tisdag 18 september 2007

Historiskt i Storkyrkan idag

Stockholms domkyrkoförsamling hade inbjudit till en gudstjänst i Storkyrkan före ceremonin i Riksdagshuset. Domprost Åke Bonnier förrättar gudstjänsten, där kantorn i Judiska församlingen i Stockholm, Maynard Gerber, och imam Abd al Haqq Kielan, ordförande för Svenska Islamiska samfundet, medverkar och läste texter. Ett uttryck för den svenska öppenheten. Och en historisk händelse...
Media: DN

Inga kommentarer: