torsdag 24 maj 2007

Kd, abort och mer pengar till McDonalds

Uppdaterad: Ena dagen gör folkpartier ett utspel om höjt tak i sjukförsäkringen (DN) och samma dag stänger statsminister Reinfeldt dörren (hände igår). Idag går kristdemokraterna ut och vill försämra möjligheterna till abort och då...ja gissa? Jo, statsminister Reinfeldt stänger dörren. (Svd). Hallå vad är detta? Var tog den resonernade och lyssnande Fredrik vägen?

Gammal: Det är klart man ryser lite extra när man hör att kristdemokraterna vill ”diskutera aborträtten” (Svd, DN). För även om partiledningen putsat upp fasaden finns det starka krafter inom Kd som är väldigt extrema så som Ja till livet.

De, tillsammans med en rad kyrkoledare, använder raljanta och nedsättande uttryck som ”abortturism” för att stoppa propositionen om utländska kvinnors rätt till abort i Sverige. Men som RFSU, menar jag, att dessa kvinnor snarare ska liknas vid flyktingar, när deras hemländer gjort deras mänskliga rättighet, rätten till en säker abort, illegal. Förslaget som är på gång ska ge utländska kvinnor rätt till abort i Sverige på lika villkor som de redan har rätt till annan vård. Det vill säga om de betalar för den.

Samtidigt har Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattat att det görs nästan 20 miljoner osäkra aborter årligen, de flesta i fattiga delar av världen (där abort är förbjudet eller kraftigt begränsat, se karta). Varje år avlider över en halv miljon kvinnor i anslutning till graviditeter och förlossning. Mer än 70 000 av dessa dödsfall beror på osäkra aborter, det betyder att 200 kvinnor dör varje dag i sviterna av en osäker abort. Så ser det ut! Lägg därtill att abortmotstånd ofta går hand i hand med en restriktiv syn på preventivmedel (Se hur många gånger JA till Livet anväder ordet preventivmedel på sin hemsida).

För övrigt röstade vi i kammaren i går om en generell sänkning av sociala avgifterna för alla anställda under 25 år. Det ger bara McDonalds så mycket som 68 miljoner när detta träder i kraft.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Förövrigt var det RFSU som introducerade ordet "Abortturism" i Sverige.

Anonym sa...

Och Kds var mot abort och homofientligt...vad spelar det för roll?

Skuncke sa...

Var går gränsen? Både i historien och i andra kulturer idag ser man hur man hela tiden tänjer på gränserna och hittar ursäkter för att döda sin avkomma. Denna typ av massaborter, läs etnisk rensning som KD förespråkar såg vi ju exempel på i 30-talets Tyskland och de flesta vet nog vad den människosynen slutade med under 40-talet.

Infanticid, dvs utsättning har ju varit utbrett både i Sverige under vikingatid, i romerska riket, Kina och ett otal andra platser. I dessa kulturer ursäktar man sig med att barn inte är något levande eller att ett barn är inget liv innan det är döpt.

Sedan har vi ju den "svenska" kulturens alla dessa hedersmord med sina ursäkter där man dödar fullvuxna barn för sin familjs så kallade heder. Det är ok att se mellan fingrarna när det gäller detta enligt Alliansen, de mångkulturella kan ju inte bära någon skuld.

KD står inte för kristna värderingar och man undrar vad denna förkastliga människosyn ska leda oss till.

Anonym sa...

Skuncke/

Kan du precisera vad du syftar på när du skriver om "massaborter" i syfte att genomföra "etnisk rensning" under Tredje riket?

I Tredje riket infördes i juli 1933 en lag om tvångssterilisering; den började gälla 1 januari 1934. Lagen föreskrev sterilisering av människor som ansågs lida av ärftliga sjukdomar och handikapp - schizofrena, manodepressiva, epileptiker, blinda, döva m.fl. Fram till 1945 steriliserades 400000 människor, däribland inte bara personer med ovan nämnda sjukdomar och handikapp utan också s.k. "asociala".
I samband med steriliseringar av kvinnor utfördes en del tvångsmässiga aborter.
Vidare experimenterade nazisterna med massteriliseringar av judar. Målet var att hitta ett sätt att sterilisera en stor mängd människor på kort tid utan att offren själva förstod vad som hände. Man prövade bl.a. att i hemlighet utsätta judar för strålning. Försöken att hitta en lämplig metod för dylik massterilisering misslyckades dock.

Jämför du på allvar det ovanstående med kvinnans rätt till abort i dagens Sverige? Och hur kan dagens aborträtt leda till "etnisk rensning"?