fredag 5 oktober 2007

Solidaritetsbonus, budget, mm

Total dominans i media idag.


Ett fempunktsprogram för snabb introduktion
Sverige behöver bli bättre på att välkomna nya svenskar och så snabbt och smidigt som möjligt ta tillvara deras resurser i arbetslivet. Ansvaret för flyktingmottagandet måste fördelas mer solidariskt. Därför föreslår vi ett fempunktsprogram för snabb introduktion:

1. Ett gemensamt ansvar
Flyktingmottagandet är inte jämnt fördelat över Sverige. Samtidigt som vissa storstadskommuner som Göteborg, Malmö, Stockholm och Södertälje tar emot över tusen flyktingar om året tar andra kommuner inte emot några flyktingar alls. Vi vill se över lagstiftningen i syfte att tilldela den som har fått uppehållstillstånd en kommunplacering under introduktionsperioden. Vi vill också se över lagen om eget boende (EBO).

2. Bättre undervisning i svenska
De som flyttar till Sverige är ingen homogen grupp. Vissa flyktingar från utvecklingsländer, inte minst många kvinnor, har aldrig haft möjligheter att lära sig läsa och skriva i sitt hemland – och har behov av mycket stöd innan de kan påbörja en traditionell kurs i svenska. Andra som kommer till Sverige talar redan flera språk eller har en vana vid akademiska studier. Utbildningen i svenska för invandrare måste anpassas till denna verklighet. Under förra mandatperioden lade vi socialdemokrater fram förslag om förändringar i svenska för invandrare (SFI). Nu vill vi gå vidare och komplettera med intensivkurser för de som har studievana och snabbt vill lära sig svenska. Därför föreslår vi att Södertörns högskola, Malmö högskola och Gävle högskola ska erbjuda intensivkurser i svenska för invandrare för personer med akademisk examen (i Gävle högskolas fall ska det vara en del av distansutbildningsprogrammet) – totalt 500 platser.
Därutöver föreslår vi att en kommun som har uppnått goda resultat i utbildningen i svenska för invandrare ska få i uppdrag av staten att arrangera motsvarande intensivutbildning för icke-akademiker på distans, med nationellt intag och statlig ersättning – också 500 platser.


3. Kompletteringsutbildningar för utländska akademiker och yrkesutbildade.
Under den förra mandatperioden genomförde vi socialdemokrater en försöksverksamhet med satsningar på kompletteringsutbildning för lärare, jurister och en högre förvaltningsutbildning för personer med utländska examina. Nu vill vi att dessa satsningar ska utvidgas, och föreslår att kompletterade utbildningar ska erbjudas på flera områden där det råder risk för brist på arbetskraft, till exempel byggnadsarbetare, förskollärare, lärare och tandläkare etc. Utbildningarna ska genomföras vid några utpekade högskolor/universitet och yrkeskomvux.

4. En rättvis ersättning för flyktingmottagande.
Idag uppgår de statliga schablonersättningarna till kommunerna för flyktingmottagande till ett visst belopp för vuxna, barn och äldre. Samtidigt är inte kostnaderna för flyktingmottagande på något sätt lika. En flykting som är utbildad tandläkare behöver mindre stöd och hjälp för att få ett arbete än en flykting som aldrig ens har lärt sig läsa och skriva på sitt eget språk. Vi socialdemokrater vill därför se över de statliga schablonersättningarna – så att de bättre avspeglar kommunernas kostnader.

5. Solidaritetsbonus.
För att stödja de kommuner som under de senaste åren har tagit en stor del av ansvaret i flyktingpolitiken vill vi införa en solidaritetsbonus. Den innebär att de kommuner som har tagit emot flest flyktingar under de senaste fem åren i förhållande till sin kommuns befolkningsstorlek får en 20 procent högre
schablonersättning vid flyktingmottagande än andra kommuner. Södertälje är en av dessa kommuner. Skulle Södertälje ta emot lika många flyktingar i år som de gjorde 2006 skulle de utöver den vanliga schablonersättningen få cirka 20 miljoner kronor i solidaritetsbonus. Denna solidaritetsbonus finansieras av kommunsektorn gemensamt genom en avtrappning av det generella statsbidraget. Det innebär i praktiken en omfördelning från de kommuner som inte har tagit sitt ansvar till de kommuner som har gjort det.Media: DN, DN debatt, DN Svd, Svd, Ekot

torsdag 4 oktober 2007

Odell vs Östros

Knock out! And the winner i mr Östros.
Ja, det är nästan så man tycker lite synd om Odell. Men så blir det när man blir fartblind. När man av ideologiska skäl vill sälja vår gemensamma egendom. Ingen sans och balans. Ingen balans överhuvudtaget.


Hela affären är illa sköt från första början. Det är kanske dags att också diskutera det Leif Pagrotsky skriver om i sin krönika i GP:

Den viktigaste lärdomen gäller istället bonusarna. Vi har fått se ett tydligt bevis på hur farliga dessa kan vara för finansmarknaden. Kombinationen av exceptionella drivkrafter och frestelser, exceptionella kontrollproblem och exceptionellt stora värden har tillsammans blivit en häxbrygd som utgör en fara för det finansiella systemet. Fler företag än de statliga bör skonas från bonuseländet.


Media: DN, Svd, Svd2, DI

Att ta alla väljare på allvar!

Jag förstår inte egentligen vad journalisten är ute efter. Vi har försakat vissa stadsdelar. Nu måste vi vara där mer och föra ett samtal om det som oroar och bekymrar. Oavsett frågor.

Hur fungerar omsorgen? Vad gör vi åt skolornas problem? Hur drabbas det som fortfarande är arbetslösa, trots högkonjunktur? Och hur klarar vi flyktingmottagningen?

Det handlar om att ta alla väljare på allvar. Även dem som röstade på Sd. Svårare än så är det inte.

Media: Sydsvenskan

onsdag 3 oktober 2007

Advance Patrols tredje skriva

I fredags hade AP släppe-fest på sin nya skiva. Det var nice. Om man läser recensionerna ger sydsvenskan dem sämst betyg. Avgör du...

Bra att Odell stannar!

Urban Funered avgår som statssekreterare. Föga överraskande. Det var omöjligt att behålla honom. En del har krävt Mats Odells avgång? Varför? Låt honom sitta kvar tills hela regeringen tvinga lämna in handduken. Senast 2010.


Media: Svd, DN

Donde estan?

Generalerna verkar ännu en gång lyckats. Läser i DN: Lastbilar med fångar körs ut ur Rangoon. FN-sändebudet säger inget om mötet med Burmas ledare.
Alla tecken är illavarslande och oroande. Färre spaltmeter om generalernas framfart och färre som bloggar om det förfärliga. Orkar vi inte? Räckte det med bära en t-shirt en dag? Är det möjligtvis ett tidstecken?

Men vad händer med dem som nu fängslas och försvinner? Historien från andra konflikter är inte särskilt upplyftande.


Media: DN1, DN2, DN3, Svd

tisdag 2 oktober 2007

Sahlin, sossarna och skatter

"Skattekvoten som andel av bnp har länge legat runt 50 procent. Nu är den snabbt på väg ner mot 47 med den borgerliga rege-ringens mål om skatter på EU-nivå runt 40 procent." skriver Lena Askling i AB idag.

Når regeringen bara halvägs, 45% alltså, betyder det 150 miljarder mindre till skolan, vården och omsorgen. Ska bli spännande att följa skattegruppen.

Media: AB

Brown: Tiden är ute...

Får mig att tänka på Mikael Wiehes gamla låt: "Tiden är ute, festen är över och det är dags att dra...". Kanske Brown är en hemlig Wiehe beundrare? Tror inte det. Men klokt av honom ändå.

Media: DN

Bra med samtal

Det historiska mötet mellan Nord- och Sydkorea kan leda framåt. Men mycket återstår förrän man kan ta reella steg framåt. Den amerikanska administrationen sitter på viktiga nycklar. Förstår Bush den möjlighet han har? Återstår att se.

Media: Svd, Ekot

måndag 1 oktober 2007

Vuxenutbildning för några

Neddragningen på KomVux har flera negativa effekter (Svd). Förstår verkligen inte hur a-laget tänker. Det blir svårare för människor som tidigare missat gymnasiet och behöver läs upp betygen. Det blir svårare att omskola och vidarutbilda sig. Det blir svårare att avhjälpa den brist som redan finns på arbetsmarknaden.

Det ligger nära till hands att misstänka att a-laget vill öka utbildningsklyftorna. Ökade utbildningsklyftor medför ökade inkomstklyftor. Och vad är det egentligen Björklund signalerar? Tar du inte chansen när du är ung. Ja, då får du skylla dig själv. Om du inte råkar har en familj som har råd att betala din utbildning. Vilken fruktänsvärd människosyn.