måndag 21 maj 2007

Är Sabuni kontroversiell?

Idag uppger The Time att Nyamko Sabuni ständigt lever med SÄPO-skydd (också Expressen skriver om det). Under rubriken Young, black, Swedish – the minister for controversy berättas om hennes tidigare sk kontroversiella uttalanden om slöjförbud och tvångsgyn för alla tjejer. I själva verket har Sabuni sedan länge lämnat dessa förslag bakom sig och driver en ganska traditionell borgerlig integrationspolitik (mycket inspirad av den s-märkta politiken som inte lyckades).

Detta är dock ett intressant ställningsstagande:


Nowhere is this more evident than in her Government’s belief that Sweden must move away from its generous benefits culture to improve social cohesion and ethnic integration as well as boost the economy.


Bra! Tror bara att Sabuni underskattar hur svårt det är att nå dit. Dessutom är jag helt övertygad om att den generella politik som den nya regeringen slagit in på bara kommer leda till ökade sociala, ekonomiska och andra former av spänningar. Jäsmtälldhetsminister Sabuni lyckas inte heller uppmuntra till mer jämställdheten i bolagsstyrelserna (E24).

Kanske finns det en och annan förvirrad muslim som hotar Sabuni, men det är nog helt andra krafter som står för den värsta sortens hot. Nyamko; du har hela mitt stöd och solidaritet mot de jävlar som inte låter dig fullfölja ditt demokratiska uppdrag.

PS. Det är bra att de som stört ordningen vid Sds kongress ställs inför rätta (DN). Men att det ska nå riksdagen är inte självklart (DN). Det beror mycket på vad vi i s förmår formulera för politik i opposition. DS

Inga kommentarer: