torsdag 31 januari 2008

Människohandel och oseriösa arbetsgivare

Nu tar borgerligheten initiativ mot människohadel (Svd). Bra! Det behövs. För många människor utnyttjas i vårt land av oseriösa arbetsgivare.

Så här skriver Littorin och Ask:
Regeringen har i dagarna fått ett förslag från en interdepartemental arbetsgrupp i regeringskansliet. Promemorian innehåller ett 30-tal förslag för att förebygga och bekämpa människohandel, arbetskraftsexploatering med mera, motverka efterfrågan och skydda och stödja offer för sådan handel.

Men varför inte gå längre om man verkligen vill hjälpa dem som utnyttjas? Jag har skrivit en motion om utlänningslagen som socialdemokraterna i socialförsäkringsutskottet följt upp med en reservation. Utdrag ur motionen:

Den moraliska grundfrågan handlar om vem som borde vara måltavla för samhällets insatser, de papperslösa eller de som utnyttjar papperslösa. De verkligt kriminella är ju de oseriösa arbetsgivare och agenter som är beredda att tjäna på människors utsatthet. Resurserna och insatserna borde därför riktas mot de arbetsgivare som missbrukar människovärdet. På samma sätt som vid prostitution bör man kunna straffa ”köparen”, inte den som blir utnyttjad. Det är den enda rimliga vägen att gå. Så länge det finns en efterfrågan kommer det också att finnas ett utbud.

Både gömda och papperslösa bryter mot utlänningslagen genom att vistas illegalt i landet och ska även i fortsättningen avvisas eller utvisas. Samtidigt borde det bli möjligt att utdöma ett skadestånd från arbetsgivaren som motsvarar mellanskillnaden mellan den lön arbetstagaren fått och den som är normal i branschen. Man skulle dessutom också kunna öppna möjligheten för ett allmänt skadestånd för den kränkning som arbetstagaren blivit utsatt för. Oseriösa arbetsgivare skulle dra sig för att utnyttja svart arbetskraft när de riskerar skadestånd.
Detta är dock inte möjligt i dag.onsdag 30 januari 2008

Naivt av den borgerliga regeringen

DN debatt idag är intressant. Redan nu börjar regeringen, med statsministern själv i spetsen, inse att deras politik inte räcker till för att klara jobben och integrationen. Därför sker nu förändringar från tidigare politik. Så här skriver de:

I dag begränsas exempelvis tiden med instegsjobb till maximalt 18 månader. Detta är en allt för kort tid för att nyanlända ska kunna ges en verklig chans att lära sig svenska och etablera sig på arbetsmarknaden. Vi vill därför utöka tiden till att omfatta 24 månader. Nu när nystartsjobben öppnas för offentlig sektor är det viktigt att också instegsjobben i offentlig sektor får liknande villkor i privat sektor.

Men tror de verkligen detta löser problemen? Att förlänga möjligheten till att få instegsjobb med 6 månader samt att nystartsjobben nu även ska omfatta offentlig sektor. Förändringarna kan förvisso vara välkomna, men kom igen...

Den som tror att detta löser nyanländas svårigheter räcker upp en hand!

Media: Svd, Ekot

tisdag 29 januari 2008

Modeveckan

Mode veckan är igång. Alltid kul. Hörde att svenskt mode ligger två efter det danska. Hmmm....får kolla in vad de gör förutom att det faktiskt fortfarande produktion i landet. Tänkte hinna se något.

Media: Svd ,

Bush, Irak och George MichaelMedia: Svd, DN

måndag 28 januari 2008

Ett mindre steg framåt

Det finns väl all anledning att glädjas över att Nyamko Sabuni äntligen gör något för att motverka diskrimineringen (DN debatt). För hittills har hon ju bara pratat. En sammanhållen lag, att det ska kosta mer att diskriminera, ett samlat ombudsmannaämbet, åldersdiskriminering förbjuds. Allt detta är bra.

Men var försvann förslaget om likabehandlingsplaner?

Vidare skriver Sabuni:

Regeringen har in i det sista försökt hinna komplettera diskrimineringskommitténs rent principiellt hållna förslag om bristande tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning som diskriminering. Vi får erkänna att det, på grund av bristande underlag, inte har varit möjligt inom den tidsfrist som införlivandet av EU:s arbetslivsdirektiv medger. Vi kommer nu skyndsamt att arbeta vidare med denna fråga med förtur. Det ska ske åtskilt så att övriga frågor som återstår att bereda vidare inte ska sinka frågan om tillgänglighet.


Det är riktigt illa att Sabuni inte lyckas hantera tillgänglighetsfrågan. Många kommer att kritisera henne och den borgerliga regeringen för detta, tror jag.