fredag 5 oktober 2007

Solidaritetsbonus, budget, mm

Total dominans i media idag.


Ett fempunktsprogram för snabb introduktion
Sverige behöver bli bättre på att välkomna nya svenskar och så snabbt och smidigt som möjligt ta tillvara deras resurser i arbetslivet. Ansvaret för flyktingmottagandet måste fördelas mer solidariskt. Därför föreslår vi ett fempunktsprogram för snabb introduktion:

1. Ett gemensamt ansvar
Flyktingmottagandet är inte jämnt fördelat över Sverige. Samtidigt som vissa storstadskommuner som Göteborg, Malmö, Stockholm och Södertälje tar emot över tusen flyktingar om året tar andra kommuner inte emot några flyktingar alls. Vi vill se över lagstiftningen i syfte att tilldela den som har fått uppehållstillstånd en kommunplacering under introduktionsperioden. Vi vill också se över lagen om eget boende (EBO).

2. Bättre undervisning i svenska
De som flyttar till Sverige är ingen homogen grupp. Vissa flyktingar från utvecklingsländer, inte minst många kvinnor, har aldrig haft möjligheter att lära sig läsa och skriva i sitt hemland – och har behov av mycket stöd innan de kan påbörja en traditionell kurs i svenska. Andra som kommer till Sverige talar redan flera språk eller har en vana vid akademiska studier. Utbildningen i svenska för invandrare måste anpassas till denna verklighet. Under förra mandatperioden lade vi socialdemokrater fram förslag om förändringar i svenska för invandrare (SFI). Nu vill vi gå vidare och komplettera med intensivkurser för de som har studievana och snabbt vill lära sig svenska. Därför föreslår vi att Södertörns högskola, Malmö högskola och Gävle högskola ska erbjuda intensivkurser i svenska för invandrare för personer med akademisk examen (i Gävle högskolas fall ska det vara en del av distansutbildningsprogrammet) – totalt 500 platser.
Därutöver föreslår vi att en kommun som har uppnått goda resultat i utbildningen i svenska för invandrare ska få i uppdrag av staten att arrangera motsvarande intensivutbildning för icke-akademiker på distans, med nationellt intag och statlig ersättning – också 500 platser.


3. Kompletteringsutbildningar för utländska akademiker och yrkesutbildade.
Under den förra mandatperioden genomförde vi socialdemokrater en försöksverksamhet med satsningar på kompletteringsutbildning för lärare, jurister och en högre förvaltningsutbildning för personer med utländska examina. Nu vill vi att dessa satsningar ska utvidgas, och föreslår att kompletterade utbildningar ska erbjudas på flera områden där det råder risk för brist på arbetskraft, till exempel byggnadsarbetare, förskollärare, lärare och tandläkare etc. Utbildningarna ska genomföras vid några utpekade högskolor/universitet och yrkeskomvux.

4. En rättvis ersättning för flyktingmottagande.
Idag uppgår de statliga schablonersättningarna till kommunerna för flyktingmottagande till ett visst belopp för vuxna, barn och äldre. Samtidigt är inte kostnaderna för flyktingmottagande på något sätt lika. En flykting som är utbildad tandläkare behöver mindre stöd och hjälp för att få ett arbete än en flykting som aldrig ens har lärt sig läsa och skriva på sitt eget språk. Vi socialdemokrater vill därför se över de statliga schablonersättningarna – så att de bättre avspeglar kommunernas kostnader.

5. Solidaritetsbonus.
För att stödja de kommuner som under de senaste åren har tagit en stor del av ansvaret i flyktingpolitiken vill vi införa en solidaritetsbonus. Den innebär att de kommuner som har tagit emot flest flyktingar under de senaste fem åren i förhållande till sin kommuns befolkningsstorlek får en 20 procent högre
schablonersättning vid flyktingmottagande än andra kommuner. Södertälje är en av dessa kommuner. Skulle Södertälje ta emot lika många flyktingar i år som de gjorde 2006 skulle de utöver den vanliga schablonersättningen få cirka 20 miljoner kronor i solidaritetsbonus. Denna solidaritetsbonus finansieras av kommunsektorn gemensamt genom en avtrappning av det generella statsbidraget. Det innebär i praktiken en omfördelning från de kommuner som inte har tagit sitt ansvar till de kommuner som har gjort det.Media: DN, DN debatt, DN Svd, Svd, Ekot

3 kommentarer:

Fredrik sa...

Hur ska en höjning av a-kassan från 680 till 960 hjälpa dom som "ligger ner"?
Dom har ju inte äns en a-kassa!

Robsten sa...

Vi måste ta emot mindre antal flyktingar, skall det vara så svårt att förstå? Hälften av alla irakflyktingar som söker sig till väst söker sig till Sverige, det är sjukt, fattar du inte det?

Anonym sa...

Nej robsten det är det inte, det är humant - ett ord du inte förstår.