torsdag 5 april 2007

Svantesson (m): "Man kan inte göra en omelett utan att knäcka några ägg"

Elisabeth Svantesson (m) kallar min artikel ”skrämselartilleriet” i dagens Sydsvenskan. Jag vill rekommendera henne och övriga moderater en läsning av utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning. I din ringas en grupp på 50 000 unga människor som står långt från arbetsmarknaden och som saknar gymnasieutbildning. Dessa ungdomar behöver extra stöd för att komma i arbete. Jag har inga större invändningar mot Nystartsjobben. Men de hjälper framför allt de som har relativt nära till ett arbete. Sedan hänvisar hon till nedsättning av arbetsgivaravgiften för alla ungdomar mellan 19 och 24 år som börjat gälla den första juli.

Där har jag ingen annan analys än den SNS välfärdsråd i DN gjorde redan i höstas; ”..men lösningar som minskade arbetsgivaravgifter eller sänkt anställningstrygghet för personer under en viss ålder, eller som varit i landet mindre än en viss tid, är trubbiga verktyg när det gäller att underlätta inträdet på arbetsmarknaden.”. Detta skedde i samband med att de presenterade rapporten "Fritt inträde".

Faktum kvarstår, mesta forskningen visar på det, ungdomar mår bättre i aktivitet än i total passivitet. Givet är att ett osubventionerat arbete är att föredra framför en åtgärd varse sig det är ett nystartsjobb eller ett anställningsstöd. Men finns inte de så måste vi inte bara matcha utan också förbereda ungdomarna genom till exempel arbetsmarkandsutbildning att ta de arbeten som skapas. Inte minst rör det de ungdomar som har en ofullbordad gymnasiegång.

Det är förvisso sant att antalet program ska dras ner när Sverige är i är inne i en högkonjunktur. Det är också sant att arbetslösheten fortsätter minska, vilket är glädjande. Men den moderatledda regeringen har drabbats av ideologisk fartblindhet när de nu i rask takt monterar ner stora delar av arbetsmarknadspolitiken. Det drabbar de som står längst bort från arbetsmarknaden hårdast. Det är också orsaken till den 200 procentiga ökningen av långtidsarbetslösheten.

Inga kommentarer: