fredag 9 mars 2007

Rabulisten Rojas

Återigen vet jag inte om jag ska skratta eller gråta när jag ser Mauricio Rojas in action. I dagens Aftonbladet kan man läsa att Rojas anmält Mona Sahlin och Jens Orback till KU .

Rojas påstår i sin KU anmälan att "Integrationsverket betalade under perioden 2002-2006 ut minst en halv miljard kronor till kommunerna för deras insatser för nyanlända invandrare i strid mot gällande regler" och att den socialdemokratiska regeringen kände till detta. Han grundar sin slutsats på Riksrevsionens granskning som konstaterar att "Integrationsverkets rutiner för beslut om schablonersättning till kommuner uppfyller inte kraven i gällande författning. Ersättningsförordningen anger att rätt till schablonersättning har den kommun som har upprättat en introduktionsplan. Integrationsverket prövar inte kommunens rätt till ersättning genom introduktionsplaner. Genom att inte kontrollera förekomsten av dessa agerar Integrationsverket i strid med förordningen".

Mauricio Rojas gör sig inte bara skyldig till att sprida felaktigheter utan drar, liksom Riksrevisionen, långtgående slutsatser genom att inte göra en rimlighetsbedömning. Integrationsverket har valt att genom stickprov kontrollera att kommunerna slutit introduktionsavtal med enskilda flyktingar. Vad de inte har genomfört är en total kontroll av samtliga avtal som har slutits mellan flyktingar och en viss kommun. Det kan diskuteras om Integrationsverket har gjort rätt genom att utföra stickprovskontroller eller om de borde ha genomfört en total kontroll av samtliga genomförda avtal, och därmed också lagt ned mer resurser på själva kontrollerandet. Jag kan tycka att såväl Rojas som Riksrevisionen bör uppskatta att Integrationsverket inte har slösat med skattebetalarnas pengar i onödan. Riksrevisionens kritik grundar sig på att Integrationsverket inte har genomfört kontroll av samtliga avtal.

Alltså: Man kan diskutera lämpligheten i Integrationsverket metod för kontroll av avtal, men att konstatera att Integrationsverket har agerat i strid med förordningen är att dra alltför långtgående slutsatser. Ingenstans i förordningen som regler schablonersättningen nämns att kontrollen av introduktionsavtalen ska utföras enligt en viss metod.

Det är dessutom i det närmaste löjligt att den nya alliansregeringen inte har ändrat de rutinerna som man anmäler Sahlin och Orback för. Rojas bör därför i anständighetens namn också KU-anmäla Nyamko Sabuni då Integrationsverket under hennes tid som statsråd inte har haft annorlunda uppföljning av kommunernas introduktionsavtal.

Kanske borde Rojas också passa på att anmäla också den nuvarande miljöministern Andreas Carlgren till någon instans då Carlgren i egenskap av GD för Integrationsverket var den som var ytterst ansvarig för att myndigheten inte kontrollerade om kommuner som erhöll schablonersättning hade faktiskt upprättat handlingsplaner.

Rojas vill bara flytta fokus från det verkliga problemet. Det kaos den nya regering håller på att skapa i flyktingmottagningen som jag beskrivit i min blogg. Rojas och jag har för övrigt debatterat samma fråga i kammaren.
Inlägget är pingat på intressant.se, nyligen.se
Andra bloggar om: , , samhälle, invandring, flyktingar, integration, mona sahlin. Rojas,

Inga kommentarer: