onsdag 18 april 2007

A-laget kan inte bryta segregationen

Uppdatering: Minns ni mina kommentarer om A-lagets brist på politik mot segregation? Jag ifrågasatte redan den 18 april att Maud kalla sina Nystartscentrum för nytänkande. I Malmö finns detta arbete sedan 7 år tillbaka . Tog för övrigt upp detta i en debatt mot Maud om företagande (läs hela den debatten). Idag tog Studio Ett upp detta i sitt andra inslag första timmen.

Gammal kommentar: I Gomorron Sverige hävdar Lars Lejonborg (minut 13.21) att det finns en direkt koppling mellan Vårpropositionen och flyktingmottagningen. Stimulanspengar ska få fler kommuner all ta emot flyktingar. Lars, lyssna på dina borgerliga kollegor i SR ekot . De säger nej.

Maud Olofsson (minut 13.42) pratar om alliansens ”nytänkande” Nystartscentrum. I Malmö heter det nya som du Maud lanserar Arbete och utvecklingscenter (AUC) och har funnits många år.

Göran Hägglund (minut 14.32) är ärligare. Han tror inte det finns mycket i budgeten att hämta. Sedan skyller han på oss socialdemokrater. Ja, det är sant att vi inte lyckades med integrationen. Men vi gjorde i alla fall ett försök!

Jag uppskattade däremot att statsministern Fredrik Reinfeldt (minut 11.48) reaktion på det som hänt i Rosengård. Han var balanserade, vilket Malmömoderaterna inte är. Här kommer utdrag ur Anja Sonesson pressmeddelande:


"Moderaterna riktar också kritik mot det bristande föräldraansvaret och kräver att staten agerar genom att ändra lagstiftningen.
- Det är föräldrarna som har det största ansvaret för sina barns ageranden. Av denna anledning måste också större krav ställas på att de skall ta detta ansvar. Vi anser därför att det finns behov av en lagändring som leder till ekonomiska konsekvenser i det fall det brister i föräldraansvaret. Detta kommer med säkerhet att få fler föräldrar att hålla efter sina barn, säger Anja Sonesson (m).
Föräldraansvaret måste emellertid enligt moderaterna kompletteras med bättre möjligheter att ingripa mot unga brottslingar.
- Utöver ett stärkt föräldraansvar anser vi att det måste till lagändringar som luckrar upp sekretessbestämmelserna mellan skola, polis och socialtjänst. Dessutom har vi tidigare framfört krav på att straffmyndighetsåldern avskaffas, säger Anja Sonesson (m).
Moderaterna anser att kommunledningen nu på allvar måste diskutera hur problemen skall lösas."Ord och inga visor. Det är säkert flera som har brustit i föräldraansvaret. Ofta är det ju så att familjerna till dessa fåtalet barn och ungdomar, som går över gränsen, är en del av problemet inte av lösningen. Inget hindrar idag för polisen att ingripa mot en 10-årig stenkastare, det behövs ingen lagförändring för det.

Fredrik pratade istället om långsiktiga satsningar, om jobb och skola samt om en bättre mottagningsorganisation. Han berömde också alla dem positiva insatser görs i stadsdel. Allt detta är bra. Det finns nämligen inga kortsiktiga lösningar på segregationsproblematiken. Men de konkreta åtgärderna saknar statsministern i vårbudgeten. Kanske en interpellationsdebatt, får se...

1 kommentar:

Tobias Struck sa...

Luciano. Det är alltså ingen skillnad i statsministerns och er gamla strategi, som du själv konstaterar har misslyckats? Skall man skratta eller gråta? Du är en av de få rena i riksdagen, det ser jag på dig i debatterna. Det är därför som du inte förstår detta.

Jag vet nog anledningen till
att de styrande ignorerar problemen med invandringspolitiken, som både drabbar flyktingar (vilka blir pressade och hämmade av sina anhöriginvandrade släktingar) och etniska svenskar (vi som ser att vår kultur och vår etik nonchaleras av hårt sammansvetsade kollektiv med främmande kultur och etik):

De styrande sitter i knäet på EU:s rikaste familjer, som vill vidga sina marknader. Både Reinfeldt och Bildt har varit på deras Bilderberg-möten, precis som Mona Sahlin. Som "privatpersoner". Pyttsan.

Dessa familjer vill ha mer utbyte med den muslimska världen och de vill ha fler konsumenter som kan köpa bedövning för stressade själar i form av tobak, sprit, narkotika, dålig TV, droger, socker och fett, snabba bilar mot stupet etc.

De struntar i att kommunerna går på knäna under invandrarnas stora behov av socialt stöd, polis och sjukvård (BRÅ och FN). De struntar i sociala spänningar, religiös sekterism och ökad ungdomskriminalitet. Inget av det det där händer ju där de bor! De får ju sina uppdrag inom näringslivet efter den politiska karrären, de får sina optioner och resor, sina tjingar på fastigheter och sina fester. Varför skulle de bry sig om det svenska folket?

Du gör det. Du är en av få i den där bordellen som du arbetar för, som kallas regering och riksdag. Mitt hjärta är med dig.