torsdag 20 september 2007

Kvinnofientlig politik trots retorik 2.0

Uppdaterad: I DN debatt slår sig Borg och Littorin för bröstet när de angriper de deltidsarbetande kvinnorna. Reaktionera i dagens debatt är stark. Pär kallar den ekonomiska politiken "brutal" (DN, DN1, Svd).

Läser i DN: Det har alltid varit viktigt att ha sparpengar på banken. Nu är det väldigt viktig. Men vad händer de som inte kan spara, de som lever på marginalen, de som redan attackerats av a-laget "brutala" politik? Hur ska de klara sig? (svd).

Inga kommentarer: