torsdag 30 april 2009

På Jakt efter kreativa Sverige: Industidesign

– Vår far, som var smed, köpte för 40 år sedan upp ett konkursbo. I det fanns ritningarna till en betningsmaskin som användes för att behandla utsäde med kvicksilver. Sen ledde det ena till det andra och här är vi nu, säger Lennart Rosengren stolt. Han är en av delägarna NoroGard.

NoroGard är ett litet företag i skånska Skurup med bara åtta anställda som tillverkar maskiner som behandlar utsäde. Man säljer till ett 40-tal länder. Också detta lite företag har känt av den globala finanskrisen. Bara för en tid sedan fick en person gå från företaget.

Det var verkligen jobbigt. I små företag får man en helat annan relation till sina anställda, berättar Lennart.

I stort sett allt utsäde som planteras i Sverige idag bearbetas före sådd. Men nu är det andra kemikalier så som fungicider och insekticider. Numera behandlas utsäde också ibland med bakterier som gör samma jobb som kemikalierna. Syftet med förbehandlingen är att så många som möjligt av fröerna ska gro.

Tur att vi i Sverige inte längre behandlar utsäde med kvicksilver längre, tänker jag och minns mina lektioner i toxikologi.

När jag guidas runt i industrilokalen stöter vi ihop med Lennart bror Erland, som är den andra delägaren i företaget. Erland blir den som får beskriva hur maskinerna fungerar.

Kraven på maskinerna är hög. Varje frö ska behandlas omsvepas med samma mängd kemikalie. Maskinerna ska klara behandla så mycket som 45 ton frön i timmen. Och maskinen får aldrig stanna. Det finns olika storlek på maskinerna och det heter olika: Rosengren * R1, Rotorgard*800, mm.

Dessa två herrar, inser jag, har lärt sig genom att främst göra, inte genom att läsa tänker jag.

Egentligen har inte ett företag som NoroGard resurser att anlita ett industridesign företag, medger Lennart.

Men när SVID i Malmö kontaktade dem för att medverka i det EU-finansierade projektet ”Expandera” tog de chansen. Via projektet ”Expandera” får NoroGard möjligheten att få 105 timmar konsultstöd av designföretaget Zenit. Av det får de själv betala 35 timmar.

Zenit är ett av södra Sveriges ledande industridesign företag. Med sina 23 anställda är de definitiv en av de större. Ofta är designföretagen mindre. Zenit har fyra delägare och grundades 1994. Förutom design har Zenit specialiserat sig på produktutveckling och konstruktion. Zenit har samarbete med både stora och små företag. Bland de stora finns Sony Ericson och Astra.

Krisen har också märkts på Zenit, men inte som jag förväntade mig.

– Vi har fått låna ut flera av våra medarbetare till våra stora kunder. Företagen har mycket att göra samtidigt får de inte anställa fler, berättar Carl som är en av Zenits delägare.

Jag får sitta med när Carl och Emilia från Zenit presenterar sina förslag för Lennart och Erland för behandlingsmaskinen Rosnegren*R1.

En designprocess har flera faser:

steg 1: uppdraget från företaget formuleras.
steg 2: visualisering av koncept
steg 3: val av koncept och utveckling av visuellt underlag.

– Numera arbetar vi i kompatibla system och det är mycket tidsbesparande. Vi får ta del av ritningarna, vilket ger oss exakta underlag, fortsätter Carl.

Uppdraget som Zenit gjort har fokuserat på två delar. Dels förslag på design och konstruktion för att produktionsoptimera tillverkningen, dels förslag på förändringar av företagets grafik- och varumärkesidentiteten. Det är verkligen spännande och intressant att följa genomgången. Jag blir väldigt imponerad av Emilias enkla – men mycket kreativa knep – för att stärka företagets och produkternas identitet.

Det är uppenbart att Lennart och Erland gillar en del av idéerna. Andra är man mer avvaktande till. Dock finns insikten att man inom NoroGard varken har haft tiden eller resurserna till att utveckla de tankar och idéer som Zenit bidrar med. Och att man har varit i behov av hjälp utifrån. Hur mycket man tar till sig på sikt återstår att se, men jag är övertygad om att NoroGard har vunnit mycket på stödet.

Efter genomgången lämnar jag NoroGard för att besöka Zenits kontor i Malmö. Där får jag bland annat träffa industridesignern Staffan. Han visar mig en del av de projekt han arbetat med, bland annat arbetet med NoroGard.

– Det är ett otroligt rolig arbete. Jag får inblick i så mycket olika branscher och ju fler projekt jag får göra desto mer lär jag mig, berättar Staffan.

När jag frågar varför han valde industridesign, trots att konkurrens är tuff och arbetsmarkanden begränsad svarar han med en övertygande röst:

Nyfikenhet! Jag har alltid velat förstå hur olika saker fungerar.


Detta var andra nedslaget på jakt efter det kreativa Sverige. På min facebook sida kan du hitta ett fotoalbum med bilder från mitt besök. Tack för att du velat följa med mig på min resa på jakt efter mer kunskap om industridesign. Och särskilt tack SVID i Malmö för att ni tagit med mig. Resan fortsätter till Beckmans nästa gång. Glöm inte bjuda in dina vänner.