tisdag 27 mars 2007

HALDE –myndigheten mot diskriminering och för lika möjligheter

På morgonen besöker vi den oberoende myndigheten Halde - Higher Authority to fight against Discriminations and for Equality. Den är relativt ny och arbetar som våra ombudsmän mot diskriminering. Från 2004 har myndigheten växt och har numera 70 anställda och omsätter 11 miljoner Euro. De har två uppgifter; att driva diskrimineringsfall och att i praktiken se till att människor beredes lika möjligheter i Frankrike.

Förra året gjordes 4000 anmälningar, nästan hälften var arbetsmarkandsrelaterade. Hittills i år har 1500 anmälningar gjorts. Det finn tre saker som skiljer denna myndighet från de svenska.

De är en myndighet vi har fem - JÄMO, HOMO, DO, HO och BO. Det verkar faktiskt bättre. Våra svenska motsvarigheter kan inte välja att ta upp fall själva. Det behövs en anmälare. Så är det inte i Frankrike. Myndigheten får dessutom använda sig av ”diskrimineringstester”, vilket man gör systematiskt.

Faktiskt samma fråga jag har drivit i Sverige, med viss framgång (läs tidigare inlägg). Även om juridiken är knepig så kan denna metod till och med användas för att bevisa diskriminering. Coolt, jag måste bjuda dem till Sverige.

Inga kommentarer: