onsdag 23 maj 2007

EU: Rätt av Byggnads, men är Maud glad idag?

Nu är det nästan klart. Det är rätt att kräva kollektivavtal och facket ska kunna ta till konflikt för att bekämpa låglönekonkurrens från utländska företag.

Maud Olofsson har hittills inte velat ta ställning om huruvida hon ville se Sverige vinna tvisten i EU om Vaxholm. Vad säger hon idag? Gläds hon med svenska löntagare? Littorin har ju varit tydlig, vilket är bra.

- Bara snömos, tycker riksdagsledamoten Fredrick Federley (c) uppger TT. Vem är överraskad? Någon borde för övrigt granska hans Salladsbar på Stureplan. Med de värderingar han har kan inte allt gå rätt till.

Så här sa Sven-Otto Littorin om honom i en debatt nyligen:

Jag har haft en diskussion med Fredrick Federley här i kammaren om just detta och sagt att jag välkomnar om han till exempel köper en salladsbar någonstans och innerligen hoppas att han då också sluter ett kollektivavtal med sina anställda. Precis det har jag sagt tidigare här. Jag är beredd att ta just den fajten, för jag tycker att den är viktig.

2 kommentarer:

Sundevall sa...

Rätt av Byggnads?

Generaladvokatens ord:

"5. Enligt min uppfattning behövs det också en grundlig undersökning av förhållandet mellan bestämmelserna i direktiv 96/71 och artikel 49 EG, mot bakgrund av den speciella arbetsmarknadsmodell som tillämpas i Sverige. Enligt det resonemang som utvecklas i förevarande förslag till avgörande skall tillämpningen av gemenskapsrätten inte hindra att denna modell används. Det skall dock säkerställas att de stridsåtgärder som är lovliga enligt den svenska modellen är förenliga med framför allt proportionalitetsprincipen."

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=SV&Submit=rechercher&numaff=C-341/05

I klartext har han underkänt LO-fackens opropportionerliga stridsåtgärder. Omsatt till Svenska förhållanden innebär det t ex att blockaden av Wild n Fresh skulle vara olaglig, då man även kollektivt bestraffade alla andra näringsidkare i Saluhallen.

Så.. ja, jag tror Maud är ganska nöjd.

Grottolle sa...

Och vem ska bestämma och avgöra proportionalitetsprincipen. Varken när det gäller vaxholm eller salladsbaren så var det ju risk för någons hälsa. Och ska det vara samma princip när företag ska flytta utomlans. Jag kan inte förstå vad det är för fel att strida om att alla, svensk eller utlänning ska få samma betalning.