torsdag 31 januari 2008

Människohandel och oseriösa arbetsgivare

Nu tar borgerligheten initiativ mot människohadel (Svd). Bra! Det behövs. För många människor utnyttjas i vårt land av oseriösa arbetsgivare.

Så här skriver Littorin och Ask:
Regeringen har i dagarna fått ett förslag från en interdepartemental arbetsgrupp i regeringskansliet. Promemorian innehåller ett 30-tal förslag för att förebygga och bekämpa människohandel, arbetskraftsexploatering med mera, motverka efterfrågan och skydda och stödja offer för sådan handel.

Men varför inte gå längre om man verkligen vill hjälpa dem som utnyttjas? Jag har skrivit en motion om utlänningslagen som socialdemokraterna i socialförsäkringsutskottet följt upp med en reservation. Utdrag ur motionen:

Den moraliska grundfrågan handlar om vem som borde vara måltavla för samhällets insatser, de papperslösa eller de som utnyttjar papperslösa. De verkligt kriminella är ju de oseriösa arbetsgivare och agenter som är beredda att tjäna på människors utsatthet. Resurserna och insatserna borde därför riktas mot de arbetsgivare som missbrukar människovärdet. På samma sätt som vid prostitution bör man kunna straffa ”köparen”, inte den som blir utnyttjad. Det är den enda rimliga vägen att gå. Så länge det finns en efterfrågan kommer det också att finnas ett utbud.

Både gömda och papperslösa bryter mot utlänningslagen genom att vistas illegalt i landet och ska även i fortsättningen avvisas eller utvisas. Samtidigt borde det bli möjligt att utdöma ett skadestånd från arbetsgivaren som motsvarar mellanskillnaden mellan den lön arbetstagaren fått och den som är normal i branschen. Man skulle dessutom också kunna öppna möjligheten för ett allmänt skadestånd för den kränkning som arbetstagaren blivit utsatt för. Oseriösa arbetsgivare skulle dra sig för att utnyttja svart arbetskraft när de riskerar skadestånd.
Detta är dock inte möjligt i dag.Inga kommentarer: