torsdag 20 september 2007

Littorins nyspråk om arbetsmiljö

Skrev en fråga om arbetsmiljön i den allt mer växande callcenter-branschen:

Callcentren är ofta nya arbetsplatser och det är en relativt ny bransch. Därför har Arbetslivsinstitutet tillsammans med Sundsvalls sjukhus och Karolinska Institutet kartlagt arbets- och hälsoförhållandena på 30 större callcenterföretag. 160 personer deltog mer omfattande i studien. Tre fjärdedelar var kvinnor och de flesta med fast heltidsarbete.


Det fanns fördelar inom yrket, främst genom sociala kontakter. Men det mest uppseendeväckande var att så många som nio av tio berättade om pågående kroppsliga besvär, som ofta medicinerades. Av dessa led hälften av arbetsrelaterad ohälsa, och sömnstörningar och sjukfrånvaro var vanligt. De menade också att arbetsmiljön var dålig.

...

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att arbetsmiljön inom callcentersektorn ska förbättras?


Läs Littorins svar:


De besparingar som genomförs på bland annat Arbetsmiljöverket och avvecklingen av Arbetslivsinstitutet är viktiga förutsättningar för regeringens satsningar på att få fler i arbete. Åtgärder för att bryta utanförskapet är viktiga även ur ett hälsoperspektiv.

Även om regeringen genomför nämnda besparingar anser jag att arbetsmiljöområdet är viktigt – inte minst för att frågorna har nära beröring med ambitionen att bryta utanförskapet.

PS. Det är inte Littorin på bilden. DS.

Media: Svd, DN

3 kommentarer:

Grottolle sa...

Ojoj...Jag fattar inte ett dugg vad han menar. Dom drar ned det som behövs för att ha en bra arbetsmiljö. För att spara pengar till att ha en bra arbetsmiljö...Nej jag fattar inget.Kan han mena det så.

Daniel Mathisen sa...

Littorin är uppenbarligen inte den vassaste kniven i lådan.

Det är faktiskt helt orimligt att förhållandena i telemarketing/callcenterbranschen inte behandlas mer i politiska och fackliga sammanhang. Förutom att lönerna är låga är avtalen svårtillämpade för att inte säga obefintliga. Din fråga är alltid en början.

Anonym sa...

Littorins svar vill jag resencera som : GOD DAG YXSKAFT