lördag 3 mars 2007

Svensk islam behöver svensk imam


Imam Abd al Haqq Kielan underströk i Expressen fjärde sidan den 27 februari behovet av en svensk imamutbildning. Det är en angelägen fråga som jag länge drivit. Bland annat skrev jag om det i Svd Brännpunkt redan för ett år sen. Jag tror nämligen att vi först när den muslimska religionstillhörigheten är ett naturligt inslag i det svenska samhällslivet kan vi bryta utanförskapet och isoleringen som många svenska muslimer upplever.


I dag tvingas muslimer att rekrytera imamer som är utbildade i andra länder. De saknar i regel svenska språkkunskaper och kunskaper om det svenska samhället. Det faller sig naturligt att uppgiften många gånger blir dem övermäktig. Därför finns ett stort behov bland Sveriges muslimer av imamer med utbildning och erfarenheter från Sverige.


Besökte East London Mosque & London Muslim Centre den 22/2 i samband med en konferens arrangerad av bland annat Policy Network. Där fanns en imam utbildning. Inspirerande besök!
Jag tycker att det är hög tid att Sverige inrättar en högskoleutbildning för imamer så att vi inte halkar efter! Därför vill jag veta hur du ser på det Leijonborg. Vi ses i kammaren!

Inlägget är pingat på intressant.se
Andra bloggar om: , ,

8 kommentarer:

Krassman sa...

Luciano: Bra jobbat, du håller verkligen hög nivå och klass på bloggen. Fortsätt i samma stil.

Luciano Astudillo sa...

Tack vännen!

CV sa...

Håller med. Och lika viktigt är det att detta för med sig att det blir tillåtet för kvinnor att bli imamen, som det också skrivits en del om på sista tiden.
RS
kulturbloggen.com

Adrian Kaba sa...

Välkommen till bloggvärlden. Snygg nationalistisk blogg ;-)Bra med svenska imamer men även bloggar med förortsperspektivet som en länk på din sida

Här har du den att länka till:

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1232

Ses!

Adrian

Magnus Andersson sa...

Att Kielan anser att en del av den utbildningen - den teologiska delen - ska ske i t ex Pakistan eller Saudiaarabien är ju typiskt. Hans åsikt är inte ny, utan en kopia på det han uttryckte för ett år sen i Kyrklans Tidning.

Får vi med detta ett brott från det mainstream islam som predikar ummah med sharia och så vidare, eller bidrar det bara till att smälta samman statens intressen med islam? Varför ska staten ha några förpliktelser mot religionen islam? Att stat och religion är ett i det islam som predikas i Europas moskéer och i den teologi som Kielan vill att imamutbildningen ska ha är ett faktum. Aldebe, han som öppet rpkade förespråka sharia, och av andra ledande svenska muslimer blev kritiserad för att göra detta för tidigt, är ju enig med Kielan iom utbildningen, men någon tolkning av Koranen kommer man ju inte att tillåta, enligt Aldebe i Kyrkans Tidning-artikeln.

Jag har svårt att se några reformativa inslag tillräckligt tydligt eller av betydelse i detta som föreslås.


Kielan ansåg förresten vid Muhammed-debacklet att Muhammed- och Jesusteckningar inte skulle få finnas i svenska skolböcker. Håller du med?

Adrian Kaba sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Adrian Kaba sa...

Magnus:

Man måste kunna göra en uppdelning i en "social", akademisk del, med islamologi och sociologi som en del av en eventuell imamutbildning - öppen för flera än imamstudenter. Och en teologisk, med den muslimska rätten och den islamska religionsutövningen, som en del, som Abd al Haqq Kielan, påpekar. Vi i Sverige har ett behov av imamer som kan tillföra den teologiska delen ett europeisk/svensk social kontext, passat för dagens europeiska vardag, som kan användas som rättesnöre.

Den teologiska biten, med olika rättsskolor inom islam, är väl studerat och speciell utvecklad i de delar av världen där en islamisk rättsskolning har flera hundratals år i nacken.

Blir svårt att hitta en enhetlig teologisk rättsskolning som passar alla i en eventuell imamutbildning med tanke på att muslimer i Sverige är en oerhört heterogen grupp. Samtidigt finns inte resurserna och auktoriteten att bedriva sådan utbildning, och forskning i vilka universitet/högskolor som helst.

Därför kan den biten förläggas på annat universitet, och kompletteras med en svensk utbildning i islamologi/sociologi som tidigare skrivits.

Japhy sa...

Det känns ju liiiite jobbigt att en svensk utbildning ska förespråka kvinnoförtryck och homofobi (för att blott ta två exempel). Dock är det kanske bättre med en svensk utbildning framför en saudiarabisk.
Konstigt känns också att det talas så gott om Imam Abd al Haqq Kielan, som oemotsagd i SVT säger att "det är tveksamt om kvinnor har rätt till ett självständigt socialt liv". Obehagligt att socialdemokrater okritiskt tar till sig hans tankar om islam.
Var är kritiken av förtrycket inom islam? Glömmer vi de kvinnor som hålls inlåsta, eller de barn som gifts bort i hemlandet innan de ens fyllt 18 år?