onsdag 30 januari 2008

Naivt av den borgerliga regeringen

DN debatt idag är intressant. Redan nu börjar regeringen, med statsministern själv i spetsen, inse att deras politik inte räcker till för att klara jobben och integrationen. Därför sker nu förändringar från tidigare politik. Så här skriver de:

I dag begränsas exempelvis tiden med instegsjobb till maximalt 18 månader. Detta är en allt för kort tid för att nyanlända ska kunna ges en verklig chans att lära sig svenska och etablera sig på arbetsmarknaden. Vi vill därför utöka tiden till att omfatta 24 månader. Nu när nystartsjobben öppnas för offentlig sektor är det viktigt att också instegsjobben i offentlig sektor får liknande villkor i privat sektor.

Men tror de verkligen detta löser problemen? Att förlänga möjligheten till att få instegsjobb med 6 månader samt att nystartsjobben nu även ska omfatta offentlig sektor. Förändringarna kan förvisso vara välkomna, men kom igen...

Den som tror att detta löser nyanländas svårigheter räcker upp en hand!

Media: Svd, Ekot

Inga kommentarer: