torsdag 5 april 2007

Svantesson (m): "Man kan inte göra en omelett utan att knäcka några ägg"

Elisabeth Svantesson (m) kallar min artikel ”skrämselartilleriet” i dagens Sydsvenskan. Jag vill rekommendera henne och övriga moderater en läsning av utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning. I din ringas en grupp på 50 000 unga människor som står långt från arbetsmarknaden och som saknar gymnasieutbildning. Dessa ungdomar behöver extra stöd för att komma i arbete. Jag har inga större invändningar mot Nystartsjobben. Men de hjälper framför allt de som har relativt nära till ett arbete. Sedan hänvisar hon till nedsättning av arbetsgivaravgiften för alla ungdomar mellan 19 och 24 år som börjat gälla den första juli.

Där har jag ingen annan analys än den SNS välfärdsråd i DN gjorde redan i höstas; ”..men lösningar som minskade arbetsgivaravgifter eller sänkt anställningstrygghet för personer under en viss ålder, eller som varit i landet mindre än en viss tid, är trubbiga verktyg när det gäller att underlätta inträdet på arbetsmarknaden.”. Detta skedde i samband med att de presenterade rapporten "Fritt inträde".

Faktum kvarstår, mesta forskningen visar på det, ungdomar mår bättre i aktivitet än i total passivitet. Givet är att ett osubventionerat arbete är att föredra framför en åtgärd varse sig det är ett nystartsjobb eller ett anställningsstöd. Men finns inte de så måste vi inte bara matcha utan också förbereda ungdomarna genom till exempel arbetsmarkandsutbildning att ta de arbeten som skapas. Inte minst rör det de ungdomar som har en ofullbordad gymnasiegång.

Det är förvisso sant att antalet program ska dras ner när Sverige är i är inne i en högkonjunktur. Det är också sant att arbetslösheten fortsätter minska, vilket är glädjande. Men den moderatledda regeringen har drabbats av ideologisk fartblindhet när de nu i rask takt monterar ner stora delar av arbetsmarknadspolitiken. Det drabbar de som står längst bort från arbetsmarknaden hårdast. Det är också orsaken till den 200 procentiga ökningen av långtidsarbetslösheten.

Tuff, tuffare, tuffast


Idag skriver Nyamko Sabuni, Tobias Billström och Lars Lejonborg en DN debatt med rubriken: "En miljard och ökade krav i ny politik för invandrare" om den ” stora omläggning av svensk integrationspolitik”. Herre gud, man tar sig för pannan!

I många delar är ju politiken den samma politik som Jens Orback presentade för ungefär ett år sedan på den med rubriken: "En miljard till integration i regeringens vårbudget". Anställningsstöd för nyanlända (de kallar de för instegsjobb), stöd till högskolor för komplettering av utländska akademiska studier, stödet till företagare samt till exempel bättre uppföljning av kommunernas integrationsplaner för nyanlända är inget nytt! Läs själv Jens Orback artikel.

Till och med i intentionerna av vidareutvecklingen av politiken stämmer Jens och dessa tre borgerliga statsråd politik överens. Tuffare krav förslog Jens redan under valrörelsen. Så här tycket Lejonborg då. Jag måste medge att jag personligen har lite svårt för (äcklas av) när man gör partipolitisk tävlan av självklarheter. Det är klart att vi ska ha förväntningar på motprestation för de som får samhälligt stöd. Förvisso kan det dessutom göras än skarpare – men det måste ske hand med att de stöd som ges förbättras.

Huvudpoängen är att dessa tre statsråd medvetet vilseleder med sin retorik. DET STÄLLS REDAN RÄTT TUFFA KRAV PÅ NYANLÄNDA FÖR ATT DE SKA FÅ RÄTT ATT UPPBÄRA STÖD! (vilket är bra). Men dessa tre statsråd framställer det som om samhället är soft. Därmed göder de mytbilden om den late blatten som bara lever på bidrag.
Om man ska fortsätt ha några kritiska synpunkter. Omläggningen av flyktingmottagningen/introduktionen, med bland annat nedläggningen av Integrationsverket, kommer i det sämsta av lägen. 40 000 asylsökare väntas komma under året och redan förra året var det svårt att ordna en kommun till alla som fått uppehållstillstånd. Det är på väg att skapa ett haveri i mottagningen och skapar redan stora problem i storstadsregionerna. Det vet dessa statsråd, men nu måste de rädda sina ansikten och rikta våra blickar någon annanstans!
Och Nyamko du som pratade dig så varm mot diskriminering. Vad hände med alla offensiva förslag på det området?

Läs också Qaisar inlägg. Han har flera kloka synpunkter.

onsdag 4 april 2007

Per Unckel: Situationen är ohållbar för ensamkommande barn

Kanske landshövding Per Unckels rapport äntligen ska väcka den unge partivännen, tillika migrationsminister, Tobias Billström? I svd menar Per Unckel situationen för ensammkommande flyktingbarn är ohållbar. Jag har skrivit mycket om det innan bland annat mitt möte med Haukar och haft debatt i frågan.

tisdag 3 april 2007

Ibland är det bra att säga nej och åter nej!

Imorgon medverkar jag på en demonstration i Malmö mot ett amerikanskt krig i Iran samt mot den islamiska regimen i Iran. En rimlig och den enda rätta hållningen i det världspolitiska läge vi befinner oss. Frågan är ju brännhet just nu. Iran fortsätter agera hotfullt och förtycka sin befolkning. Nya sanktionerna har införts mot Iran. USA och Bush har agerat hotfullt. De femton brittiska soldaterna som gripits har också fått Blair att ryta. Det har också fått vår egen utrikesminister Carl att protestera. Inga privata ekonomiska intressen där, Carl? Alltfler exiliranier kräver hårdare tag mot Iran. Så här skriver Jila Mossaed i AB Kultur.

Rapporten om Littorins svek

Nu finns rapporten om Littorins svek mot de unga på socialdemokraternas hemsida. Skrev om detta i bloggen igår.

måndag 2 april 2007

Boxning: Sverige slog England

Sverige vann måndagens boxningslandskamp mot England med 7-4, uppger Svd. Detta är andra gången sedan 1936.

De svenska segrarna togs av Tatjana Obradovic (57 kg), Bashir Hassan (57 kg), Akil Adnan (64 kg), Serdar Demircan (60 kg), Armine Sinabian (66 kg), Naim Terbunja (75 kg) och Babacar Kamara (81 kg).
boxningsförbundets hemsida kan man läsa resultaten i alla matcher. Har kanske svensk boxningen lärt sig av fransk fotboll som jag skrev om förra veckan?

S tar klivet in i YouTube

Socialdemokraterna tar steget in i YouTube. Det verkar som om vi är först ut. Jättebra jobbat! Läs lite mer i Expressen eller kolla filmerna.

Arvid: symbol för svensk solidaritet

Den chilenska regeringen har beslutat att överlämna en utmärkelse (condecoración Bernardo O'Higgins) till Arvid Falkenberg för sitt engagemang i kampen för de mänskliga rättigheterna under Pinochets diktatur, för sitt stöd till chilenska politiska fångar samt för värdefulla insatser i att vägleda chilenska flyktingar in i det svenska samhället.

Genom sitt engagemang i Amnesty International och i Chilekommittén har Arvid gjort betydelsefulla insatser i kampen mot diktaturerna i Latinamerika och i synnerhet mot Pinochets diktatur i Chile. Arvid är bara är en symbol för det stöd och den solidaritet som tiotusentals svenskar visat Chile, chilenarna och svensk-chilenarna. Ni är många som ska känna er stolta!

Littorins pinsamma rekord

Det måste vara ett slags rekord. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar har ökat nästan 200 procent, trots en högkonjunktur. Det brukar annar sägas att just ungdomar brukar vara de som gynnas av en högkonjunktur.

Att detta sker är ingen slump. Det är medveten politik av dig Littorin i syfte att ställa om svensk arbetsmarknad. Men du har slagit in på en mycket farlig väg…har skrivit en artikel i frågan idag i Sydsvenskan och senare idag presenterar vi en rapport om sveket mot de unga i samband med att arbetsmarknadsutskottets s-grupp besöker Malmö.

söndag 1 april 2007

Guillou om heder

Ett tänkvärt inlägg om hedersproblematiken av Jan Guillou i Aftonbladet. Det är en svår balansgång. Hur ser vi de enskilda indviderna som drabbas denna typ av våld utan att peka ut hela kollektiv och utan att göra frågan större än vad den är?