torsdag 6 september 2007

Skatteavtalet måste omförhandlas

Just nu skriver jag och Leif Pagrotsky (tidigare Öresundsminister) på en motion om Skatteavtalet mellan Danmark och Sverige. Det avtal som finns nu kommer medföra orimliga konsekvenser.

Ur Öresundsinsitutet hemsida:
Sammantaget leder detta till att Sverige kompenserar Danmark med 20,8 procent samtidigt som Danmark bara kompenserar Sverige med 8,3 procent. Om man inte ändrar dessa kompensationsnivåer kommer Danmarks nettoöverföring till Sverige att växa från 195 miljoner DKK år 2006 till 566 miljoner DKK år 2011.

Om man tar bort undantagen och höjer kompensationsgraden till 32 procent, vilket motsvarar den sammanlagda kommunal- och landstingsskatten i Sverige och Danmark (före strukturreformen) skulle kompensationen till Sverige öka till 2.679 miljoner DKK år 2011, enligt Øresundsinstituttets beräkningar. I scenariot ingår en fortsatt kraftig ökning av pendlingen över Öresund.


PS. En gigant och världens mest kände Luciano (Pavarotti), operasångaren, har gått bort. (svd, dn)

Inga kommentarer: