torsdag 14 februari 2008

Lite vemodigt men ok!

Vill meddela er alla som följer min blogg att jag under en period kommer att dra ner mitt bloggande här. Det känns lite vemodigt, men ok. Men jag försvinner inte! :-)

Expressen har bett mig blogga i något som heter debattbloggen. Och här hittar ni min motdebattör. Läs mer om idén här.

Med andra ord så fortsätter jag älska Sverige där. Ta hand om er!

onsdag 13 februari 2008

Palmepriset, Guantanamo och Michael Jackson

Nu är det offentligt att Parvin Ardalan får Palmepriset.

Hotad, förföljd, gripen av polis. Medborgarrättsaktivisten Parvin Ardalan för en tuff kamp för mäns och kvinnors lika rättigheter i Iran, skriver DN. (DN, Svd)

Jag sitter ju styrelsen och tycker det är helt rätt (inte så överraskande kanske).

Vad gäller den utrikespolitiska debatten hade jag fel i mitt förra inlägg. Det var inte "skammens dokument", utan "feghetens dokument" Ahlin använde. Men å andra sidan är det skamligt att Bildt inte med ett enda ord berörde Guantanamo i utrikesdeklarationen. Det blir en interpellation om det.

PS. "Förutom Kanye Wests dramatiska version av "Billie Jean" där originalets gäckande flykt är ersatt av en fjättrande tyngd och där gitarren låter som något som äter sig in i köttet. Som för att säga att Michael Jackson kanske inte alls är en Narcissus utan en Prometheus (som straffades för att han stal elden från gudarna och gav till människorna). Och att det är en låt som man kanske inte alls skall dansa till." Hmm, må så vara med i kontakt med musikgudar var nog vår kära Michael DS. (DN)

Utrikespolitik: S vs M

Bra artikel i brännpunkt idag om nedrustning (Svd). Vår utrikespolitiska talesman Urban Ahlin var mycket bra idag. Kallade utrikesdeklarationen för "skammens dokument" och uppehöll sig i sitt anförande kring: förbud mot klusterbomber, nedrustning, Afghanistan och Mellanöster. Han gjorde skillnaden tydliga mellan (s) och (m).

tisdag 12 februari 2008

Rätt eller fel ledarskap?

Nu uppges att den borgerliga regeringen kan tänkas backa kring förslaget om att sänka skatterna för delar av tjänstesektorn. (SR, Sydis) Igår backade Reinfeldt kring det vansinniga förslaget på förändringar i sjukförsäkringen. (DN,DN2, Svd) Förslaget har tidigare varit att ingen ska kunna få mer än 75 procent i sjukpenning efter ett år. Att göra A-kassa obligatorisk är också satt i malpåse.

Jag lyssnar och tar intryck, säger statsministern. Hmmm…jag tilltalas av tanken att Reinfeldt försöker utöva någon form av modernt ledarskap. Låter fint! Samtidigt tror egentligen bara det är ett bevis på att ekonomerna och taktikerna är de som hittills hållit i taktpinnen. Makroekonomiska teorier och spinning har fått gå före människor vardag och verklighet och före värderingar. Så här hårda är Sydsvenskan:

Kort sagt: Det handlar om en av regeringens största klantigheter, sådana klantigheter som gjort att regeringspartierna i opinionsmätning efter annan har tagit stryk. När backen ändå ligger i får regeringen gärna ändra sig på ytterligare några punkter: Den fåniga konstruktionen av fastighetsskatten, som idag har drag av retroaktiv lagstiftning. Plötsligt börjar gamla uppskov att ticka kronor, något som inte kunde förutses när den skattskyldige begärde dem. Vårdnadsbidraget, som står i bjärt kontrast till den arbetslinje som regeringen i allmänhet har goda skäl att betona. Enligt Konjunkturinstitutet kan vårdnadsbidraget på sikt ”bidra till en, möjligen betydande, minskning av såväl sysselsättning som medelarbetstid”. De nyligen aviserade regelförändringarna när det gäller anhöriginvandring. Kravet på försörjning och bostad kommer att innebära att en del föräldrar och barn hålls åtskilda under flera år. Regeringens mod är det måhända inget fel på. Det som oroar är att viktiga förslag varken är genomtänkta eller rättssäkra.

PS. Ohly vill inte ha en vänsterallians. Inte så överraskande. Även om det är för tidigt att sätta ner foten i frågan kanske våra kamrater på vänsterkanten borde åka till på Norge studiebesök. (Svd, DN) DS.

Britterna och sharia

I slutet på förra veckan blossade en infekterad debatt upp i Storbritannien när ärkebiskop Rowan Williams föreslog att landet skulle överväga införa delar av sharia-lagstiftning som en del av Brittisk lagstiftning.(BBC)

Det var intressant att följa debatten på plats. Medverkade nämligen på ett seminarie om Socialdemokratins framtid i Europa som bland annat gästades av Gordon Brown.

Tyvärr tror jag att Williams välvilja leder helt fel. Så här kommenterar KG Hammar det i DN Kultur:

Williams utgår ifrån det fragmentiserade brittiska samhället, där religion och kultur bidrar till att människor lever i olika världar med liten eller ingen samhörighet som brittiska medborgare. Han frågar sig om integration kan underlättas av att engelsk civil lag mer än i dag erkänner förekomsten av de olikheter som finns och bejakar att människors känsla av identitet och tillhörighet kan vara djupare i relation till religion och kultur än till landet.

Det är i detta sammanhang han nämner sharia som ett exempel på ett religiöst lagsystem där vissa, ospecificerade, delar skulle kunna inkorporeras i engelsk lag som ett uttryck för erkännande. När han nämner sharia är det tydligt att han också vill problematisera den förenklade bild av sharia som finns i väst. Han hänvisar till den diskussion som pågår inom den islamiska världen, men citerar samtidigt den berömda teologen Tariq Ramadans yttrande att man i väst inte kan nämna sharia utan att allt går snett.

Och snett gick det ju, som kommunikation betraktat. Det är helt klart att Rowan Williams inte förordar parallella juridiska system. Men han har uttryckt sig oklart och är därför inte utan ansvar för att han uppfattats som han gjort. I värsta fall förstärks främlingsfientligheten av det inträffade, i bästa fall blir det en fördjupad diskussion om religionens plats i det sekulära samhället, där det är uppenbart att "religion som privatsak" inte längre är ett fungerande mantra. Här är frågan hur man kan se positivt på religiösa tillhörigheter och engagemang samtidigt som man bejakar det sekulära samhällets öppna spelregler som är lika för alla och så ska förbli.
Media: Svd, DN

måndag 11 februari 2008

Obama leder

Ett valet i Maine har nu Obama gått förbi Clinton. De som så många länge sagt till mig är omöjligt har nu blivit mögjligt...

Media: Svd, DN, DN2

torsdag 7 februari 2008

Jobbrådslaget går vidare

Igår hade vi ett mycket lyckat seminarie om Arbetslivets villkor. Resultat av det kommer läggas upp på nätet vid ett senare tillfälle. Nu är det också offentligt att Sven-Erik Österberg (DN) ska ersätta Thomas Östros i rådslaget om jobb. Det ska bli kul att arbeta med honom. Det betyder också att vi inte tappar fart. Över 300 inlagor och mer än 5000 personer har deltagit i första omgången av rådslaget och lämnat synpunkter.


PS. Inte överraskande att Lynn avgår i Malmö med tanke på senaste året debatt (DN, Sydsv) DS.

tisdag 5 februari 2008

Bra om imamer Lejonborg!

Jag har länge drivit frågan om en svensk imamutbildning så Lejonborgs besked idag är välkommet. (Svd). Här kan du se tidigare inlägg i min blogg, här kan du läsa en gammal artikel och här min debatt för starx ett år sedan med Lejonborg.

Det viktigaste är att en svensk imamutbildning i största möjliga utsträckning blir en del av vår utbildningsväsende.

Media: Ekot

måndag 4 februari 2008

Spännande vänta inför imorgon

Läser just nu Fem år av mitt liv - En berättelse från Guantánamo. En mycket bra bok. Synen på Irakkriget är ju annars en av de frågor som präglar primärvalet i USA. Nu väntar man på supertisdagen....

Media: DN Svd

PS. Min gamla grundskola brann i natt. Suck! Hoppas inte det var anlagt. (Sydsvenskan) DS.

torsdag 31 januari 2008

Människohandel och oseriösa arbetsgivare

Nu tar borgerligheten initiativ mot människohadel (Svd). Bra! Det behövs. För många människor utnyttjas i vårt land av oseriösa arbetsgivare.

Så här skriver Littorin och Ask:
Regeringen har i dagarna fått ett förslag från en interdepartemental arbetsgrupp i regeringskansliet. Promemorian innehåller ett 30-tal förslag för att förebygga och bekämpa människohandel, arbetskraftsexploatering med mera, motverka efterfrågan och skydda och stödja offer för sådan handel.

Men varför inte gå längre om man verkligen vill hjälpa dem som utnyttjas? Jag har skrivit en motion om utlänningslagen som socialdemokraterna i socialförsäkringsutskottet följt upp med en reservation. Utdrag ur motionen:

Den moraliska grundfrågan handlar om vem som borde vara måltavla för samhällets insatser, de papperslösa eller de som utnyttjar papperslösa. De verkligt kriminella är ju de oseriösa arbetsgivare och agenter som är beredda att tjäna på människors utsatthet. Resurserna och insatserna borde därför riktas mot de arbetsgivare som missbrukar människovärdet. På samma sätt som vid prostitution bör man kunna straffa ”köparen”, inte den som blir utnyttjad. Det är den enda rimliga vägen att gå. Så länge det finns en efterfrågan kommer det också att finnas ett utbud.

Både gömda och papperslösa bryter mot utlänningslagen genom att vistas illegalt i landet och ska även i fortsättningen avvisas eller utvisas. Samtidigt borde det bli möjligt att utdöma ett skadestånd från arbetsgivaren som motsvarar mellanskillnaden mellan den lön arbetstagaren fått och den som är normal i branschen. Man skulle dessutom också kunna öppna möjligheten för ett allmänt skadestånd för den kränkning som arbetstagaren blivit utsatt för. Oseriösa arbetsgivare skulle dra sig för att utnyttja svart arbetskraft när de riskerar skadestånd.
Detta är dock inte möjligt i dag.onsdag 30 januari 2008

Naivt av den borgerliga regeringen

DN debatt idag är intressant. Redan nu börjar regeringen, med statsministern själv i spetsen, inse att deras politik inte räcker till för att klara jobben och integrationen. Därför sker nu förändringar från tidigare politik. Så här skriver de:

I dag begränsas exempelvis tiden med instegsjobb till maximalt 18 månader. Detta är en allt för kort tid för att nyanlända ska kunna ges en verklig chans att lära sig svenska och etablera sig på arbetsmarknaden. Vi vill därför utöka tiden till att omfatta 24 månader. Nu när nystartsjobben öppnas för offentlig sektor är det viktigt att också instegsjobben i offentlig sektor får liknande villkor i privat sektor.

Men tror de verkligen detta löser problemen? Att förlänga möjligheten till att få instegsjobb med 6 månader samt att nystartsjobben nu även ska omfatta offentlig sektor. Förändringarna kan förvisso vara välkomna, men kom igen...

Den som tror att detta löser nyanländas svårigheter räcker upp en hand!

Media: Svd, Ekot

tisdag 29 januari 2008

Modeveckan

Mode veckan är igång. Alltid kul. Hörde att svenskt mode ligger två efter det danska. Hmmm....får kolla in vad de gör förutom att det faktiskt fortfarande produktion i landet. Tänkte hinna se något.

Media: Svd ,

Bush, Irak och George MichaelMedia: Svd, DN

måndag 28 januari 2008

Ett mindre steg framåt

Det finns väl all anledning att glädjas över att Nyamko Sabuni äntligen gör något för att motverka diskrimineringen (DN debatt). För hittills har hon ju bara pratat. En sammanhållen lag, att det ska kosta mer att diskriminera, ett samlat ombudsmannaämbet, åldersdiskriminering förbjuds. Allt detta är bra.

Men var försvann förslaget om likabehandlingsplaner?

Vidare skriver Sabuni:

Regeringen har in i det sista försökt hinna komplettera diskrimineringskommitténs rent principiellt hållna förslag om bristande tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning som diskriminering. Vi får erkänna att det, på grund av bristande underlag, inte har varit möjligt inom den tidsfrist som införlivandet av EU:s arbetslivsdirektiv medger. Vi kommer nu skyndsamt att arbeta vidare med denna fråga med förtur. Det ska ske åtskilt så att övriga frågor som återstår att bereda vidare inte ska sinka frågan om tillgänglighet.


Det är riktigt illa att Sabuni inte lyckas hantera tillgänglighetsfrågan. Många kommer att kritisera henne och den borgerliga regeringen för detta, tror jag.

lördag 26 januari 2008

Edelstam hyllas samtidigt som Pärdrevet

I torsdags då den stora nyheten i media var att Pärs eventuella framtid som ekonomisk talesman genomfördes en liten cermoni till minne av den fd svenske ambasadören Harald Edelstam. Så här sa den 20-åriga María-Elsa Salvo Miranda:

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Så lyder Artikel nummer 1 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och det är ett bestämt klargörande om att vi alla bär ansvar över att människors rättigheter respekteras. Detta ansvar bär vi inom oss i vårt förnuft och i vårt samvete och detta bevisade Harald Edelstam att han trodde på när han oförtröttligt kämpade för att hjälpa människor. Minnet om vem han var och vad han gjorde bör alltid hedras och ses som ett exempel av hur vi alla bör sträva efter att vara.

Med hjärta, mod och förstånd ändrade han ödet för människor. Tack vare honom har familjer hindrats från tragiska splittringar och människor har räddats undan tortyr, fångenskap och död. Istället har pappor och mammor fått behålla möjligheten att få se sina barn leka och växa upp, trots att de många gånger fått uppleva allt det långt bort ifrån välbekanta landskap, i främmande länder där det talas ett främmande språk.

Under de två år som följde efter statskuppen i Chile, hade min pappa suttit fängslad i nästan 4 månader på ön Quiriquina, och mina föräldrar hade behövt fly som politiska flyktingar och tillbringat ett år och 7 månader i Rumänien. Den 31:a december 1975 rullade dem in genom gränserna mellan Danmark och Sverige i en turkos Wolkswagen. Som de flesta andra nyinkomna invandrare i Sverige blev mina föräldrar hänvisade till boende i Rinkeby men 12 år senare när jag väl föddes hade dem bosatt sig i ett radhus i Hässelby Villastad.
Jag var medborgarlös de första 11 åren av mitt liv innan jag fick mitt svenska medborgarskap. Under mina år i grundskolan var jag en av de få eleverna med utländsk bakgrund och jag var ensam om att ha svart hår, gå på hemspråk och framförallt var jag ensam om att veta vad som egentligen hade hänt i Chile 1973. När det väl var dags för mig att göra mitt gymnasieval blev det Tensta Gymnasium. På Tensta Gymnasium träffade jag ungdomar som kom från länder jag inte ens visste fanns, som pratade ett annat språk och som vars föräldrar också hade kommit till Sverige för att slippa undan krig, förföljelse eller tortyr. De delade samma känslor som jag, känslor om att inte känna sig hemma någonstans, känslor om utanförskap. Vad jag såg under mina år i gymnasiet var att för de flesta av dessa ungdomar blir utanförskapet för omfattande. Det växer sig större och större och skapar en distans, ett avstånd till samhället. Detta leder till dåliga konsekvenser för oss alla som lever här. Jag anser därför att det är extremt viktigt att politiker, föräldrar, lärare och alla andra som har möjlighet, uppmanar integrationen av ungdomar inom politik, speciellt ungdomar med utländsk bakgrund. Engagemang inom politik leder till engagemang inom samhället. Detta tar oss tillbaka till Harald Edelstams humanitära handlingar. Det var hans engagemang i personer och hans engagemang i politik som skapade förändring, skapade förbättring.

Under hela min uppväxt fick jag, genom konversationer med mina föräldrar, en inblick i vad tusentals chilenare fått gå igenom till följd av statskuppen i Chile 1973. Det är svårt för oss här i Sverige att sätta oss in i situationer dessa människor har fått gå igenom, men vi måste försöka. Det är våra handlingar idag som kan göra skillnad imorgon. Medkänsla och gemenskap är inte vilka ord som helst, det är ord som bör väcka känslor inom oss, precis som de gjorde för Harald Edelstam. Det är känslor som binder oss människor samman, och endast då kommer det finnas ett mod, en vilja och styrkan att skapa förändring, skapa förbättring.

Harald Edelstam har inte endast räddat människor undan diktatur och orättvisa. Minnet av honom är en utsträckt hand till oss alla. En utsträckt hand som ska hjälpa oss fortsätta på den rättvisans väg som han med sin kamp öppnat upp. Harald Edelstam var en människa som åstadkom så mycket. Föreställ er då, hur mycket vi alla kan åstadkomma tillsammans.


PS. Pär har rätt. Både han och Mona Sahlin förlorar på mediacirkusen. DS.

torsdag 24 januari 2008

Arbetet går vidare...

Igår på kvällen besökte jag Botkyrka. Jag var ute med partivänner från kommunen och knackade dörr för att så här på sluttampen av rådslagsomgång ett få in fler åsikter och synpunkter på vår politiken. Mer bilder här.
Tillsammans med Jan Eliasson som var i Södertälje, riksdagskollegan Jansenko Omanovic och gäng lokala partivänner hann vi med omkring 130 hushåll. Det var kul. Bästa kommentaren vi fick höra: "Jag röstade borgerligt, har alltid röstat borgerligt. Men ni gör ett bra jobb".
Nu är det dock Pär Nuders framtid som intresserar de flest.
Media: DN, Svd, Svd2, AB, Expressen

tisdag 22 januari 2008

Borgerlig jobbpolitik faller platt

Nu varnar Konjunkturrådets experter för att högerregeringens jobbskatteavdrag kan leda till minskad att hög medel- och höginkomsttagare arbetar mindre vilket skulle påverka den totala sysselsättningen negativt. (DN debatt)

Den minnesgode minns att borgarnas jobbpolitik har tre bärande beståndsdelar: A-kasseförsämringarna, Nystartsjobben och jobbskatteavdraget. Nu ifrågasätts alltså jobbskatteavdraget. Tidigare har Nystartsjobben och a-kasseförsämringarna inte gett de effekter borgerligheten sa. Här kan du bland annat läsa mer om det.

lördag 5 januari 2008

Varför Obama?

Barack Obama blev min kandidat när jag hörde hans tal på demokraternas konvent 2004.. Här kan du se Obamas kraftfulla segertal i Iowa. Hopp, enighet och change!:

Media: Svd, Expressen, DN, Kvp

fredag 4 januari 2008

Svidande krititk av borgerlig arbetsmarknadspolitik

Tidvis har kritiken mot arbetsmarknadsutbildningen varit hård, men kritiken är orättvis. Detta framgår av slutbetänkandet från utredningen om flexiblare arbetsmarknadsutbildning. Även de som varit arbetslösa länge förbättrar på ett avgörande sätt chansen att få jobb efter utbildningen. ...

Det skulle därför vara fel att lägga ner den för att i stället enbart lita till åtgärder som till exempel sänkta arbetsgivaravgifter för arbetsgivare som anställer arbetslösa. Också OECD har pekat på negativa effekter av alltför ensidiga satsningar på detta slag av efterfrågestimulerande åtgärder i sysselsättningspolitiken (OECD, Employment Outlook, 2007). Detta slag av åtgärder kan nämligen förstärka redan observerade tendenser till minskad produktivitetstillväxt genom att skapa stora sektorer med lågproduktiva jobb.

Det bland annat skriver den statliga utredaren Åsa Sohlman på DN debatt igår när hon till regeringen överlämnade sitt slutbetänkande till den borgerliga regeringen. Det är en svidande kritik mot den borgerliga regeringens ensidiga utbudspolitik! Borgerlig AMS-politik är är påväg att misslyckas, precis som andra bärande delar av högerns jobbpolitik.

Misslyckande 1: Försämringarna i a-kassan. Hittills har nästan 400 000 flytt a-kassan och står helt utan inkomstförsäkring pga Littorins klåfingrighet.

Misslyckande 2: Nystarstjobben ger inte varaktiga jobb. Andelen i arbete 90 dagar efter att man lämnat nystartsjobb är 35 %. Färre än var tionde som lämnar ett nystartsjobb får fortsatt anställning hos samma arbetsgivare.

Misslyckande 3: Borgerlig AMS-politik, enligt ovan. Lägg där till att Littorin, utan att avakta utvärdering, väljer att privatisera en större del av arbetsförmedlingens förmedlingsverksamhet. Se min debatt innan juluppehållet.

Media: SR

Övriga kommentarer kring utredningen: Sydsvenskan; Piteå-tidningen; AB

tisdag 1 januari 2008

Regeringen Reinfeldts moralhaveri

Reinfeldt gick till val med ett moraliskt, kanske till och med moraliserande budskap. Alla ska dra sitt strå till stacken. Fusket med bidrag måste upphöra. Medborgarna måste skärpa sig. Han talade om solidaritet och arbete för det gemensamma.
Och så visar det sig att regeringens företrädare inte själva lever upp till detta. De är inte ens i närheten. När bilderna av lyxvillor, skattefusk, hembiträden och feta krognotor sipprade ut såg väljarna inte de nya moderaterna, utan de riktigt gamla. De såg ett parti vars företrädare lever ett liv fjärran från de flesta väljares egen vardag
, skriver Jesper Bengtsson i AB.

Klockren analys. Dessutom; vem kan lita på någon som säger en sak och gör en helt annan?


Media: Svd, DN, AB