tisdag 27 mars 2007

Kristersson, du svarar inte på varför du kittlar våra rädslor

I Svd Brännpunkt får du borgarrådet Ulf Kristersson möjlighet att utveckla dina resonemang. Tyvärr tar du inte chansen. Varför ska alla nyanlända invandrare ses som kollektiv? Och hur förbättras SFI:n och kortas vägen till arbete genom mer skolbänksundervisning? Jag har skrivit om frågan vi två tillfällen. Här och här.

18 kommentarer:

qaisar sa...

Luci, du tangerar inte den viktigaste invändningen mot Kristerssons text: Vad har Kristesson för syfte/intention/baktanke med att utmåla sig själv som upplyst och friheteälskande "svensk" som ska frälsa "dom" som enligt honom är underutvecklade och odemokratiska?

Vilka grumliga vatten fiskar Kristersson i när han säger att han (och andra) inte ska bli beskyllda för rasism när de bara "säger som det är". Känns inte retoriken igen, typ "Vi säger det du tänker"?

Meiji sa...

Är det möjligt att kännas vid konsekvenserna av skamkulturen utan att Luciano klagar över, att "alla nyanlända invandrare ses som kollektiv"?

Finns det någon formulering som Luciano inte skulle klaga på?

Hur ser en oantastlig formulering ut (enligt Luciano)?

-----

Kvinnor/flickor avrättas med nackskott, kastas ut från flervåningshus osv - men för Luciano och likasinnade så är själva ordvalet (!) med vilket fenomenet beskrivs betydligt mer upprörande.

qaisar sa...

Jag för min del fattar inte riktigt vad du menar Meji, men vad kännetecknar en skamkultur? Skam som fenomen förekommer väl överallt? Svårt att tala om kulturer som homogena och avgränsade fenomen.

Meiji sa...

Till qaisar

Man har ersatt begreppet kalhygge mer föryngringsyta, för att de skall låta lite trevligare.

På samma sätt har man ersatt begreppet skamkultur med hederskultur (för att de skall låta lite trevligare).

-----

Så gott som inga begrepp beskriver "homogena och avgränsade fenomen".

Luciano Astudillo sa...

Det finns aboslut åtgärder som jag tycker man ska vidta för att motverka hedersrelaterat våld - både långsiktigt och kortsiktigt.
Flera har Sverige redan vidtagit och jag har skrivit om det tidigare i min blogg.

Orden och förslagen vi presenterar avslöjas ofta våra avsikter, meiji.

qaisar sa...

Meiji, observera att jag inte förnekar förekomsten av patriarkalt våld. Jag har bara svårt att se poängen med att skilja mellan våld och våld. Blir ett slag mindre kränkande eller våldsam för att förövaren inte förklarar sitt (felaktiga) beteendet genom att hänvisa till heder, skam eller andra liknande ord? Jag tycker inte det. Jag anser att all våld som används för att förtrycka andra individer ska bekämpas, oavsett om den utförs i hedern, skammen eller avundsjukans namn ELLER under ett rus.

Meiji sa...

Till Qaisar

Qaisar kallar det för "patriarkalt våld", Luciano kallar det för "hedersrelaterat våld".

Qaisar vill inte "skilja mellan våld och våld" - Luciano förordar däremot åtgärder för att "motverka hedersrelaterat våld".

Ni (som är rörande eniga om att Brännpunktsartikeln inte passade er) kanske skall sortera ut er bereppsapparat, samt enas om huruvida det skamkulturella kvinnovåldet skall sopas under mattan eller ej...

Anonym sa...

Till Luciano

Mjaha..Det faktum att du väljer, att kalla skamkultur för hederskultur avslöjar alltså en del om dig...?

Olaus Petri sa...

Qaisar:

Det hedersvåld som Kristerson talar om är när våldet är accepterat/legitimerat inom den krets där det utövas.

Det är inte samma sak som att slå sin fruga på käften och sedan säga att "jag var kränkt". Denne förövare skulle nämligen inte få någon förståelse för sitt agerande, allra minst från den slagnas EGEN familj. Ser du inte skillnaden? Slår jag ihjäl min sambo har jag förstört min heder, inte tvärt om.

"Hedersvåld" må vara en marginell företeelse, vanligt "patriarkalt" våld är det dock icke.

Sedan tycker jag att du ska vända på denna din formulering:

"Luci, du tangerar inte den viktigaste invändningen mot Kristerssons text: Vad har Kristesson för syfte/intention/baktanke med att utmåla sig själv som upplyst och friheteälskande "svensk" som ska frälsa "dom" som enligt honom är underutvecklade och odemokratiska?"

Med andra ord fråga dig själv vad DU har för syfte/intention/baktanke med att utmåla dig själv som upplyst och frihetsälskande "svensk" som ska frälsa "dom" som enligt dig är underutvecklade och odemokratiska?

Svaret ligger i dig själv och ditt underrmetvetna behov av att framställa dig själv som mer medmänsklig än "andra".

Och visst känns det bra qaisar, att vara den som upptäcker mest rasism och främslingsfientlighet. Men det är en farlig tävling. Vinsten blir lätt ett tveeggat svärd som riskerar att vändas mot en själv och därmed bli kontraproduktivt till det goda syfet, vilket jag antar är att föra oss människor närmare varandra oavsett etnicitet?

Så snälla sluta med att ditt egoprojekt. Det motverkar den goda saken.

qaisar sa...

Till Meiji: Jag och Luciano är inte samma person. I en del frågor kan vi dela åsikt, i andra kan vi skilja oss åt. Vi behöver därför inte synka våra åsikter och vårt begreppsapparat ELLER vår världsbild. Jag kan leva med att jag och Luciano har olika åsikter i vissa frågor. Jag tror att han också kan göra det.

Till Petri:
1) Är det någon skillnad för den som har dödats om förövaren förlorar eller bevarar sin heder? Eller blir handlingen mer eller mindre brottslig?

2) Jag har inget annat syfte än att föra fram min åsikt. Jag är inte ute efter att konventera Kristersson till min åsikt. Bara presentera en annan motbild.

PS. Jag tycker att du och "Meiji" har många tänkvärda synpunkter. Det skulle vara mer intressant att föra debatten med er om ni inte gömde er bakom alias. Ni skulle behöva stå upp för era åsikter.

Olaus Petri sa...

Tack för svar Qaisar.

1. Nej, inte för den dödade, men för den/de som slår alternativt dödar.

När "att skydda" eller "återupprätta" sin OCH andras "heder" betraktas som legitima skäl till våld, är däremot något som kan underlätta att någon dör. Det gäller i all form av vendetta mellan släkter, varför då inte INOM en familj/släkt?

2. Kristerson har nog inte heller någon annan agenda än den du har.

Din "motbild" var däremot att Kristerson hade en dold agenda, och den sortens TYDLIGA blame game köper jag inte rakt upp och ned.

Min poäng är alltså att du explicit anklagar Kristerson för att fiska i främlingsfientliga vatten utan andra belägg än en mycket abstrakt deduktion.

Att tävla i tolerans är som sagt ett gissel. I kampen om vem som är mest tolerant definierar man ut "andra" som intoleranta, och det ofta på en diskursiv språklig nivå.

Men det är inte lätt att försvara sig mot ett språk/diskurs. Eller hur?

Jag brukar försöka få de mest rabiata förespråkarna för postkolonial teori att inse att de ibland måste vända på sin argumentation och rikta blickarna mot den egna retoriken. Om inte riskerar de nämligen att bli till det de bekämpar, nämligen till producenter av främlingsfientlighet och rasism.

Hansa sa...

I Sverige ska svenska lagar följas. Inte förmedeltida oskrivna lagar kopplade till förmedeltida värderingar. Så enkelt är det. I Sverige ska etniska svenskar lyda under samma lagar som nya svenskar från andra kultursfärer. Man behöver inte göra det svårare än så.

Luciano Astudillo sa...

Hej Hansa!

Om du uppfattat det som om jag inte tycker svensk lag ska gälla för alla har du missförstått de jag skrivit. Så enkelt är det, tror jag.

Hälsar
Luciano

Hansa sa...

Luciano: Vad bra då. Då är det väl inget att snacka om. Vad Kristersson tar upp är i rimlighetens namn då helt okontroversiellt för dig(förutom att han är en ond moderat).

qaisar sa...

Problemet är inte VAD Kristersson säger utan VARFÖR han säger det och i hur han MÅLAR upp en problembild som är överdriven och missriktad. Så enkelt är det!

Även om du tycker att det är självklart att du inte ska slå din partner så blir det konstigt när jag uttrycket något sådant självklart. Jag ger sken av att detta inte är något självklart för dig och att det troligtvis föreligger ett problem(eftersom jag påpekar det självklara för dig.

Olaus Petri sa...

PÅ vilket sätt är problembilden överdriven?

Hur skulle Kristerson ha skrivit om vi nu ponerar att det finns en "hederskulturproblematik", om än inte gigantiskt utbredd.

Hävdar du fortfarande att han har en dold agenda?

qaisar sa...

Det finns två scenarier, jag vet inte vilken som är värst.

1. Kristersson har en fördomsfull syn och tror på fullaste allvar att våld som utövas av "dom" ska bemötas på annorlunda sätt eftersom "dom" tillhör kulturer som är grymma, barbariska och underutvecklade. (Lucianos reaktion: Kristersson har ett kolonialistiskt och rasisitiskt synsätt).

2. Kristersson fattar att våld är våld, skit samma vilken hudfärg, hårfärg eller var förövaren eller offret är födda ELLER hur förövaren och offret förklarar syftet bakom våldet (skam, heder, ilska, psykisk sjukdom). Han är ute efter att kittla de krafter som har ståndpunkt 1. Jag tror på detta alternativ eftersom jag tror att Krsitersson i en smart person.

Svar på din fråga?

Olaus Petri sa...

Du glömde en punkt:

3. Kristerson vill bara motverka det mest extrema våldet. Eftersom han är en intelligent person och har allmänhetens bästa för ögonen, FÖRSÖKER han att kryssa sig förbi de blindskär som du lyfter fram.

Med tanke på att du lägger krut på punkt 2 anser jag att du skriver in dolda agendor i människor huvuden. Kalla det den "poskoloniala blicken" som utmålar kulturer som etnocentriska och främlingsfientliga, "otherfiering" om du så vill.

I princip kan du förstås har rätt om Kristerson men den "diskurs" du befinner dig i gör att du inte ser att du stämplar bortom ditt goda syfte.

Och det är det stora probleemet med postkolonial teori. Den saknar spärrar då den bygger på att finna olikheter, och på den punkten kan man inte misslyckas. Lägg därtill den akademiska drivkraften att finklalibrera de postkolonial analysverktygen. Ju mer diskursivt och underliggande en "främlingsfientlighet" är rotad, desto mer cred får du om du lyfter fram den i ljuset.

Postkolonial teori har därmed inflationen inbyggd i sitt väsen, vilket gör att den hela tiden riskerar att bli till det den vill motverka: en kulturfrenologi som värder kulturer utifrån begreppspar som ond/god och bra/dålig.

Kan du se den problematiken? Alla är vi väl mottaglig för negativa stereotypiseringar på kollektiv basis?