fredag 27 april 2007

S måste fortsätta förnyelsen

Visst kan vi glädjas åt siffrorna i den senaste undersökningen. Det finns sannolikt flera orsaker till det. Helt avgörande är att det för det flesta svenskar nu står helt klart att berättelsen om det Sverige Fredrik Reinfeldt ville skapa inte går ihop med det Sverige vi nu ser växa fram. Ökade klyftor, privatisering av statlig egendom och sjukhus och time-out på AMS samtidigt som snaran kring de arbetslösa spänns ännu mer.

Vi socialdemokrater har också bidragit till en bra oppositionspolitik. Inte, minst Mona Sahlin, har varit bra!

Men förnyelsen måste fortsätta. Politiken vi erbjöd Sverige 2006 räckte inte, tyckte en majoritet. En del omprövning och nya tag behövs. Jobben blev fler, men för många fick inte möjligheten att bidra. Välfärden gav inte heller alla den trygghet vi anser de har rätt till. Dessutom har 12 år vid makten gjort att vi försakat partiet och försakat tillfällen att möte de som än idag saknar arbete och lever i otrygghet. Det är där vi står nu.

Idag tillsatta partistyrelsen de som tillsammans med mig och Thomas Östros ska arbete med framtiden jobbpolitik: Lena Westerlund, Roger Mörtvik, Monica Theodorsson, Peter Hultqvist, Johan Persson, Catarina Adolfsson-Elgestam, Anna Johansson och Susanne Gideonsson. Det ska bli kul.

Media: Aftonbladet, DI, DN 1, DN2, Expressen, Metro

3 kommentarer:

Daniel sa...

Ja, vi kan inte luta oss tillbaka på höga opinionssiffror. Men budskapet de för med sig är väl värt att fundera över. För min del tyder siffrorna på ett missnöje utan dess like med högerpolitiken. De ger uttryck för ett stöd för en klassisk socialdemokratisk politik - en politik för till exempel offentligt ägd och offentligt driven välfärd.

Jag blir orolig över Mona Sahlins tankar om privatskolorna. Det saknas ju inte direkt exempel på vad utvecklingen inom skolväsendet lett till. Som Tony Johansson skriver i Skånska Dagbladet: "Vad det verkligen så här vi ville ha det?" Jag tror även Mona Sahlin skulle svara nej på den frågan.

Anonym sa...

För oss som inte är så övertygande om socialismens förträfflighet skulle det vara mycket trevligt om man anordnade en del av landet just för oss så vi slipper beblanda oss med socialister.
Det skulle ju även innebära att ni socialister skulle slippa beblandas med individer ni inte tål. Som jag ser det skulle alla tjäna på det.

Givetvis ska man INTE kunna åka mellan dessa olika indelningar av landet med lätthet, egentligen ska det enbart vara möjligt vid en total omprogrammering av sina politiska ställningstaganden.

Om detta genomförs kan ju ni socialister föra er destuktiva politik utan störande inslag.

Vilket av dessa samhällen som skulle gå bäst är jag redan förvissad om.

Tobias Struck sa...

Regeringen har tagit bort starta eget-bidraget, praktikplats med
aktivitetsstöd, utbildningsprogram med aktivitetsstöd, sänkt a-kassenivån och sänkt sjukersättningen för arbetslösa, tagit bort förmögenhetsskatten och fastighetsskatten, gjort hushållsnära tjänster avdragsgilla och tagit bort arbetsgivaravgiften för arbetsgivare som anställer nya invandrare och svenskar som har gått arbetslösa över 1 år. De räknar med att deras åtgärder sammantagna skall gynna de rika och skapa en bred underklass, som till största delen består av muslimer i patriarkala klaner - återskapade här av anhöriga till flyktingar, som tillåts komma efter flyktingarna, bara de kan pressa flyktingarna att godkänna dem.

Detta ökar segregationen samt stressen i samhället, vilket ökar tröstkonsumtionen. Dessutom hjälper detta de rika att vidga sin marknader till arabvärlden.

I Turkiet försöker nu de rika inom EU att fixa en islamistisk ledare, som en brygga till den arabiska marknaden. Marknadens underklassbas måste växa, för att mer kapital skall kunna pressas upp till toppen och skäras av i stora stycken till privata konton hos några få rikaste, utan att inflation skapas.

Mona Sahlin har meddelat att hon hatar regeringens politik, men hon tänker bara ändra på a-kassan, när hon blir statsminister 2010. Då skall folk få litet plåster på såren, så att de glömmer förnedringen: Tillbaka till 80 %. Det lär staten ha råd med då, när de lågavlöndade jobben har kommit igång på riktigt.

Alliansen mellan stat och kapital gynnar de rikaste och kallas "korporativism". "Häftigt och sexigt!" är bilderbergaren Monas Sahlins kommentarer: För det skall finnas ett "varmt" och ett "kallt" politiskt block, så att väljarna kan pendla mellan dessa och tro att de får tröst när den som tröstar i själva verket är precis som modern som baddar såren efter faderns piska, utan att tvinga fadern att sluta slå.