tisdag 2 oktober 2007

Sahlin, sossarna och skatter

"Skattekvoten som andel av bnp har länge legat runt 50 procent. Nu är den snabbt på väg ner mot 47 med den borgerliga rege-ringens mål om skatter på EU-nivå runt 40 procent." skriver Lena Askling i AB idag.

Når regeringen bara halvägs, 45% alltså, betyder det 150 miljarder mindre till skolan, vården och omsorgen. Ska bli spännande att följa skattegruppen.

Media: AB

Inga kommentarer: