söndag 1 april 2007

Guillou om heder

Ett tänkvärt inlägg om hedersproblematiken av Jan Guillou i Aftonbladet. Det är en svår balansgång. Hur ser vi de enskilda indviderna som drabbas denna typ av våld utan att peka ut hela kollektiv och utan att göra frågan större än vad den är?

4 kommentarer:

Anonym sa...

guillous kör sin vanliga retorik - han isolerar hedersvåld till kända mordfall.

därmed kan han slippa den relevanta diskussionen om vad morden egentligen är en del av: ett förtryck av kvinnors rättigheter som gör att de inte får välja sin pojkvän eller make själv, inte styra sin egen sexualitet, kontrolleras av sina släktingar i sina görandet och låtanden, i´nte tillåts delta i skolundervisning ( religionskunskap, gymnastik,sexualundervisning)

det är DEN problematiken man ska tala om - men det är för känsligt, och därmed fegar man ur och tar bara upp det mest extrema uttrycket - mord - för att slippa anklagas för främlingsfientlighet.

och då öppnar man upp för den låga typ av retotrik som guilliu och delar av PK-vänstern står för.

Jag hoppas de sover med gott samvete - medvetna om att deras ställningstagande dömer tiotusentalsd unga tjejer i sverige till ett liv utan grundläggande demokratiska rättigheter.

heder år kristersson, han kan sova med gott samvete!

Anonym sa...

och Luciano, du har fel i din problematik - det handlar faktiskt om att göra denna fråga (mord) till den större fråga det är en del av: ett förtryck av individens mänskliga rättigheter som motiveras med kulturella sedvänjor.

här får man välja: att våga ta tjuren vid hornen och riskera att "kollektiv pekas ut" ( vilket inte är konstigt, då det är en kollektiv kultur som ligger bakom detta, där individen ska underordnas kollektivet) eller fega ur och döma dessa grupper till ytterligare alienation från samhället.

den här handlar om Sveriges framtid, och vilket öde dessa grupper som ägnar sig åt denna typ av förtryck kommer att möte i sverige om ett par generationer.

Framföärallt saknas en öppen debatt bland invandrare i vars grupper denna hederkultur förekommer. det finns modiga undantag, som dilsa demirbag- steen, men annars är det tyst bara ivriga förnekanden och indignation då saken kommer upp i media.

det är ingen grogrund för förändring om det inte i dessa grupper finsn en öppen diskussion om detta.

Luciano Astudillo sa...

...därför ska "alla nya invandrare utbildas i vår värdelagstiftning" så som Kistersson förslår (och då skulle han tom kunna sova gott!). Nej Kristersson förslag är både fördomsfullt och okunnigt och kommer inte åt det problem du pekar på. Det finns säkert ett mörkertal och hedetsproblematik handlar om mer än mord.

Avvägningen mellan individ - kollektiv är problematisk. Jag menar att vi ska göra mycket mer för att hjälpa de flickor/kvinnor som behöver stöd. Men samtidigt måste vi göra saker som verkligen ger resultat långsiktigt - och kortsiktigt stärka stödet till de enskilda som behöver hjälp.

Jag tycker att du, min anonyme vän, tar lite för på konsekvenserna av en skev och okunnigt debatt om hedersvåld. Speciellt med tanke på du hyllar Kistersson!

Anonym sa...

jag ser inga som helst problem i att lyfta fram att vår lagstiftning baseras på västerländska värderingar som - vad gäller förhållandet mellan könen och individen och kollektivet - skiljer sig från de som finns inom exempelvis mellanöstern.

för det är så det ser ut. läs vilken historiebok som helst, så blir det tydligt att demokratin i västerlandet utveclats utifrån kulturella värderingar som protestantismen, upplysningen, liberalism och socialdemokrati.

likså blir det tydligt hur andra värderingar utvecklats i mellanöstern och andra delar av världen - de är också en produkt av sin historiska process.

det är oviljan att diskutera detta som gör att dessa grupper tillåts leva "utanför lagen".

i slutändan leder det bara till att de isoleras ytterligare och sjunker ännu djupare ned i svårigheter.

I USA tillåter man olika religiösa och kulturella sätt att leva. däremot är man stenhård på att alla medborgare måste vara lojala till de västerländska principena om individens rättigheter. likhet inför lagen och att stat är skild från religion.

detsamma borde gälla i Sverige, nu när vi alltmer liknar USA.

jag tror det är enda sättet att få ett multikulturellt samhälle att fungera utifrån demokratiska principer.

det skeva i debatten är att dölja dessa fundamentala skillnader i synen på människans rättigheter som finns i ett avancerat liberalt västeuropeiskt samhälle och ett patriarkalt klansamhälle där den civila staten är svag och du bara kna lita på att släkten ställer upp för dig.

det är det vi måste tala om, förr eller senare.