torsdag 1 mars 2007

Vad är Sverige och vad är Svenskt ?

Sverige och svenskheten förändras. Idag har mer än 16 procent av Sverige befolkning utländsk bakgrund. År 2010 kommer var tredje barn som födds i Sverige ha en eller båda föräldrarna födda i ett annat land. I min hemstad, Malmö, har redan 40 procent sk utländsk bakgrund och hela 52 procent av ungdomarna som är 18 år och yngre en eller båda föräldrarna födda i ett annat land.

Världen har kommit till oss och vi har blivit en del av världen! Vi svenskar kan numera tala och göra oss förstådda på mer än 150 olika språk. Idag startas var femte företag av någon född i ett annat land. Hälften av dem som tar ut läkarlegitimation har en utländsk utbildning och 25 procent av alla doktorerade har utländsk bakgrund. Också i politiken, i näringslivet och akademin slår sig det nya Sverige in och blir en lika självklar del av Sverige som Zlatan Ibrahomvic, är i idrotten, som operasångaren Tito Beltran är i kulturen och som Mustafa Can i litteraturen. Vilken tillgång och vilka möjligheter det ger oss i den värld av globalisering och internationalisering vi lever i.

Samtidigt som det nya Sverige ger oss många möjligheter – reses många frågor och farhågor: Vad är det sammanhållande kittet i det mångfald-Sverige vi lever i? Vad är det svenska i den här nya globaliserade värld vi går in? Hur går det med det svenska språket och våra traditioner? Svåra frågor som inte har enkla svar. I Sverige måste vi påbörja ett samtal om den förändring landet genomgått och hur det påverkar oss. Jag ska göra mitt bästa för att bidra till ett samtal om detta och andra ängelägna ämnen.

Inlägget är pingat på intressant.se
Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: