fredag 23 november 2012

Det är inte försent att bekämpa farsoten!

Först det väsande hotet: ”Vänta ni bara tills vi kommer in”. Därefter bilderna av tre unga män som beväpnar sig med järnrör. Det är inte ett grekiskt kvarter numera kontrollerat av en organiserad milis direkt underställd det nazistiska partiet Gyllene gryning. Det är inte heller Ungern där Jobbiks anhängare sedan länge tagit på sig uniformerna och från att initialt ”bara” uppfattats som ett hot mot landets minoriteter idag hotar grunderna för den ungerska rättsstaten.
Det är inte utlandet. Det är Sverige. Vårt land. Och de unga männen har fram tills nu tillhört partieliten i Sverigedemokraterna. Men kom ihåg: Det är inte Sverigedemokrater som är den stora faran, utan den ideologi och de värderingar de representerar. Den rädsla, som de inte bara hämtar sin näring från, utan som de underblåser och förstärker när de delar upp oss i vi och dem. Idag är det ”invandrarkritik”, men det kommer inte att sluta där. Det slutar aldrig där. Men än finns det chans att stoppa denna farsot. Din röst och dina handlingar spelar roll på arbetsplatsen, i samtalet med dina grannar och vänner samt hur du väljer att möta din näste.