fredag 20 april 2007

Littorins nya skatt är en attack mot den svenska modellen

Det är uppenbart att följa mönstret. Först förstör Littorin vanligt folks inkomstrygget så mycket att vanligt folk flyr ur a-kassan. Varför betala en försäkring som inte ger skydd?

När väl det sker införs ett obligatorium. Alltså en ny skatt! Det syftar till att minska drivkrafterna att vara med i fackföreningarna och deras a-kassor. Den höga a-kassersättningen innebär att många löntagare kommer att tvingas välja bort avgiften till fackföreningen. Littorin har pratat fint den svenska modellen på arbetsmarknaden. Men att det förutsätter starka fackföreningar, det struntar han i.

En ny moderat som genomför det bara de gamla moderaterna kunde dröm. Försvaga facket och därmed undergräva den svenska modellen arbetsmarknaden. Littorin fick idag i riksdagen duktigt med pisk i debatten om ungas arbetslöshet.

I media: DN, Svd, Svt, Ekot

Inga kommentarer: