torsdag 6 september 2007

Brevet som kan inspirerat statsministern

Imorgon träffar statsministern en del ambassadörer från muslimska länder. För två dagar sedan skrev jag att jag ville träffa några ambassadörer med anledning av Vilkskrisen. Berättade också att jag skickat ett brev till bl a Egyptens ambassadör. Här är hela brevet:


Mitt namn är Luciano Astudillo och jag är socialdemokratisk ledamot i Sveriges riksdag. Jag har ansvar för integrationsfrågorna i det Socialdemokratiska arbetarpartiet.

Jag skriver till Er med anledning av den karikatyr av profeten Mohammed som har spridits i flera media i Sverige. I min hemstad Malmö har jag mött olika reaktioner på denna karikatyr bland dem som bekänner sig till Islam. Det finns de som känner sig oerhört kränkta av karikatyren, men det finns också de som inte anser sig berörda av denna. Spännvidden återspeglar mångfalden bland de svenskar som bekänner sig till Islam.

Jag känner starkt att utvecklingen under de senaste veckorna kring Lars Vilks karikatyr är oroväckande. Det finns krafter såväl i Sverige som i andra länder som vill använda Vilks teckningar till att agitera och till att spä på spänningen mellan muslimer och icke muslimer. Tyvärr används konflikten skapad av teckningarna ofta för att vinna kortsiktiga politiska poänger snarare än för att överbrygga motsättningar eller till att skapa förståelse för olikheter. Väldigt få politiska företrädare, här i Sverige och i resterande del av världen, har trätt fram och manat till sans och balans. Det värsta som kan hända nu är att Vilks teckning bidrar till att återskapa den hetsiga och spända stämningen som uppkom i samband med Muhammed- karikatyrernas publicering i Danmark.

När de allra flesta just nu pläderar för sin position, tror jag, att det måste finnas dem som både har vilja och modet att mötas och att föra en dialog. Det är min övertygelse att det i vår globala värld uppkommer frågor som rör gränsen mellan den enes yttrandefrihet och den andres kränkning att dessa frågeställningar blir allt vanligare. Även om jag anser att det är viktigt att värna om den tradition av yttrandefrihet som vi har i Sverige, ser jag också vikten och behovet av att föra dialog. Jag vill därför gärna träffa Er för att ta del av hur Ni ser på dessa frågor. Min förhoppning är att även är intresserade av träffa mig för att hitta samförstånd.


Media: DN, DN2, Svd

12 kommentarer:

Allan sa...

Vad är syftet med dialog och samförstånd i den här frågan? Bör vi måhända gå halva vägen var och bara delvis begränsa vår yttrandefrihet?

Egyptens ambassadör är givetvis medveten om att medierna i hans hemland rutinmässigt publicerar karikatyrer och konspirationsteorier mot judar och västerlänningar. Han är lika medveten om att dessa medier till skillnad från de västerländska är statskontrollerade. Så insatt måste man vara som ambassadör.

Trots detta är det nu Egypten med flera länder som ställer krav på att Sverige ändrar sin lagstiftning och inte tvärtom. Vad kan man dra för slutsats av det?

MikaN sa...

Det spelar väl ingen roll vad som pågår i Egypten. Den som inte gillar yttrandefrihet har inget i Sverige att göra.

Flashman sa...

Då brevet inleds med:

"Mitt namn är Luciano Astudillo och jag är socialdemokratisk ledamot i Sveriges riksdag. Jag har ansvar för integrationsfrågorna i det Socialdemokratiska arbetarpartiet."

synes ingen oklarhet föreligga om författaren föregiver sig agera i egenskap av privatperson eller ej.

Man hoppas då att det författats på regeringens uttryckliga uppdrag, då
4 §, 19:e kapitlet i brottsbalken annars torde vara tillämplig:

"4 § Svensk medborgare, som utan tillstånd av regeringen eller den regeringen
bemyndigat låter bruka sig såsom ombud för främmande makt i diplomatisk
angelägenhet som rör riket, så ock envar, som i föregiven egenskap av behörigt
ombud inlåter sig i underhandling om sådan angelägenhet med någon som före-
träder främmande makts intresse, dömes för egenmäktighet vid förhandling med
främmande makt till fängelse i högst två år eller, om riket var i krig, högst
fyra år.

Innebar brottet fara för rikets självbestämningsrätt eller dess fredliga
förhållande till främmande makt, dömes till fängelse, lägst ett och högst
sex år, eller, om riket var i krig, till fängelse på viss tid, lägst fyra
och högst tio år, eller på livstid. Lag (1976:509)."

Jag inser att sytet var gott, men det finns också skäl till att det inte anses helt OK att enskilda, gemene man likväl som riksdagsmän från oppositionen, förhandlar med ombud för främmande makt.

Knute sa...

Förstår jag svadan rätt, så ska yttrandefriheten upphävas, det ska införas indoktrinering och hot och underkuvande av barnen i skolorna, pressfriheten ska upphävas, och muslimer och islam ska hävas upp över allt, så att man inte kan eller får kritisera eller debattera något, som bara berör dessa ting. Alltsammans ska stadfästas med svensk lag. Politiskt styrd tankepolis upprättas, så folk inte vågar säga emot muslimer eller islam på något sätt whatever. Det kunde ju verka stötande.

http://www.polemiken.net/?p=4896

Anonym sa...

Hr Luciano borde eventuellt polisanmälas för att han på eget bevåg konspirerar med främmande makter för att avskaffa den svenska grundlagen.

Är inte sossarna vassare än så här nu för tiden?

/Mathias

Anonym sa...

Astudillos uttalande i media:

Luciano Astudillo, integrationspolitisk talesman för socialdemokraterna, tror att människor kan bli förbannade över ambassadörernas krav.

- Det är otaktiskt att gå dit med en kravlista över vad de vill att Sverige ska göra, det är inte så genomtänkt, säger han.

Att inrätta ett särskilt riksdagsutskott mot islamofobi eller att ge muslimer ett lagligt skydd mot kränkning av profeten Muhammed är inget Astudillo tycker är bra.

Däremot välkomnar han att statsminister Fredrik Reinfeldt ska träffa ambassadörerna.

- Jag är den förste som ger honom beröm, säger Astudillo, som menar att det är bra att Reinfeldt lyssnar på vad ambassadörerna har att säga och på så sätt bidrar till att lugna stämningen.


Polisanmäl honom gärna. Det skulle han vinna på.

Kerner sa...

Fredrik Reinfeldt böjer sig för muslimer ,som håller på att skaffa sig en brå makt politik i Sverige ; för längue sedan de muslisnka länder har utsatt sverige med Internationella påtryckningar och Svenska regering böjer sig , tycker att de är en fel politik som kommer att få allvarliga konsekvenser i framtiden.
Muslinska länder har hittat en svag länk som de kan dra nytta i deras internationella propagand .
Den svenska regeringen böjer sig inför den mäktiga muslinska kapital .
Nu muslimer kräver en lagändring , Vad ska de kräva senare?
Vad kommer att hända om Sverige går inte på en lagändring? Ska de muslinska länder försättta med påtryckningar på regering till de ger vika?

Tara sa...

Ok, då. Om Ahminejad lovar - jättetummis! - att sluta stena bögar och att hota grannländer med utrotning, så kan vi strama upp yttrandefriheten lite mer. Dialog är ju alltid åt två håll eller hur? Du Luciano kan väl ta upp det med Irans ambassadör. Berätta gärna här på bloggen hur det går.

Sosse sa...

Reagerade också på Astudillos "brev".
Någon borde sannerligen polisanmäla honom eller åtminstone tippsa medierna om ett sådant formidabelt rättsövertramp i egenskap av riksdagsman.

Va hände med de gamla, pålästa och intelligenta Socialdemokraterna?

Lina sa...

Polisanmäla Luciano? Gäller yttrandefriheten mer för Vilks än för honom? Snacka om lapsus.

Vilken bisarr tjej sa...

Öh..... Vad har yttrandefrihet med yrkesetik att göra "lina"?
Slå lite i en lagbok nästa gång innan du försöker svänga till det.

Lina sa...

Yrke? Syftar du då till förtroendevald? ...bara så att jag vet vilken lagbok du menar...