lördag 22 september 2007

Vårdnadsbidrag och arbetslinjen

Tänka sig att A-laget nu vill betala föräldrar (läs kvinnor) 3000 kronor för att inte arbeta. Var försvann arbetslinjen och den fulla sysselsättningen?

Media: Svd

fredag 21 september 2007

Inte på de arbetslösas och sjukas bekostnad

Den robotliknande alliansen följer strikt och dogmatsikt borgeliga ekonomiska teorier för att skapa jobb. Klyftorna ska öka - då blir det fler jobb. Lönerna ska ner. Men de har djupt underskattat svenskarnas syn på rättvisa. Till och med de som inte förlora på budgeten reagerar.
Gärna mer pengar i plånboken men inte på de arbetslösas och sjukas bekostnad.

A-laget födjupar orättvisan. Det fattar vanligt folk! Dessutom eldar de på en redan het ekonomi genom att ge mer till de som redan har mest. Reoriken från regeringsdeklartionen om minskade klassklyftor och rättvisa är som bortblåst. Det tog två dagar.


Media: DN, Svd

torsdag 20 september 2007

Littorins nyspråk om arbetsmiljö

Skrev en fråga om arbetsmiljön i den allt mer växande callcenter-branschen:

Callcentren är ofta nya arbetsplatser och det är en relativt ny bransch. Därför har Arbetslivsinstitutet tillsammans med Sundsvalls sjukhus och Karolinska Institutet kartlagt arbets- och hälsoförhållandena på 30 större callcenterföretag. 160 personer deltog mer omfattande i studien. Tre fjärdedelar var kvinnor och de flesta med fast heltidsarbete.


Det fanns fördelar inom yrket, främst genom sociala kontakter. Men det mest uppseendeväckande var att så många som nio av tio berättade om pågående kroppsliga besvär, som ofta medicinerades. Av dessa led hälften av arbetsrelaterad ohälsa, och sömnstörningar och sjukfrånvaro var vanligt. De menade också att arbetsmiljön var dålig.

...

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att arbetsmiljön inom callcentersektorn ska förbättras?


Läs Littorins svar:


De besparingar som genomförs på bland annat Arbetsmiljöverket och avvecklingen av Arbetslivsinstitutet är viktiga förutsättningar för regeringens satsningar på att få fler i arbete. Åtgärder för att bryta utanförskapet är viktiga även ur ett hälsoperspektiv.

Även om regeringen genomför nämnda besparingar anser jag att arbetsmiljöområdet är viktigt – inte minst för att frågorna har nära beröring med ambitionen att bryta utanförskapet.

PS. Det är inte Littorin på bilden. DS.

Media: Svd, DN

Kvinnofientlig politik trots retorik 2.0

Uppdaterad: I DN debatt slår sig Borg och Littorin för bröstet när de angriper de deltidsarbetande kvinnorna. Reaktionera i dagens debatt är stark. Pär kallar den ekonomiska politiken "brutal" (DN, DN1, Svd).

Läser i DN: Det har alltid varit viktigt att ha sparpengar på banken. Nu är det väldigt viktig. Men vad händer de som inte kan spara, de som lever på marginalen, de som redan attackerats av a-laget "brutala" politik? Hur ska de klara sig? (svd).

onsdag 19 september 2007

Kvinnofientlig politik trots retorik


"Att kvinnor och män ska ha samma livschanser är en självklarhet – samma möjligheter att välja mellan olika jobb, samma möjligheter att försörja sig, göra karriär men också att känna trygghet i vardagen.", sa Fredrik Reinfeldt i sin regeringsförklaring.

Precis som DN uppger kan i dag kan deltidsarbetslösa få a-kassa under många år. Den möjligheten till utfyllnad ska nu begränsas till 75 dagar från årsskiftet. Många kvinnor tvingas till ofrivillig deltid och tvingas därför att komplettera med a-kassa. Försvinner denna möjlighet blir det dramatiska förändringar i inkomst för en stor grupp som redan har knappa marginaler. (DN1, DN2).
Trots en retorik - en kvinnofientlig politik!

PS. Nu är Nasdaq och Dubai överens om OMX. Money talks. (DN, Svd)

Malmö nästaIdag lanserar denna bok.
ONSDAG 19 SEPTEMBER KL 15-17 Vi bjuder på boken förstås, och på bildade samtal om det nya Malmö med bl a Bengt Madsen (Wihlborgs, MFF mm), förhoppningsvis Ulla Svensson (producent för Din Gata, 100,6 och pinfärsk P3-chef), Orlando Pinero (Jeriko, Dunkers Musik) och naturligtvis ni andra i boken. Eftersläpp med sprudel och häftigt rabatterad bokförsäljning följer på: JERIKO KL 18-20 DIT NI ALLA SKA BJUDA ERA FAMILJER, KOMPISAR OCH NÄTVERK TACK FÖR DET!
Jag är en av de tolv. Kul!

tisdag 18 september 2007

Historiskt i Storkyrkan idag

Stockholms domkyrkoförsamling hade inbjudit till en gudstjänst i Storkyrkan före ceremonin i Riksdagshuset. Domprost Åke Bonnier förrättar gudstjänsten, där kantorn i Judiska församlingen i Stockholm, Maynard Gerber, och imam Abd al Haqq Kielan, ordförande för Svenska Islamiska samfundet, medverkar och läste texter. Ett uttryck för den svenska öppenheten. Och en historisk händelse...
Media: DN

Reinfeldt: Det hänger inte ihop

Fredrik Reinfeldt genomför en politik och pratar om en annan. Det är den viktigaste slutsatsen man kan dra av dagens regeringsförklaring. (DN, Svd). Men det kommer inte bära herr statsminister. Människor är inte dumma. De ser vad högern gör. Det håller inte ihop.

Amerikanerna säger: You have to talk the talk and walk the walk. Och det gör inte högerregeringen.

Idag öppnar Riksdagen...

Det ska bli kul att köra igång. Här finns programmet. Media domineras av detta idag. A-laget försöker desperat hålla skenet upp och vända bilden av sitt misslyckande (DN debatt, Svd). Men "de nya moderaterna är värre än de gamla" kan vi socialdemokrater visa (DN).

Nu ska man snart tvingas ha intyg för att visa att ens barn verkligen är sjukt (Svd). Det är viktigt att komma åt eventuellt fusk och överutnyttjande av föräldrarförsäkringen. Vet inte riktigt om det är rätt väg att gå....låter bryåkratisk...vad sägs?

Själv har jag ett inlägg i Svd idag om gudstjänsten i Storkyrkan. En del media följer upp det idag.

Media: DN

måndag 17 september 2007

Littorin underkänd

DNs ledarsida ger arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin det lägsta betyget man kan få. En 1:a med motiveringen(DN):
Påstår mot bättre vetande att arbetsrätten inte är något problem för svenska företag. Har samtidigt lyckats reta upp fackföreningsrörelsen genom att hasta igenom förändringarna av a-kassan. Borde ha praktiserat mer i näringslivet i stället för att läsa på Fairfax university.

Littorin själv vill inte se och vill inte höra (DN). Han kommer säkert fortsätta köra sin kompromisslösa linje mot vanliga löntagares trygghet och förtsätta attackera dem arbetslösa, inte arbetslösheten.
PS. Det är inte Sven-Otto Littorin på bilden DS.

Gudtjänst i Storkyrkan?

En av Sveriges Riksdags finare traditioner är gudstjänsten som hålls i Storkyrkan innan öppnandet. Eftersom Sverige länge varit ett sekulärt samhälle har det stått ledamöterna fritt att gå till gudstjänsten. En del ledamöter har valt att gå dit, andra har struntat i det. En del går alltid, andra ibland. En del har gått för att de är troende, andra har gått för att de tycker det är en trevlig tillställning.

Gudstjänsten i år inleds av domprost Åke Bonnier under medverkan av kantor Maynard Greber och imam Abd al Haqq Kielan. Tidigare år har religiösa ledare från andra religioner medverkat. Jag har tolkat det som ett uttryck för det mångreligiösa och öppna land Sverige är.

I år är det första gången en svensk imam bjudits. Det har föranlett del reaktioner. Humanisterna har uppmanat oss att bojkotta gudstjänsten. Andra menar att när kyrka nu skiljts från staten borde också Riksdagen avstå från denna tradition. Jag har respekt för sistnämnda argument.

Reaktionerna från ledamöterna har varit olika. Fredrick Fedeley tycker vi ska sluta gå till kyrkan överhuvudtaget. Konsekvent. Min partivän Carina Hägg som "redan det år när biskop Arborelius bjöds in skruvade" i "kyrkbänken" ska bojkotta i år, (skriver hon i GP den 17/9). Men hon gick dit den gången Arborelius medverkade. Och tro mig något kvinnoförakt eller förtryck fanns inte i hans predikan.

När man inte längre vill lyssna på den som är oliktänkande och när man inte längre ens kan sitta i samma byggnad som oliktänkande är det grunderna i vårt öppna samhälle som sätts på prov. Då krävs uppslutning. Jag själv tänker fortsätta gå till Storkyrkan.

Moderaterna vs Socialdemokraterna

Det har gått ett år efter valet. Fredrik Reinfeldt låter alltmer som en furste. Och vad är orsaken till den negativa opinionen?

En företagare i Linköping berättade att hans anställda ringde och undrade varför det drogs för lite i skatt, säger Fredrik Reinfeldt. Alltså har folk inte tagit in detta, hur kraftigt och brett vi har sänkt inkomstskatterna. De tror att det enda vi har gjort är att höja a-kasseavgifterna, och att de går back. (DN)
Att folk inte förstått! Det är ju precis tvärtom. En del har kritiserat Fredrik Reinfeldt för att han synts för lite. Jag ansluter mig till den kritiken. Mera sånt i media, Fredrik!

Jag säger som Mona Sahlin inför er fest:

Men vad ska du fira, Fredrik
Reinfeldt?
• Att de rika blir rikare.
• Att arbetsmarknaden blir otryggare.
• Att räntorna stiger så att det
blir dyrare att bo.
• Att 300 000 personer har lämnat
akassan
• Att sjuka får lägre ersättning (Svd)

PS. Alltfler sluter upp mot Vilks hot (Svd, Svd2, DN). Glädjande och det enda rätta. Lyssna gärna också på Kulturnytt idag. Här får du ett smakprov: Vi har annat att tänka på, sa en ung kvinna irriterat och en palestinsk journalist kallade hela affären för en patetiskt ohelig allians mellan en dålig konstnär som vill bli berömd och en marginaliserad terrorgrupp i desperat behov av publicitet. DS.

söndag 16 september 2007

Vad firar alliansen, Vilks och Josefsson?

Efter ett katastrof år ska a-laget fira. Men vad? Den dåliga opinionen? Att man ökar klyftorna och gett sig på de arbetslösa. (svd) I detta läge måste vi socialdemokrater fortsätta vår tuffa oppositionspolitik samtidigt som vi fortsätter samtalet framtidens politik (DN).

Jag har tidigare haft synpunkter på syftet med Lars Vilks tuschteckningar. Det har jag än. Men nu hotas han av ett gäng extremister. Detta är fruktansvärt och ska fördömmas! (Svd).

Idag har jag i efterhand har sett Jan Josefssons inslag om SFI fusket som ger bidrag. Reagerar starkt på de ensidiga perspektiven och den väldigt svart-vita bild som ges i reportaget kring svenskundervisningen. Huvudpoängen är att det finns en del som läser SFI som medvetet misslyckas för att leva på bidrag. Säkert så. Även om det tom för Josefssons gäng var svårt att hitta någon. Inget om att att drygt 30 procent av de som hoppar av SFI:n lider av tortyrskador och andra trauman. Är det dokumentär TVs totala haveri vi sett?

Trots det är jag säker på att Josefsson återigen skickligt fångat ett stämningsläge i Sverige. Vi politiker får inte blunda för det. Men jag förvånas ändå att Josefsson, med sin intellektuella kapacitet, inte förmår lyfta sig från en ganska endimensionell syn på svenskhet och Sverige i efterföljande samtal. Begrepp som svensk, invandrare, mm används på ett sätt som inte längre fångar verkligheten, inte fångar Sverige.