fredag 23 mars 2007

Rädda ödlorna i Svenskt Näringsliv innan de dör ut

Idag skriver Internationella Företagare i Sveriges vd Maroun Aoun i Svd Brännpunkt om att personer med utländsk bakgrund har svårare att få banklån.

Maroud jag föreslår att du skickar rapporten till Farbod Rezania på Svenskt Näringsliv. Ödlorna där lever i en förställning om att diskriminering inte förekommer på svensk arbetsmarknad. Rädda dem från att dö ut Maroud! Har skrivit om det innan.

Lite mer dystert är att alla nya företagare med utländsk bakgrund inte är det helt frivilligt, sannolikt. I en nyligen publicerad SCB rapport kan man konstatera att inkomstklyftorna ökat mellan 1995-2005. Den kan läsas på flera sätt (så här skildrar DN och Svd det): Att det förekommer diskriminering på arbetsmarkanden, Farbod. Att de rikare blir mycket rikare. Att vara företagare inte alltid är en dans på rosor. Att vi sossar inte lyckades med fördelninsgpolitiken. Och visst har Svd rätt i denna artikel- segregation ökar.

Inga kommentarer: