andra bloggar om: , samhälle, invandring, integration, maktmissbruk, svenskhet

fredag 9 mars 2007

Migrationsverket: sista anhalten för oss första för de som söker en fristad

Sista anhalten för mina besök vars syfte har varit att skaffa mig en aktuell bild av hur flyktingmottagningen i Sverige fungerar är Migrationsverket. Där mitt besök slutar börjar det för alla de 40 000 asylsökare som väntas komma under 2007. De flesta flyr våldets Irak.

Jag och mina socialdemokratiska Malmökollegor har under en hel vecka tillsammans gjort ett tiotal besök vars syfte har varit att träffa människorna; asylsökarna, de ensamkommande barnen, värd familjerna, irakiska föreningarna - men också alla de människor som jobbar i Malmö för att gör ankomsten till det nya landet så bra som möjligt så som IntroRehab och Röda Korset.
För mig är bilden entydig. Flyktingmottagningen fungerar inte och den borgerliga regeringen håller på att förvärra situationen. Det är orimligt att tillåta landets kommuner fortsätter hålla sina kommungränser stängda. Alla kommuner borde ställa upp solidariskt, fungerar inte det måste lagstiftningen förändras.

Det fria valet för nyanlända flyktingar är en ren chimär. Det som i den politiska debatten kallas för EBO, eget boende, är ofta inget annat än ett trångt och ovärdigt boende. Sen, när väl uppehållstillstånd är i ens hand, har man endast en månad på sig att bestämma sig över sin framtid; att bo kvar hos vänner/släkt eller flytta ett en oviss väntan i ett anläggningsboende tills Migrationsverket kan erbjuda en värdkommun. Ingen informationskampanj i världen kan ändra det val de flesta då gör. För vad skulle du välja? Ovisshet eller trygghet.

Under veckan jag varit ute på besök har Sabuni försökt visa handlingskraft. Ny organisation. 21 länsstyrelserna ersätter Integrationsverket. AMS ska komma in tidigare. Det sistnämnda är positivt. Men samtidigt inget löfte om mer resurser till de kommuner som återigen har ställt upp solidariskt. Inget besked om hur Länsstyrelsernas och AMS ska stärkas. Och fortsatt undfallenhet mot alla kommuner som stängt sina kommungränser. Inte konstikt att du får kritik Sabuni. Det blir en spännande debatt på tisdag.
Inlägget är pingat på intressant.se, nyligen.se,
Andra bloggar om: , , Sabuni, samhälle, invandring, flyktingar, integration, irak,

Rabulisten Rojas

Återigen vet jag inte om jag ska skratta eller gråta när jag ser Mauricio Rojas in action. I dagens Aftonbladet kan man läsa att Rojas anmält Mona Sahlin och Jens Orback till KU .

Rojas påstår i sin KU anmälan att "Integrationsverket betalade under perioden 2002-2006 ut minst en halv miljard kronor till kommunerna för deras insatser för nyanlända invandrare i strid mot gällande regler" och att den socialdemokratiska regeringen kände till detta. Han grundar sin slutsats på Riksrevsionens granskning som konstaterar att "Integrationsverkets rutiner för beslut om schablonersättning till kommuner uppfyller inte kraven i gällande författning. Ersättningsförordningen anger att rätt till schablonersättning har den kommun som har upprättat en introduktionsplan. Integrationsverket prövar inte kommunens rätt till ersättning genom introduktionsplaner. Genom att inte kontrollera förekomsten av dessa agerar Integrationsverket i strid med förordningen".

Mauricio Rojas gör sig inte bara skyldig till att sprida felaktigheter utan drar, liksom Riksrevisionen, långtgående slutsatser genom att inte göra en rimlighetsbedömning. Integrationsverket har valt att genom stickprov kontrollera att kommunerna slutit introduktionsavtal med enskilda flyktingar. Vad de inte har genomfört är en total kontroll av samtliga avtal som har slutits mellan flyktingar och en viss kommun. Det kan diskuteras om Integrationsverket har gjort rätt genom att utföra stickprovskontroller eller om de borde ha genomfört en total kontroll av samtliga genomförda avtal, och därmed också lagt ned mer resurser på själva kontrollerandet. Jag kan tycka att såväl Rojas som Riksrevisionen bör uppskatta att Integrationsverket inte har slösat med skattebetalarnas pengar i onödan. Riksrevisionens kritik grundar sig på att Integrationsverket inte har genomfört kontroll av samtliga avtal.

Alltså: Man kan diskutera lämpligheten i Integrationsverket metod för kontroll av avtal, men att konstatera att Integrationsverket har agerat i strid med förordningen är att dra alltför långtgående slutsatser. Ingenstans i förordningen som regler schablonersättningen nämns att kontrollen av introduktionsavtalen ska utföras enligt en viss metod.

Det är dessutom i det närmaste löjligt att den nya alliansregeringen inte har ändrat de rutinerna som man anmäler Sahlin och Orback för. Rojas bör därför i anständighetens namn också KU-anmäla Nyamko Sabuni då Integrationsverket under hennes tid som statsråd inte har haft annorlunda uppföljning av kommunernas introduktionsavtal.

Kanske borde Rojas också passa på att anmäla också den nuvarande miljöministern Andreas Carlgren till någon instans då Carlgren i egenskap av GD för Integrationsverket var den som var ytterst ansvarig för att myndigheten inte kontrollerade om kommuner som erhöll schablonersättning hade faktiskt upprättat handlingsplaner.

Rojas vill bara flytta fokus från det verkliga problemet. Det kaos den nya regering håller på att skapa i flyktingmottagningen som jag beskrivit i min blogg. Rojas och jag har för övrigt debatterat samma fråga i kammaren.
Inlägget är pingat på intressant.se, nyligen.se
Andra bloggar om: , , samhälle, invandring, flyktingar, integration, mona sahlin. Rojas,

Grattis Mona – grattis socialdemokratin

Idag fyller du 50 år som många medier uppmärksammar däribland DN. Hoppas du får en bra dag med familjen.

Vi kan också bara gratulera socialdemokratin som med dig får sin första kvinnliga ledare. Det är en historisk milstolpe som jag skrev i Sydsvenskan för en tid sedan. Med dig som partiledare har socialdemokraterna möjlighet att förnyas och utvecklas både politiskt och organisatoriskt och får dessutom åter chansen att skriva ett viktigt kapitel i svensk historia – att göra det möjligt för väljarna att redan 2010 välja Sveriges första kvinnliga statsminister.
Inlägget är pingat på intressant.se, nyligen.se,
Andra bloggar om: , samhälle , mona sahlin, socialdemokraterna,

torsdag 8 mars 2007

Ensamkommande barn: Mötet med Haukar

Vi träffas på ett boende som gjorts om för att ta hand om asylsökande barn. Haukar har rest i 25 dagar för att nå Sverige. Han har rest hela vägen från norra Irak, han har Kurdisk påbrå. Han fyller 17 år om några dagar.

Han bor med ytteligare 20-talet barn. Han är en av dryga 80 barn som finns i Malmö. De har kommit från Irak, Afghanistan och Somalia. I Sverige är det för närvarande 800 barn som Haukar, endast 170 barn har fått kommunplacering. Resten väntar i boenden likt det jag besöker i Möndal, Sigtuna, Solna och Malmö.

Det skulle inte bli så. Dessa kommuner skulle endast fungera som transitkommuner. Här skulle de söka asyl hos Migrationsverket för att senare slussas ut i mottagarkommuner. Men hittills är det bara fyra kommuner som ställt upp. Kommunerna har stängt sina kommungränser.

- Om alla skånska kommuner ställt upp skulle det räckt med att ta emot två barn per kommun för att klara alla barn som väntar i Malmö, säger en av handläggarna. Hon är frustrerad och oroad. Hur ska de gå får dessa barn? Hur ska de gå när de väl får uppehållstillstånd?

Några av barnen får psykologhjälp. De har förlorat hela sin familj och de har ingen kontakt med sitt forna land. De är bräckliga.

Enligt Migrationsverkets uppgifter väntas 90 procent av barnen i Malmö få uppehållstillstånd. Men uppehållstillståndet dröjer. Migrationsverket vill ge Sveriges kommuner tid att tänka om. Barnen hamnar i kläm. Som det ser ut kommer många sannolikt att stanna i Malmö. De har inte ens fått chansen att se andra delar av vårt vackra land.

Idag har integrationsminister Sabuni presenterat lösningen på hur flyktingmottagningen ska lösas. Men hennes besked löser inte problemen jag skildrat i min blogg. Jag har också kritiserat henne i DN. Inget besked om extra stöd till de kommuner som ställer upp, inga krav på de kommuner som stängt sina dörrar. Hon flyttar klossar. Försöker vissa handlingskraft men har hittills bara förvärrat situationen. Hon har inte förstått, tänker jag för mig själv. Hon kan inte ha förstått!

Haukar drömmer om ett normalt liv, säger han. Jag hoppas med hela mitt hjärta att han ska få ett bra liv. Han är värd det.


PS. Ännu en gång hamnar jag i en diskussion med en journalist. Jag vill inte bli fotograferad med barnen. Det känns som om jag utnyttjar dem. Hon missuppfattar mig och blir arg. De är bra att de fått ta bilder på barnen. Malmöbon behöver få se dem. Men det känns inte bra att jag är med. Hoppas de väljer rätt bilder imorgon. DS.


Sabuni: politik är mer än att flytta på klossar!

Det är uppenbart efter presskonferensen att inte du förstått allvaret i situationen vi har idag vad gäller flyktingmottagningen. Har skrivit en del om det i min blogg.

1. Sabuni du har inte fört en dialog med kommunerna som har det akuta behovet av stöd.
2. Sabuni du lovar inga pengar till de kommuner som har det akuta behovet av hjälp
3. Sabuni du tillsätter en utredning om introduktionen och introduktionsersättningen som kan dröja upp till ett år till. Direktiven inte ens färdiga.
4. Sabuni du ger inget besked om hur mycket resurser Länsstyrelserna, Migrationsverket och AMS får. Dock sker en ”effektivisering” om man jämför med Integrationsverkets resurser.

Glöm inte att du sagt att du redan visste hur allt skulle göras och att vi sossar haft en dålig vana att begrava frågor genom utredning. Detta sa du sist när integrationspolitiska utredningen lades ner. Dessutom finns Lars Rådhs utrdening klar. Nu lever du inte som du lär!Inlägget är pingat på intressant.se
Andra bloggar om: , , Sabuni, samhälle, invandring, flyktingar, integration,

Den osvenske Zlatan?

Jag förstår Karin Rebas reaktion på ledarsida i DN idag. Jag har ju själv reagerat. Dessutom borde Lagerbäck inte hänvisa till Zlatans medborgarskap. Det blir otydligt och spär på bilden av Zlatan som exotisk frukt. Zlatan är svensk och född här i Sverige!

Men varför stannar du där Karin? Vad är det för mekanismer som sätter igång och vem mer än Lagerbäck har bidragit till att göra Zlatan till ”främling”?

Inlägget är pingat på intressant.se, nyligen.se
Andra bloggar om: , , sverigedemokraterna, svenskhet,

Sabuni: Du har inte insett allvaret!


Uppdatering: Idag skriver DN att Sabuni förväntas föreslå att länsstyrelserna ska få ansvaret för flyktingmottagandet. Jag vet att det historiskt sätt att har funnits tveksamheter från den kommunala sidan att lägga över ansvaret på länsstyrelserna. Orsaken till tveksamheten har varit att länsstyrelserna inte besitter nödvändig kompetens och kunskap om den kommunala verkligheten.
Oavsett om det är bättre att flytta över ansvaret till länsstyrelserna eller till annan myndighet kommer denna organisationsförändring vid fel tidpunkt. Sverige står inför ett av de största flyktingströmningar sedan mitten av 1990-talet. Människorna får inte ramla mellan stolarna för att en fråga bollas mellan olika huvudmän. Jag är också kritisk till att man splittrar upp denna verksamheten!

Inlägget är pingat på intressant.se
Andra bloggar om: , , Sabuni, samhälle, invandring, flyktingar, integration,

Ovsvenske Zlatan?

Ni kanske redan glömt Kvällstidningsrubrikerna från igår: Zlatan i slagsmål. Men kolla bilden noga. Det är inte första gången media framställer Zlatan som en bråkstake. Ofta är det så att Zlatan fått satt en bild på sig som inte stämmer överens med verkligheten.

Han är för indivudlistisk, han struntar i landslaget, han är en diva, han har ett osvenskt sätt att spela fotboll, osv osv....


Ja, då blir det till slut någon som utbister: "Zlatan är inte svensk". Den här gången en tokig Sverigedemokrat. Men nästa gång...vem blir det då?
Ok, han gjorde inte en bra match igår. Men vi svenskar borde vara oerhört stolta att ha en av världens främsta anfallare spelandes i gult och blått. Media bättring!
Inlägget är pingat på intressant.se, nyligen.se

onsdag 7 mars 2007

Sabuni: Har du insett allvaret?

Efter mer än fem månaders ovisshet kanske vi får vetta hur flyktingmottagningen och integrationspolitikens ska organiseras. Jag har ju skrivit flitigt om det i min blogg. Imorgon kl 13.00 har Sabuni presskonferens som kan ses på webben. I stora drag blir organiseringen som Gunilla Bruun föreslog i sin analys. Jag blir inte heller överraskad om du lovar lite mer pengar till Migrationsverket och att du offentliggör en utredning kring etableringen. Kanske lite mer pengar till de kommuner som tar emot flyktingar för att få tyst på dem.

Sabuni, allt detta är bra men det kommer inte räcka. Du måste inse allvaret!
Inlägget är pingat på intressant.se

Sabunis hederÅterigen är hedersrelaterade våldet i Sabuni agenda i Expressens fjärde sidan ocg i DN säger hon "Hedersvåld mest akuta jämställdhetsfrågan"Hedersvåld mest akuta jämställdhetsfrågan".


Låt de vara sagt: Allt våld mot unga flickor/kvinnor är oacceptabel och ska bekämpas. Oavsett om det är i hedersnamn, i fyllan eller ett svartsjukedrama. Hedersvåldet har sina speciella dimensioner och kräver olika sorts insatser. Något som Mona, Qaisar och jag skrev om i GP i höstas. Vi sossar gjort mycket på området, mer kan göras.

Sabuni du har varit väldigt bra på att komma ut i media, få till den extra knorren som gör att media blir intresserade. Men så är du garvad pr-konsult. Hederelaterade våldet har du försökt göra till ditt signum i media bruset. Som när du krävde att ”alla unga tjejer” skulle tvingas till gynekologtest på samma sida för mer än ett år sedan eller när du skrev din bok ”Flickor vi sviker”. Förslag som du backat från. Kolla mina skriftliga frågor om huvudduk och gyntest till dig Sabuni och dina svar på dessa två. Svar 1 och svar 2.

Men vad mer? För lika bra som du har varit på att komma ut i media, lika dålig har du varit på att komma med en politik för att bryta för utanförskapet. Tvärtom – vad gäller flyktingmottagningen har du varit med att skapa kaos. Dessutom är integration och mångfald och de utmaningar Sverige har enorma. Mycket mer än hedersproblematiken, Sabuni!

På de andar områdena håller dessutom dina statsrådskompisar på att ställa till det. På arbetsmarknadens område rycker de undan stödet till alla människor som lever i utanförskap genom nerdragningar i vuxenutbildning och arbetsmarknadspolitik, segregationen i skolan skärps och de ekonomiska klyftorna växer igen.
Inlägget är pingat på intressant.se

Bush reser till sin bakgård


Gorge Bush besöker i dagarna Mexiko, Guatemala, Colombia, Brasilien och Uruguay. Det kommer att uppmärksammas av SR Studio Ett imorgon, där jag troligtvis medverkar. En av fördelarna med att vara svensk-chilenare. Den amerikanska presidenten offentliggjorde ett stödpaket till sina grannar innan avfärden. Men mycket talar för att det är sent att stärka banden och återta kontrollen över regionen. Bush har ju fullt i Mellanöstern. Läs denna intressantam, men något gamla, analys i BBC world om hur US förlorade kontrollen över sin bakgård.

Pose framför traumatiska flyktingar? Aldrig livet!

Igår blev jag och Hillevi Larsson riksdagsledamot (s) intervjuade i av Skånska Dagbladet när vi var och besökte svenskundervisningen för nyanlända invandrare som bär med sig trauman efter krig, tortyr och förföljelse.

Där uppstod en situation som jag hade jättesvårt att hantera och som fick mig att må dåligt. Vi hade precis kommit till IntroRehab och kom in i en klass med ett 20-tal elever som hade en samling. Vi gick in för att prata med gruppen. Men eftersom det var ett klassrum kunde inte fotografen få bilder med ”rätt miljö”. Fotografen ville istället få oss att ställa oss framför dessa människor så att bilderna skulle bli bättre. Det kändes jätteobehagligt, och jag gjorde ett ansträngt försök, men när fotografen insisterade att ta fler bilder fick jag nog. Jag sa att det fick räcka! Han frågade varför. Jag svarade det borde han förstå l! Han fortsatte tjata och jag vägrade.

Nej, någon j-a gräns måste man sätta. Det är människor, människor som dessutom farit ill. De är inte och får aldrig behandlas som en bakgrund för en bild som ska skildra ”politiker ute i verkligheten”.

Inlägget är pingat på intressant.se
Andra bloggar om: , , samhälle, invandring, flyktingar, irak,

Flyktingsströmmen: Människorna bakom statistiken

Herrgården, Rosengård, tisdag kväll

Bechar, Aujan, Abdisalam, Bahman, Abdullahi, Hussein och Eiman. Det är en del av människorna bakom statistiken. Det är en del av flyktingarna från främst våldets Irak, men också från Somalia som hittat enda upp till Sverige.

Sverige har som vanligt ställt upp solidariskt, tillskillnad från övriga EU. Förra året tog vi emot hälften av dem irakier som fick uppehållstillstånd i EU. Men vi kan ändå inte jämföra oss med andelen irakiska flyktingar som sökt sig till Syrien, Libanon och Iran.

En del av dem jag träffade har fått det eftertraktade pappret från Migrationsverket; ett uppehållstillstånd. Andra har precis sökt, som Bahman och Eiman. I gruppen finns bland annat elektriker, verkstadsingenjörer och studenter. Den svåra bostadssituationen är ett gemensamt bekymmer. Extremen är Hussein som bor på Malmös Camping med sin familj. Flera har sina anhöriga kvar i Bagdad eller i Amman. Familjesituationen oroar. Hur mår de? Ska vi få återses? Och när?

Malmö är hårt ansatt och pressat av flyktingsströmmen. Fortfarande vägrar 60-talet kommuner ta emot flyktingar. Ansvariga ministrar och den borgerliga regeringen gör inte saken enklare när det lägger ner Integrationsverket som varit ansvarig myndighet att teckna avtal. Fram tills nu är den framtida mottagningsprocessen oviss, i ett läge då 40 000 flyktingar väntas komma till vårt land. Det enda de lovar är mer information till dem som söker asyl. Så naivt och så okunnigt. Det har ju gjorts hela tiden. Nej här krävs extraordinära åtgärder…
Inlägget är pingat på intressant.se


Andra bloggar om: , , Sabuni, samhälle, invandring, flyktingar, Billström, irak,

tisdag 6 mars 2007

Tobias och Nyamko:Hur ska de komma in i samhället?

Besökte på förmiddagen verksamheten IntroRehab och Röda Korsets Center Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö.

Jag är full av intryck. Här försöker man hjälpa människor med trauman att både lära svenska språket och bearbeta sina upplevelser. Det kan vara allt från krig, förföljelse och tortyr. Ni som arbetar där är beundransvärda!

Många av de jag träffade har rötter i Irak. De har hemska upplevelser med sig och varje dag är ett lidande. Nästa bomb som sprängs i Bagdad kan ta livet av en när anhörig. Som jag tidigare skrivit i min blogg är flyktingstömmen till Malmö stor. De jag träffade idag vittnade om trångboddhet och ibland till och med hemlöshet. Hopplöshet späds på. Så kan vi bara inte ha det! Hur ska de komma in i samhället, lära sig språket och få ett arbete? Tobias Billström och Nyamko Sabuni ni har verkligen inte förstått!

Inlägget är pingat på intressant.se
Andra bloggar om: , , Sabuni, samhälle, invandring, flyktingar, Billström, irak,

Bengt: Att ställa krav är att bry sig


Folkpartiet har under perioder den senaste tiden använt sig av devisen ”Att ställa krav är att bry sig”. Jag läser i Sydsvenskan att partivän Bengt Held går till hård attack mot folkpartiet i Malmö. Bland annat kallar han Malmös nya fp kommunalråd Ewa Bertz för en principlös ”politikens hästhandlare”. Bengt lever upp till folkpartiets egen divis, han bryr sig om sitt parti och kräver sans och balans. Bengt kör hårt!

Inlägget är pingat på intressant.se

Andra bloggar om: , folkpartiet

Peters dödskyss?


I sin blogg skriver redaktören för Kvp Peter J Olsson, att jag bland annat skulle vara ”en modern socialdemokrat”. Vilken dödskyss! Peter, du behöver inte oroa dig. Jag älskar Malmö och Skåne också så de perspektiven kommer inte att gå förlorade i mina inlägg.

Den svåra balansen

Jag har idag efter mycket om och men bestämt mig för att radera en av kommentarerna på ett av mina inlägg. Det är en svår balansgång: Å ena sidan vill jag möjliggöra för er som läser att lämna anonyma kommenterar i syfte att öka interaktivteten, å andra sidan lockar det vissa individer att skriva kränkande inlägg som de kanske inte skulle göra om de inte var anonyma. Jag är en optimistisk människa, jag vill tro på det goda i människan. Jag ska fortsätta att tillåta möjligheten till anonyma kommentarer. De värsta kommenterar som innehåller rasistiska, sexistiska eller kränkande inlägg kommer jag att radera.

Efterlys dom som hotar

För några dagar sedan skrev jag ett inlägg om att Nyamko Sabuni hade efterlyst av DN då hennes kalender inte var intecknad. Idag får jag veta via Aftonbladet att Sabuni lever under hot och att detta är anledningen till att hennes regeringsalmanacka hålls hemlig. Det är fruktansvärt med hot mot människor som väljer att arbeta politiskt. Hotet riktas bara inte mot dessa personer utan mot hela demokratin. Hot mot politiker bör tas på största allvar.


Inlägget är pingat på intressant.se,
Andra bloggar om: , , Sabuni, samhälle, invandring, flyktingar, integration, Svd,

Självstyre går före gemensamt ansvar

Nu träder Tobias Billström och Nyamko Sabuni fram i en DN debatt där det hävdar att det är fel att en överväga lagstiftningsvägen för att få fler kommuner att ta ansvar.

Men, Tobias och Nyamko, flyktingpolitiken är ett nationellt ansvar, inte bara vissa kommuners ansvar. Visst skulle en lagreglering som säger att kommunerna är skyldiga att ha en beredskap för att ta emot flyktingar utan tvekan innebär en begränsning av det kommunala självstyret. Men är ni inte ens beredda att pröva idén? Ska vi inte ens förvänta oss att alla kommuner ska ha en skyldighet att skaffa sig en beredskap för att ta emot flyktingar som kommer till vårt land? Och om Tobias och Naumko inte förväntar sig det, varför ska kommunerna ta emot inflyttade barnfamiljer, pensionärer och andra invånare som är i behov av stöd?
Inlägget är pingat på intressant.se,
Andra bloggar om: , , Sabuni, samhälle, invandring, flyktingar, Billström,

måndag 5 mars 2007

Varför är du så undfallande Littorin?

Enligt uppgift kunde varken arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin eller statssekreterare Eva Uddén Sonnegård ställa upp på en debatt i Studio Ett om plusjobben mot SKLs ordförande Ilmar Reepalu igår. Bakgrunden är de regelförändringar som den borgerliga regeringen genomfört som fått kommunerna att gå i taket.


SKL kräver att regeringen ska ändra sig i ett brev. Jag har haft debatt mot Littorin i frågan som främst rör Plusjobbarna över 60 år och ställt en fråga till Littorin om SKLs brev. Jag har befarat att regeringens avtalsbrott i förlängningen ska leda till att plusjobbare sägs upp av kommunerna i förtid. Något som jag fått veta kommer att ske i Pajala. Nu hänger 18000 plusjobbare löst. Klart att du undviker debatt Littorin…

Inlägget är pingat på intressant.se

Andra bloggar om: politik, högerregeringen, arbetsmarknad, moderaterna, arbetsmarknadspolitik, sven otto littorin

Flyktingmottagningen riskerar haveri

I fredags lämnade Integrationsverket ytterligare en rapport om det växande problemet i flyktingmottagningen. Idag skriver Svd att Flyktingexperter befarar ett haveri. Jag har tagit upp frågan tidigare i min blogg. Fattar inte vad Nyanko Sabuni och Tobias Billström väntar på. Debatten den 13/2 blir intressant…förhoppningsvis har vi då i partiet också en lite tuffare linje. S behöver flytta fram postionerna i frågan. Hur länge ska kommuner få säga nej till flyktingmottagning? Och vad gör vi åt den akuta situationen?

I debatten mot Anders Lago, kommunalråd i Södertälje, SVT aktuellt idag kl 21.00 snackar migrationsminister Tobias Billström om att moderaterna länge har velat ändra hela mottagningssystemet. Senare i samma debatt medger han att han vill ge mer information till asylsökarna...som om det inte gjorts innan Tobias!? Om det är "den stora insatsen" för att möta den ökade flyktingströmmen har Sverige stora problem...Inlägget är pingat på intressant.se
Andra bloggar om: , , Sabuni, samhälle, invandring, flyktingar, Billström

Mötet med Etisar

Besökte precis Arbetsförmedlingen Nya Invandrare. Möte bland annat herren på bilden; Allan Waktmar. Denna arbetsförmedling arbetar med dem som precis kommit till Sverige. Mötet bekräftar den bild jag har av mottagningen av nyanlända. Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun är fortfarande mycket otydlig. Det finns motsägelser i systemet som gör att människor hamnar i ett moment 22. Besöket kommer säkert leda till några skriftliga frågor.

Träffade också Etisar och Goran, en geografi- och historielärare från Irak och en musiker från Bosnien. De, precis som vi, vill inte annat än att arbeta. Men vägen dit är inte alltid spikrak och enkel. Mötet med Etisar var starkt. Hon har bott i Sverige i ett år, läst svenska 5 månader och har en praktik på en förskola. ”Jag tycker om jobba, jag lärare i Irak, praktik hjälpa mig prata, studera svenska inte good”.

Hon berättar med sin knaggliga svensk att hon har två barn kvar i Bagdad. Den enda som kom med är den yngsta 15 åriga dottern. Hennes man läser, precis som hon, svenska. Jag ser en orolig mor framför mig. Blanka ögon och darrande röst. Jag ser i Etisar, min mor som 1975 kom till Sverige. Min mor var yngre bara 27 år, med två barn jag 3 år och min syster 11 månader. Hur ska ditt liv bli här Etisar? Hur kommer det gå för din familj i krigets Irak? Där dör ju civila varje dag.

Jag försöker förstå och känna, men jag vet att det bara blir ytligt. Etisar hur ska någon kunna förstå din oro och din sorg?

Vilken beundransvärd styrka vi människor har. När livet vänds upp och ner har vi nästan alla en enorm förmåga att göra vårt bästa och fortsätta leva. Du har det definitivt Etisar. Tänk att få tillhöra ett land som ger människor en ny chans. Sverige är fantastiskt!

Inlägget är pingat på intressant.se

Andra bloggar om: , samhälle, invandring, flyktingar, arbetsförmedlingen, irak

Dansk gemyt är en myt


Vi svenskar har alltid fått hör att danskarna är Nordens sydlänningar. Det kallas för det danska gemytet. Jag har upplevt att man med detta försökt göra oss svenskar avundsjuka. Vi svenskar är och har det tråkigare än våra grannar i syd…

Men det verkar som om alla i Danmark inte får del av hjärtligheten. Enligt OECD finns inget annat medlemsland som har en så stor skillnad mellan yrkesarbetande invandrare och infödda som Danmark. Hela OECD-rapporten blir offentlig senare idag. Det uppger danska affärstidningen Børsen.

Rikka, du som ansvarar för danska öppenheten, det verkar som om danska gemyt bara är en myt.

Inlägget är pingat på intressant.se

Andra bloggar om: , , samhälle, invandring, invandringspolitik, flyktingar, danmark

söndag 4 mars 2007

Samtala om ditt Sverige

Vi kan få ett nytt parti i riksdagen efter 2010. Det erfar Expressen efter at ha tagit del av en undersökning gjord av TEMO. I den har Sverigedemokraterna någonstans mellan 4,3 och 8,6 procent av väljarstödet.

Jag är inte överraskad om det skulle vara så. Vi kan se att integrationsfrågorna och utanförskapsfrågorna inte fått den uppmärksamhet de förtjänar av den nya högerregeringen. Något till och med DNs liberal ledarsida uppmärksammat. Inte ett enda konkret förslag har lagts fram i riksdagen av Sabuni på området. Därtill har vi en högerregering som helt tappat greppet över flyktingmottagningen vilket jag påtala i en debatt den 21/2 då vi bland annat behandlade den statliga styrningen av flyktingmottagningen i kammaren.

Lägg på det att vi fått en högerregering som ökar de sociala och ekonomiska klyftorna i Sverige. Väldigt osvenskt, om ni vill veta vad jag tycker! På arbetsmarknadens område har de efter årsskiftet skickat ut tusentals människor i totalt utanförskap och imorgon börjar sista delen av a-kasseförsämringarna gälla. På skolans område är de i färd med att förstärka segregationen och försvåra för äldre att studera. På skatteområdet lägger de fram förslag efter förslag som ger mer till dem som redan har mycket. Allt detta är en perfekt grogrund för mer populism, inte mindre.

Dessutom ställer Sverigedemokraterna en del angelägna frågor. Även om Sverigedemokraterna ställer dem ur ett gammalmodigt och föråldrat sätt gör det inte frågorna mindre angelägna: Vad är det sammanhållande kittet i vårt land som vi alla älskar? Hur värnar vi det svenska språket och våra traditioner i den globala byn? Går det och till vilken utsträckning?

Vi alla måste börja ta samtalet om hur Sverige förändrats och hur världen runt om oss allt mer påverkar oss.


Inlägget är pingat på intressant.se
Andra bloggar om: , , sverigedemokraterna, Sabuni, samhälle, invandring, invandringspolitik, svensk kultur, flyktingar

Diskriminering som affärsidé 2.0?


När vi ändå pratar diskriminering som dålig affär…

Minns du när Farbod Rezania på Svenskt Näringsliv den 16/2 sa att ” det är en alldeles för enkel lösning att skylla invandrarnas arbetslöshet på en fördomsfull arbetsgivarattityd. Det finns inget i statistiken som stöder sådana påståenden.”? Farbod du fick ett enormt medialt genomslag. Ja, du hävdar att du, Farbod, ska ha bevisat det i din rapport Bortom Etnicitet.

Jag drar mig till minnes Integrationsverkets Rapport Integration från 2002. I den har man sammanställt 400 forskningsrapport om diskriminering. Redan då kunde man till och med visa diskriminering mellan adoptivbarn med ett sannolikt »europeiskt« och ett sannolikt »utomeuropeiskt« utseende, mellan inrikes födda och utrikes födda med samma utbildning, kön, ålder och anställningstid i samma bransch och företag som inrikes födda och mellan inrikes födda ungdomar med föräldrar födda utanför Europa och ungdomar med föräldrar födda i Sverige med samma utbildning, betyg och språkkunskaper.

Jag kom mest att tänka på dinosaurierna, när jag hörde dig Farbod. Skräckinjagande då, men utdödda nu. Tack gode gud att alla svenska företagare inte är så efter som ni i Svenskt Näringsliv. Då hade våra svenska företega haft svårt att hävda sig i den globala konkurrensen!
Inlägget är pingat på intressant.se