fredag 4 januari 2008

Svidande krititk av borgerlig arbetsmarknadspolitik

Tidvis har kritiken mot arbetsmarknadsutbildningen varit hård, men kritiken är orättvis. Detta framgår av slutbetänkandet från utredningen om flexiblare arbetsmarknadsutbildning. Även de som varit arbetslösa länge förbättrar på ett avgörande sätt chansen att få jobb efter utbildningen. ...

Det skulle därför vara fel att lägga ner den för att i stället enbart lita till åtgärder som till exempel sänkta arbetsgivaravgifter för arbetsgivare som anställer arbetslösa. Också OECD har pekat på negativa effekter av alltför ensidiga satsningar på detta slag av efterfrågestimulerande åtgärder i sysselsättningspolitiken (OECD, Employment Outlook, 2007). Detta slag av åtgärder kan nämligen förstärka redan observerade tendenser till minskad produktivitetstillväxt genom att skapa stora sektorer med lågproduktiva jobb.

Det bland annat skriver den statliga utredaren Åsa Sohlman på DN debatt igår när hon till regeringen överlämnade sitt slutbetänkande till den borgerliga regeringen. Det är en svidande kritik mot den borgerliga regeringens ensidiga utbudspolitik! Borgerlig AMS-politik är är påväg att misslyckas, precis som andra bärande delar av högerns jobbpolitik.

Misslyckande 1: Försämringarna i a-kassan. Hittills har nästan 400 000 flytt a-kassan och står helt utan inkomstförsäkring pga Littorins klåfingrighet.

Misslyckande 2: Nystarstjobben ger inte varaktiga jobb. Andelen i arbete 90 dagar efter att man lämnat nystartsjobb är 35 %. Färre än var tionde som lämnar ett nystartsjobb får fortsatt anställning hos samma arbetsgivare.

Misslyckande 3: Borgerlig AMS-politik, enligt ovan. Lägg där till att Littorin, utan att avakta utvärdering, väljer att privatisera en större del av arbetsförmedlingens förmedlingsverksamhet. Se min debatt innan juluppehållet.

Media: SR

Övriga kommentarer kring utredningen: Sydsvenskan; Piteå-tidningen; AB

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vill du vara så snäll och förklara för mig varför ska skatterna finansiera utbildning när företagen anställer dem outbildade och själva bekostar den utbildning som de behöver.

Det är idag verkligheten för många företag inom ett större antal branscher. Säg mig varför ska jag som skattebetalare göra detta med både högre kostnad och sämre effektivitet än det privata kan göra det.

Något säger mig att du inte riktigt förstår samband. Vid låg arbetslöshet ska det utbildas färre och vid hög fler. Nu pratar jag inte högre utbildning utan den typ av utbildningar som är aktuella för ams.

Anonym sa...

Hej!

Häromveckan deltog i ett rådslag om jobben som Södermalms social-
demokrater arrangerade. Jag ingick i en grupp med sju deltagare, en livlig idédebatt under tre timmar,
en rad konstruktiva förslag framfördes. Jag kännde mig stimulerade när jag gick hem på lätta steg.

En väl fungerad arbetsmarknads handlar inte bara om att människor har ett arbeta att gå till kl 8 på morgonen, ingår i en arbets-gemenskap, utför meningsfulla arbetsuppgifter m.m.

En väl fungerad arbetsmarknad handlar om att människor också har en bostad, med rimligt resavstånd till arbetet. Långa arbetsresor är tröttande. Smärtgränsen lär gå vid ca 50-60 minuter (restid bostad till arbetet).

Tänk om nya företagare vänder Stockholm "ryggen" (ej driva verksamhet) om det råder brist
på bostäder. Bostäder blir en
s k "flaskhals" på arbets-marknaden. Brist på yrkes-utbildning brukar anges
som en "flaskhals".

Drygt 600 000 ungdomar beräknas flytta hemifrån under dom närmaste fem åren. Idagsläget finns endast
4.500 lediga hyresettor i landet.
Antalet lediga hyresettor i Stockholms län är endast 150 stycken, enligt hallåpolitiker.se
(Hyresgästföreningen).

Jag tycker synd om ungdomar som är tvingade att hyra i andra hand i Stockholmområdet. Flytta var och varannat år. Håller ungdoms-generationen att bli dom nya statarna?

Min son är 15 år. Om 5-6 år vill han förmodligen flytta hemifrån.

Vem är partiets talesman eller kvinna när det gäller bostads-politik?

Partiet bör även anordna ett rådslag om bostäder.


Hälsningar
Rustan Rydman
Maria-Södra stations (s) förening