fredag 25 maj 2007

Bästa integrationskommun: Värnamo?

Tidskriften Fokus presenterar i veckans nummer en jämförande studie i vilken man försöker komma farm till vilken kommun som är bäst på integration (artikeln här). Värnamo vinner! Grattis! Malmö hamna på 52 plats, nästa 240 är alltså sämre. Bäst i Skåne. Det är bra.

Generellt tycker jag det är bra att jämförelser görs. Att vi lär av varandra. Även om det är svårt att jämföra stora kommuner med mindre samhällen. De kriterier som Fokus valt för att värdera kommunerna är; andel med utländskbakgrund, flyktingmottagning, sysselsättningsfrekvens och sjuktal bland utrikesfödda.

Det är lätt att problematisera valet av kriterier. Studien tar inte hänsyn till att vårt land har olika näringslivsstrukturer. Gnosjöregionen har med sina mindre företag inom industri och tillverkning en bransch där personer inte krävs på lika hög utbildning.

Visste ni att Haparanda har högst andel med utländsk bakgrund? Ja, just det födda i Finland. Invandrare som begrepp är också väldigt grovhugget. Det är välkänt att personer med rötter utanför Europa har svårare att hävda sig på svensk arbetsmarknad. Dessa grupper finns inte exempelvis i så stor utsträckning i Värnamo.

Kommuner där inga flyktingar flyttar – många Norrlandskommuner – blir dåliga kommuner. Är det rimligt?

Studien tar inte heller hänsyn till tiden man bott i landet. Detta kan man ifrågasätta ur minst två själ: Hur länge ska man förbli invandrare? Enligt Fokus är den som är född i ett annat land invandrare för alltid. Vi vet också att det finns samband mellan kort tid Sverige möjligheten att få ett arbete.

Vad kan vi lära av Värnamo? En tydlig arbetslinje finns överallt. Introduktionen är nog bättre och mer individulaiserad i stora städer som Malmö. Men att starka nätverk som föreningsliv samt en positiv och välkomnande inställning till mångfalden kan ge resultat, tror jag, övriga Sverige kan lära av.

Samtal i Svt.

torsdag 24 maj 2007

Palmepriset till KOFI ANNAN och MOSSAAD MOHAMED ALI

OLOF PALMEPRISET för 2006 gick till KOFI ANNAN och MOSSAAD MOHAMED ALI. De fick priset därför att båda har bedrivit ett engagerat och hängivet arbete för mänskliga rättigheter, fred och säkerhet. Prisceremoni hölls i Stockholm idag Därefter bjöd utrikesminister Carl Bildt på middag. Det var en bra tillställning. Palmefondens hemsida.

Ball om Zlatans bilköp

Om du tyckte matchen igår var ett sömnpiller (enlig Svd) kolla när Zlatan ska köpa bil till sin son. Hur går det till? Här hittar du det: SVT Ganska kul.


Media: Aftonbladet, Expressen, DN

Smart utnämning

Uppdaterad: Dels dödar man debatten om alla med borgerlig partibok som blivit utnämnda senaste tiden, dels kan borgarna använda Dan Eliasson som ett sosse alibi nästa gång det blåser i migrationspolitiken. Dan är kompetent. Tycker alltså numera inte bara sossarna. (Svd, DN)

Att Carl Bilds kompis Jonas Hafström utnämning blev känd någon timme innan är heller ingen slump... (DN)

Berit tycker till: Svd

Svd-blogg: Vad har hänt med valrörelsens allianslöften om öppenhet i rekryteringsprocesserna och avpolitisering av utnämningsmakten? Göran Persson fick hård och välförtjänt kritik av de borgerliga för sina utnämningar, men nu agerar de likadant själva. Dels är det dåligt i sak, dels skadar det allvarligt deras trovärdighet. Vad har de för utnämningspolitik egentligen? Ska de fortsätta i socialdemokraternas hjulspår? Ska Leijonborg bli chef för Skolverket härnäst?

Kd, abort och mer pengar till McDonalds

Uppdaterad: Ena dagen gör folkpartier ett utspel om höjt tak i sjukförsäkringen (DN) och samma dag stänger statsminister Reinfeldt dörren (hände igår). Idag går kristdemokraterna ut och vill försämra möjligheterna till abort och då...ja gissa? Jo, statsminister Reinfeldt stänger dörren. (Svd). Hallå vad är detta? Var tog den resonernade och lyssnande Fredrik vägen?

Gammal: Det är klart man ryser lite extra när man hör att kristdemokraterna vill ”diskutera aborträtten” (Svd, DN). För även om partiledningen putsat upp fasaden finns det starka krafter inom Kd som är väldigt extrema så som Ja till livet.

De, tillsammans med en rad kyrkoledare, använder raljanta och nedsättande uttryck som ”abortturism” för att stoppa propositionen om utländska kvinnors rätt till abort i Sverige. Men som RFSU, menar jag, att dessa kvinnor snarare ska liknas vid flyktingar, när deras hemländer gjort deras mänskliga rättighet, rätten till en säker abort, illegal. Förslaget som är på gång ska ge utländska kvinnor rätt till abort i Sverige på lika villkor som de redan har rätt till annan vård. Det vill säga om de betalar för den.

Samtidigt har Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattat att det görs nästan 20 miljoner osäkra aborter årligen, de flesta i fattiga delar av världen (där abort är förbjudet eller kraftigt begränsat, se karta). Varje år avlider över en halv miljon kvinnor i anslutning till graviditeter och förlossning. Mer än 70 000 av dessa dödsfall beror på osäkra aborter, det betyder att 200 kvinnor dör varje dag i sviterna av en osäker abort. Så ser det ut! Lägg därtill att abortmotstånd ofta går hand i hand med en restriktiv syn på preventivmedel (Se hur många gånger JA till Livet anväder ordet preventivmedel på sin hemsida).

För övrigt röstade vi i kammaren i går om en generell sänkning av sociala avgifterna för alla anställda under 25 år. Det ger bara McDonalds så mycket som 68 miljoner när detta träder i kraft.

onsdag 23 maj 2007

EU: Rätt av Byggnads, men är Maud glad idag?

Nu är det nästan klart. Det är rätt att kräva kollektivavtal och facket ska kunna ta till konflikt för att bekämpa låglönekonkurrens från utländska företag.

Maud Olofsson har hittills inte velat ta ställning om huruvida hon ville se Sverige vinna tvisten i EU om Vaxholm. Vad säger hon idag? Gläds hon med svenska löntagare? Littorin har ju varit tydlig, vilket är bra.

- Bara snömos, tycker riksdagsledamoten Fredrick Federley (c) uppger TT. Vem är överraskad? Någon borde för övrigt granska hans Salladsbar på Stureplan. Med de värderingar han har kan inte allt gå rätt till.

Så här sa Sven-Otto Littorin om honom i en debatt nyligen:

Jag har haft en diskussion med Fredrick Federley här i kammaren om just detta och sagt att jag välkomnar om han till exempel köper en salladsbar någonstans och innerligen hoppas att han då också sluter ett kollektivavtal med sina anställda. Precis det har jag sagt tidigare här. Jag är beredd att ta just den fajten, för jag tycker att den är viktig.

Dåligt omdöme Strix!

Det finns skämt och så finns det dåligt omdöme (Svd, Svd-blogg, DN, DN2, DN3, Aftonbladet). Att ge sig på vår statsminister på det här sättet är helt sjukt. Min sympati är helt med dig Fredrik!

Man är väldigt påpassad som statsminister på både gott och ont. Till den onda delen hör en ökad hotbild. En hotbild som inte bara är riktad mot en själv, utan också mot ens nära och kära. Strixarna fattade nog inte ens vad de gjorde när de blåste SÄPO och statsministern. Nu sänds inte inslaget av SVT, vilket är en helt riktig bedömning.

Däremot har jag ett förslag på en utmärk låt för Fredriks personliga återvalskampanj 2010; Dilbas I´m Sorry. Passar utmärkt! Den kommer att gå rakt in i svenska folkets hjärta. Sjung Fredrik, sjung!
I painted a picture of you
your soul was red, and your mind was blue
destiny laid a light on my creation
This dream i had made
a slave of my passion
reality was always too far away
and we were happy
until it came too close one day
All of a sudden i faced
the truth of my dream
my love had only been a picture a scene
I suppose i needed too believe
didn't want too see
you had never been close to me
Im sorry, this illusion
has caused you a lot of pain
and I have no solution
I'll try to never be back again
I'm sorry
Yes i painted a picture of you
my dream was a lie and the lie became truth
reality held it's breath too long
It's disgusting what dreams can do
reality held it's breath too long
It's disgusting what dreams can do

tisdag 22 maj 2007

Måste göras för Sveriges skull!

1. Vi socialdemokrater, vp och mp måste komma bättre samordnande till valet 2010. Inget annat duger. Så att vi redan börjar cynka oppositionsarbetet är bara bra. Görs för övrigt redan delvis i utskotten. (Svd)

2. Lars Lagerbäck måste ta ut Zlatan i truppen. Bra gjort Lasse! Allt annat vore en skandal av stora mot. Zlatan verkar dessutom vara spelsugen. Ska bli skönt att få tvåla till danskarna...de behöver det! (Svd, DN)

3. Någon i fp måste prata med Mauricio Rojas och berätta att det i en demokrati som vår inte är lämpligt att politiker går in och kräver att historien skrivs om. Är den måhända en rest från hans kommunitiska jag? (DN) Har skrivit om det innan idag.

4. Carl Bildt måste försöka svara på frågorna han får och inte bara svamla nästa gång han frågas ut av KU. (DN)

Leninisten och lögnaren Rojas

Idag i DN debatt vill Mauricio Rojas i sann kommunistisk anda skriva om våra historieböcker. Rojas presenterar en rapport som heter (S)kolan: Om politisk snedvridning i grundskolans läroböcker". Han hävdar:

I denna rapport visas att samma ovetenskapliga och politiskt vinklade bild av Sveriges moderna historia ges i grundskolans mest använda läroböcker, utgivna av ansedda förlag som Bonnier och Liber. De krav på allsidighet, saklighet och vetenskaplig förankring som är ställda i skolans styrdokument åsidosätts på ett flagrant sätt till förmån för en historieberättelse som i avgörande stycken är en blåkopia av socialdemokratins egna hyllningstexter om partiets roll i svensk historia.

Men bli inte överraskade om ni läser rapporten och upplever att den är selektiv och godtycklig. Ja typ, rentutav "ovetenskaplig och politiskt vinklad". Man tar sig för pannan. Men jag är inte överraskad. Som gammal leninist finns det väl citat som säkert inspirerat Rojas mer än andra. Som det här:

"I vår kamp för makten får vi inte hejdas av några principer. Vi bör vara beredda till vilka trick, olagliga metoder och lögner som helst… Om vi för kommunismens skull är tvungna att utrota nio tiondelar av befolkningen, får vi inte vika tillbaka för detta offer."V. I. Lenin

Den arga och samhällskritiska rösten mot utanförskap som Rojas en gång var har sedan länge tystnat. Nu ger sig den borgerliga regeringen på de som arbetslösa med tuffare krav samtidigt som man rycker undan mycket av stödet till samma grupp. Nu ger den borgerliga regeringen mer till dem som redan har mycket genom borttagandet av förmögenhetsskatt och ändriga i fastighetsskatt istället för att ta kampen mot utanförskapet. Om detta är Rojas tyst - en lydig och inställsam soldat i det borgerliga systemskiftet.

Förr var det den röda revolutionen som var revolutionären Rojas drivkraft, nu är det den blå.

Har Jan en kännande människosyn, karisma och kompetens?

Allt tyder på att Jan Björklund tar över fp. Det ska bli intressant. Hur blir det med Lejonborg? Ska han fortsätta vara departementschef över Björklund? Ska Björklund klara det Ola Ullsten efterlyste i DN debatt för en tid sedan:

”Det är förstås inget fel att vara tydlig men det har sina risker när det innebär att viktiga principiella sammanhang presenteras med lösryckta och ofta tekniskt betonade lösningar. Särskilt om dessa blir mer provokativa än ideologiskt klargörande. Det var det som folkpartiet råkade ut för eller eftersträvade i de två senaste valrörelserna. Man blev särskilt oförsiktig på områden där partiet varit känt för en klart progressiv hållning; när det gäller ordning och reda och kvalitet i skolan, öppnare invandring, värdet av mångkulturalism och skyddet för den personliga integriteten. Man sade sig också ha övergett ''snällismen'' vilket kanske var rätt tänkt, men som uppfattades som att partiet trängt undan den humanism och kännande människosyn som är en av den sociala liberalismens kännetecken.”

Mitt intryck är att Björklund är en av dem som drivit fp i den inriktning Ullsten kritiserar. Det är han som kört kravretoriken i botten i skoldebatten. Det var också han som ville gå armkrok med Bush i det folkrättsvidiga kriget mot Irak.

Dessutom saknar Björklund karisma (se här). Vilket för övrigt många ledande företrädare gör. Vad är det med dem? Är det de dåliga opinionssiffrorna som lyser igenom?

Blir Björklund partiledare måste han blidka sina socialliberaler, samtidigt som Björklund själv är helt övertygad om att väljarna finns att vinna på moderaternas högerkant – med ökade krav och hårdare tag. Dessutom bygger konstellationen Ullenhag partisekreterare och Björklund partiledare in intressanta spänningar ända upp i partitoppen.

Min analys att de vikande opinionssiffrorna gör fp både oroliga och desperata. Trots behovet av självrannsakan (som de själv efterlyst efter valet), väljer man en partiledare som är självaste symbolen för varför fp förlorade var tredje väljare i förra valet. Nu gäller det att vända en länge pågående negativ trend och då bedöms Björklund ha det som behövs – den kommunikativa förmågan. Allt det andra får då stå tillbaka; den kännande människosyn, karisman och kompetensen.

Media: DN, DN2, Svd, Aftonbladet

måndag 21 maj 2007

Hur mycket terror i terrorns namn?

Hur mår svenskarna som suttit fängslade i Etiopien?

- Dåligt, även om de är oerhört glada över att vara hemma. De bär på traumatiska upplevelser, en har blivit skenavrättad och de har hotats med långa fängelsestraff, helt tiden har de levt i ovisshet om vad som ska hända, säger deras advokat Björn Hurtig till Svd idag.

Tänker på SR Konflikt. Deras senaste inslag heter RÄTTSRÖTA I TERRORNS SPÅR. Har du inte hört inslaget vill jag varmt rekommendera det!

Tv4 idag om flyktingmottagningen och IP

Idag är jag med i TV4 i 19-nyheterna: S kräver att alla kommuner ska ta emot flyktingar 3:34.

Här kommer interpellationen som jag lämnar in imorgon till Billström:

Mellan femton och tjugo nya flyktingar kommer till Malmö – varje dag. Kommunen kan inte ordna bostad till alla och krisen blir allt allvarligare. Nu planerar kommunstyrelsen i Malmö en ny begäran om hjälp av regeringen.

Så sent som i februari slog kommunens politiker larm om att Malmö stad inte kan härbärgera alla flyktingar som kommer till Malmö. I ett brev till regeringen efterlyste de bland annat större statligt ansvar för flyktingarna och att fler kommuner deltar i flyktingmottagandet.

Några konkreta resultat av korrespondensen har Malmö stad ännu inte sett, medan flyktingströmmen fortsätter att öka. Alla prognoser har spruckit för länge sedan och dagligen kommer femton till tjugo nya flyktingar till Malmö – något som kan innebära över 7000 nya flyktingar och invandrare bara i år.
De flesta av dem kommer från krigets Irak och ingenting tyder på att flyktingströmmen minskar.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att samordna den nya mottagningsstrukturen?
Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta så att kompetensen från Integrationsverket överföras till den nya strukturen?


Media: DN, Sydsvenskan

Fritt att sälja sjukhus 2.0

Uppdaterad: - Jag blir oerhört ledsen när jag hör att man säljer ut sjukvården. Allt som är bra med allmän sjukvård hade sitt upphov i Skandinavien, säger Moore till TT Spektra (Svd, Expressen).

Gammal text: I SVT:s utfrågning Duellen inför valet (hittar det längre ner här, 5:e minuten) sade Fredrik Reinfeldt att alliansen inte vill sälja ut några akutsjukhus. Nu är det dörren öppnad att sälja ut(DN). Så här hårt skriver PETER FRANKE i VF: Fredrik Reinfeldt ljög väljarna rakt i ansiktet i valrörelsens sista skälvande stund. I slutdebatten mot Göran Persson lovade han att inte sälja ut akutsjukhusen.

Vem säljer först? Reinfeldts parivänner i Västmanland eller Stockhom? Det återstår att se.

Littorins löfte om kollektivavtalen


Uppdaterad: Nu har Sif och Almega skrivit på avtalet. Därmed är strejkhoter hos bilprovningen avvärjt. Svenska modellen fortsätter visa sin styrka, trots Svenskt Näringsliv kampanj mot den mitt i avtalsrörelsen. (Svd, DN, TV4).


Gammal text: Nu har den borgerliga regeringen definitivt lovat att inte överhuvudtaget röra arbetsrätten och kollektivavtalen. Undrar vad Bäcktsröm säger? Här finns protokollet (dock lite felciterad i min andra replik. Det var rätt att ta debatten, men inte lönt att fortsätta den).


Ur debatten: Anf. 73 LUCIANO ASTUDILLO (s): Herr talman! Jag ber att få tacka Littorin för ett väldigt bra svar. Det är precis som Littorin säger. År 2006 hade vi 1 000 strejkdagar i Sverige, att jämföra med Frankrikes en miljon strejkdagar. Vi hade 450 tvister i svensk arbetsdomstol, i England hade man över 100 000 tvister i domstol. Bakgrunden till den här interpellationen är att vi har ett Svenskt Näringsliv med Urban Bäckström i spetsen som jag anser har blivit alltmer aggressivt och politiskt i sin attack just nu under pågående avtalsrörelse. Urban Bäckström angrep något fack och kallade det för militant. Han anklagar facket för att systematiskt missbruka strejkrätten. Alltså under pågående avtalsrörelse går en av parterna ut så här och kräver att regeringen ska ta tag i detta. Man lade sig också i avtalet med Svensk Handels, som lämnar rätt mycket övrigt att önska från Svenskt Näringsliv som organisation. Det verkar som att Littorin lyckats hålla sina egna regeringskompisar i schack. Vi har inte hört Maud Olofsson, Göran Hägglund eller Carl Bildt uttala sig i frågan om kollektivavtalen. Det verkar också som att Littorin har lyckats piska in de borgerliga riksdagsledamöterna – de finns inte här i dag – och det är väldigt positivt. Man kan ändå undra hur det lär ha sett ut när Littorin satt där på den exklusiva herrklubben i sällskap av sina kompisar och hur han, i Chesterfieldfåtöljen med whiskyglaset i ena handen och cigarren i den andra, lyckades övertyga dem. Jag undrar hur de svarade. Men klarar Littorin trycket från Svenskt Näringsliv? Det är en viktig fråga. Det andra skälet är att trots alla de kraftfulla åtgärder som Littorin beskriver i sitt svar ser vi inte ett minskat utanförskap. Vi kunde läsa bara för någon månad sedan i Sydsvenskan: Fler i utanförskap nu än innan valet. Trots att ni ger er på löntagarna med försämrad a-kassa och trots ökade krav på arbetslösa minskar inte utanförskapet. Samtidigt gödslar ni ut pengar till dem som redan har mycket, med förmögenhetsskatten och den omläggning av fastighetsskatten som vi ser. Samtidigt ger ni er på dem som är arbetslösa genom att drastiskt dra ned på åtgärder som arbetsmarknadsutbildningar, praktikplatser och vuxenutbildning. Den tredje orsaken till att jag ville ta den här debatten med Littorin är den sakta smygande insikten att den här moderatledda regeringen bara har tre och ett halvt år på sig. Sedan tar vi socialdemokrater över och regerar, som det brukar vara. Jag är rädd att detta kommer att leda till en rad panikåtgärder från Regeringskansliet och från arbetsmarknadsministerns sida. Det gäller att bygga om Sverige så mycket som möjligt på de här sista tre och ett halvt år som ni har kvar att regera under. Därför tycker jag att det är oerhört viktigt att få ett konkret svar från Littorin: Är det ett löfte att inte ge sig på den svenska modellen och kollektivavtalen innan vi har haft ett val där den här viktiga frågan underställs svenska folket?
Anf. 74 Arbetsmarknadsminister SVEN OTTO LITTORIN (m): Herr talman! Svaret är ja.


Tidigare inlägg: här

Är Sabuni kontroversiell?

Idag uppger The Time att Nyamko Sabuni ständigt lever med SÄPO-skydd (också Expressen skriver om det). Under rubriken Young, black, Swedish – the minister for controversy berättas om hennes tidigare sk kontroversiella uttalanden om slöjförbud och tvångsgyn för alla tjejer. I själva verket har Sabuni sedan länge lämnat dessa förslag bakom sig och driver en ganska traditionell borgerlig integrationspolitik (mycket inspirad av den s-märkta politiken som inte lyckades).

Detta är dock ett intressant ställningsstagande:


Nowhere is this more evident than in her Government’s belief that Sweden must move away from its generous benefits culture to improve social cohesion and ethnic integration as well as boost the economy.


Bra! Tror bara att Sabuni underskattar hur svårt det är att nå dit. Dessutom är jag helt övertygad om att den generella politik som den nya regeringen slagit in på bara kommer leda till ökade sociala, ekonomiska och andra former av spänningar. Jäsmtälldhetsminister Sabuni lyckas inte heller uppmuntra till mer jämställdheten i bolagsstyrelserna (E24).

Kanske finns det en och annan förvirrad muslim som hotar Sabuni, men det är nog helt andra krafter som står för den värsta sortens hot. Nyamko; du har hela mitt stöd och solidaritet mot de jävlar som inte låter dig fullfölja ditt demokratiska uppdrag.

PS. Det är bra att de som stört ordningen vid Sds kongress ställs inför rätta (DN). Men att det ska nå riksdagen är inte självklart (DN). Det beror mycket på vad vi i s förmår formulera för politik i opposition. DS

söndag 20 maj 2007

Nytt brev från Malmö om flyktingar

I TV4 Nyheter idag berättar Ilmar Reeplu att man imorgon skickar ett nytt brev till regeringen om flyktingtillströmningen. Jag har flera gånger agerat i frågan. Skrev bland annat i Sydsvenskan den 13 mars:

"Det är orimligt att låta landets kommuner fortsätta att hålla sina gränser stängda. Alla kommuner borde ställa upp solidariskt, fungerar inte det måste lagstiftningen förändras så att alla kommuner tar sitt ansvar för flyktingmottagandet. Regeringen måste därför skyndsamt återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att alla kommuner tar ansvar för den nationella flyktingpolitiken, på samma sätt som kommunerna har en beredskap för att ta emot inflyttade barnfamiljer, pensionärer och andra invånare. Det fria valet för asylsökande och nyanlända flyktingar är en ren chimär, det som i den politiska debatten kallas för Ebo, eget boende. Ebo är ofta inget annat än ett trångt och ovärdigt boende i Rosengård eller Fosie."

Den nya organisationen för flyktingmottagningen inte kommer klara mottagandet. Det står klart efter vårpropositionen presenterats. Det får bli en interpellationsdebatt till.

Kolla tidigare inlägg.
Media: DN

Glädjande nyheter från Colombia

Glädjande nyheter från Colombia, svenskens sambo har släppts! (Svd, DN, Aftonbladet, Expressen) Hoppas nu också vår landsman snart släpps. Jag har följt utvecklingen i Colombia under lång tid. Hade en debatt i kammaren redan 5 april 2005 om situationen i landet.

I februari 2005 åkte jag ”till konfliktzonen, till djungeln och till floden Bojayá. Det är därifrån jag har mina starkaste minnen från resan. Att få möta dessa offer och lyssna på deras skildringar och historier om hur de upplever konflikten, att få sitta i kyrkan som den 2 maj 2002 sprängdes i bitar, den här gången av Farc, och där 119 människor miste livet och att i samma kyrka få sitta och lyssna på företrädare för sex byar som flytt undan från stridszonen lite längre bort vid samma flod var skakande. Jag tror att många av oss bär med sig de här intrycken av att vara så nära dessa människor.

Konflikten i Colombia är väldigt svårbegriplig. Det är en av de mest långvariga väpnade konflikterna mellan väldigt många olika grupper. Här har narkotikan den senaste tiden verkligen fungerat som en katalysator i hela situationen, och de som lidit mest är byborna i Bojayáregionen och de civila runtom i hela Colombia. Konsekvenserna av detta är alldeles oerhörda.”


Min senaste fråga ställde jag till utrikesministern för en tid sedan. Den handlade om den ökade hotbilden mot oppositionen. Fick positivt svar av Carl Bildt.

Min långsiktiga förhoppning är att den uppmärksamhet kidnappningen inneburit i Sverige också innebär att det svenska engagemanget för situationen i Colombia ökar. Men nu är huvudfokus att få 63-åringen frisläppt!
Bilderna är från min resa 2005 (Bild1. Jag och Uribe, bild2 och4 från Bojaya, Bild 3 Bogota).

Ricky: Por ti, por ti, por ti

Är lite svag för Ricky Martin. Jag måste erkänna det. Skäms inte! Denna låt har väl de allra flesta i Sverige inte hört, men det är en av mina absoluta favoriter…lyssna. Solen skiner, sommar i luften…
PS1. Vill ni ha den översatt är det bara att ringa ;-) DS.

PS2. Ni får också gärna ringa om ni har numret till tjejen i musikvideon. ;-) ;-) DS.

Browns bomb

Om Gordon Browns (brittsk media) uppgifter idag stämmer (Svd, DN) är det dödsstöten för Bush krigsallians. Redan är Bush krigspolitik kraftigt ifrågasatt av demokraterna och av flera republikaner. Nu ansluter Brown:

Vi bör dra oss ur Irak så snart det är praktiskt möjligt. Vi bör rådgöra med Iraks regering om detta - men den kan inte få lägga in något veto. Detta får inte fördröjas, har den tidigare ministern Nigel Griffith sagt till Brown.Griffith är Browns nära bundsförvant.

Ur The Sunday Telegraph:

Mr Bush has been briefed by White House officials to expect an announcement on British troop withdrawals during Brown's first 100 days in office, the weekly said.
...

Reaktionerna från andra sidan Atlanten är inte överraskande:

Senior officials in the US National Security Council, the Pentagon and the State Department have expressed their fears about Brown, The Sunday Telegraph said. "There is a sense of foreboding,'' an unnamed senior official was quoted as saying. "We don't know if he will be there when we need him. We expect a gesture that will greatly weaken the United States government's position.''

Detta kan vara början på slutet på det folkrättsvidiga kriget i Irak och misslyckandena efteråt. Irak kan börja bygga sin egen framtid. Men dem som inledde detta fiasko måste stå får återuppbyggnaden. Trots det positiva beskedet idag är Iraks väg till frihet och demokrati lång och kantad av stora utmaningar...

Den moderate statsministern Fredrik Reinfeldt nämnde inget om kriget i Irak när han träffade Bush. En hållningslöshet han senare försvarat (DN). Min debatt om Irak med Carl Bildt i riksdagen för en tid sedan kan du läsa här.


PS: Härlige Harry uppges nu istället åka till Afghanistan (Svd, DN, Aftonbladet) DS.