tisdag 22 maj 2007

Har Jan en kännande människosyn, karisma och kompetens?

Allt tyder på att Jan Björklund tar över fp. Det ska bli intressant. Hur blir det med Lejonborg? Ska han fortsätta vara departementschef över Björklund? Ska Björklund klara det Ola Ullsten efterlyste i DN debatt för en tid sedan:

”Det är förstås inget fel att vara tydlig men det har sina risker när det innebär att viktiga principiella sammanhang presenteras med lösryckta och ofta tekniskt betonade lösningar. Särskilt om dessa blir mer provokativa än ideologiskt klargörande. Det var det som folkpartiet råkade ut för eller eftersträvade i de två senaste valrörelserna. Man blev särskilt oförsiktig på områden där partiet varit känt för en klart progressiv hållning; när det gäller ordning och reda och kvalitet i skolan, öppnare invandring, värdet av mångkulturalism och skyddet för den personliga integriteten. Man sade sig också ha övergett ''snällismen'' vilket kanske var rätt tänkt, men som uppfattades som att partiet trängt undan den humanism och kännande människosyn som är en av den sociala liberalismens kännetecken.”

Mitt intryck är att Björklund är en av dem som drivit fp i den inriktning Ullsten kritiserar. Det är han som kört kravretoriken i botten i skoldebatten. Det var också han som ville gå armkrok med Bush i det folkrättsvidiga kriget mot Irak.

Dessutom saknar Björklund karisma (se här). Vilket för övrigt många ledande företrädare gör. Vad är det med dem? Är det de dåliga opinionssiffrorna som lyser igenom?

Blir Björklund partiledare måste han blidka sina socialliberaler, samtidigt som Björklund själv är helt övertygad om att väljarna finns att vinna på moderaternas högerkant – med ökade krav och hårdare tag. Dessutom bygger konstellationen Ullenhag partisekreterare och Björklund partiledare in intressanta spänningar ända upp i partitoppen.

Min analys att de vikande opinionssiffrorna gör fp både oroliga och desperata. Trots behovet av självrannsakan (som de själv efterlyst efter valet), väljer man en partiledare som är självaste symbolen för varför fp förlorade var tredje väljare i förra valet. Nu gäller det att vända en länge pågående negativ trend och då bedöms Björklund ha det som behövs – den kommunikativa förmågan. Allt det andra får då stå tillbaka; den kännande människosyn, karisman och kompetensen.

Media: DN, DN2, Svd, Aftonbladet

1 kommentar:

Tharand sa...

Du har också rätt! :)

Mr. Skene som partiledare vore kanske paradoxalt nog det bästa som kan hända, för sköter han övriga frågor så som han sköter skolpolitiken så skulle de helt förlora sin trovärdighet som ett socialliberalt parti och få slåss med m, kd och sd om väljarna istället...