måndag 19 mars 2007

Ett osvenskt och ohederligt förslag

Socialborgarrådet Ulf Kristersson (m) vill att alla som bosätter sig i Sverige ska undervisas i vår värdebaserade lagstiftning. Det i syfte att lära ut vår svenska syn på exempelvis barnuppfostran, jämställdhet och homosexuella till nytillkomna främlingar. Han påstår att syftet är att förebygga hedersrelaterat våld. Det handlar alltså inte om all värdebaserade lagstiftning. Utan bara den som kittlar våra föreställningar om den primitiva främlingen allra mest. Så fyndigt Ulf!

I ett läge där SFI/Introduktionen redan idag får kritik för att inte vara tillräckligt yrkesinriktad och alltför mycket skolbänkslik, vilket du Ulf verkar strunta i, vill du ha ännu mer skolbänksundervisning. Hur går det ihop med arbetslinjen och behovet att korta vägen till arbete för de människor som kommer till vårt land?

Dessutom ska denna undervisning alltså ges alla nyanlända invandrare. Även de som kommer från länder där begreppet heder inte används för att legitimera patriarkal våld. Kanske också de som flyr undan denna typ av våld ska undervisas? Så kollektivistiskt för att komma från ett parti som säger sig företräda individualismens och ett individ tänkande. Kanske anser du att personer som är födda utomlands inte har samma rätt som infödda att betraktas som individer, eller?

Svensk lag ska definitiv gälla alla. Även de som har haft förmånen att slippa fly undan krig och förföljelse i ett land för att bosätta sig i vårt vackra land. Vi har dessutom definitivt mycket att vara stolta över och mycket som vi ska förmedla till nytillkomna. Absolut! Men det tror jag görs bäst i medmänskliga möten, på arbetsplatsen, i grannskapet, mm. Inte genom pekpinnar uppifrån och ner – det brukar bara ge omvänd effekt.

Hela ditt sätt att beskriva problem har drag från kolonialismen. Har du tänkt på det Ulf? Att vi måste uppfostra dem för att rädda dem. Visst måste vi arbeta för att motverka alla former av våld, inte minst hedersrelaterat våld. Men det görs bäst utan att exoticera människor och utan att skuldbelägga hela kollektiv.

Ulf, och varför måla upp problemet i ett skuldbeläggande sammanhang genom att säga självklara saker? Det är som om jag skulle säga till dig: "Ulf, trots att du är moderat måste du också betala skatt". Förhoppningsvis en självklarhet för dig. Men när jag säger det så signalerar jag för andra att det kanske inte är en självklarhet för dig. Någon som lyssnar kanske tyst tänker för sig själv: "Vaddå? Betalar inte Ulf skatt? Ja man ju hört att en och annan moderat som skatteplanerar". På så sätt har jag tillskrivit mig egenskaper som signalerar att jag har hög moral eftersom jag betalar skatt. Samtidig som jag pekar ut dig för att ha sämre moral!

Detta gör att det kan vara svårt att få till en vettig debatt med dig och dina andra allians-kompisar. Det jag är emot är inte det du framför i sak, utan jag ifrågasätter dina intentioner. Du lyckades provocera Zaida Catalan (mp) i Studio ett kl 17. Jag tycker mest du är en tragisk figur som vill locka fram våra innersta rädslor. BUUU, på dig också Ulf!


Inlägget är pingat på intressant.se, nyligen.se,
Andra bloggar om: , samhälle, integration, kultur, moderaterna, ulf kristersson, dn

1 kommentar:

Omerta sa...

Bra inlägg i tv-inslaget. Du gjorde bra ifrån dig.