måndag 23 april 2007

Pressad Lejonborg: Svensk islam behöver svensk imam 2.0

Intressant artikel i Svd Brännpunkt om islam och Europa. Håller med. Skrivit om det innan och behovet av att försvenska islam. Har debatt imorgon mot en pressad (svd, dn) Lejonborg om svensk imamutbildning. Förstår att du helst skulle vilja göra annat än att ta en debatt mot mig Lars!

15 kommentarer:

Johanna Graf sa...

Ja, det lär väl tyvärr inte bli ett så värst givande samtal nu... Och jag gissar att det inte blir lättare att ta upp förslaget med hans troliga efterträdare...

Skuncke sa...

Att säga att man älskar Sverige och samtidigt förespråka islam är dessvärre en omöjlig kombination. Islam är förtryck och terrorism, inget annat. Burka och huvudduk har samma symboliska betydelse som hakkorset inom nationalsocialismen.

Anonym sa...

Hakkorset och nationalsocialisterna ter sig inte alls speciellt skrämmande i en jämförelse.

Anonym sa...

Många muslimska kvinnor bär inte huvudduk; ändå betraktar de sig som muslimer. Många, särskilt yngre, muslimska kvinnor med huvudduk är omsorgsfullt sminkade och bär kläder enligt senaste modet; också de betraktar sig som muslimer. Verkar inte särskilt skrämmande tycker jag. Visst går det att "försvenska" eller "europeisera" eller "modernisera" islam. Det gick ju med kristendomen. Allt beror på dem som utövar religionen i fråga.

qaisar sa...

Kloka argument, malkinia. Håller med dig helt.

Anonym sa...

Allvarligt talat Skuncke - hur många muslimska kvinnor i Sverige går klädda i burka?

Anonym sa...

malikia, anser du att en kvinna har rätt att bestämma själv vem som hon vill gifta sig med? även med en icke-muslim?

anser du det är ett brott mot gud om någon muslim avsäger sig sin tro, konverterar till kristendomen eller gifter sig med en icke-muslim?

anser du det är rätt att få häda och kritisera islam, att det är en demokratisk rättighet som inte ska förbjudas eller föranleda hot?

att hon har rätt att ha en icke-muslimsk pojkvän och ha sex med honom innan äktenskapet?

anser du att släktingar som fördömmer, kritiserar och hotar sådana kvinnor som gör detta bör straffas i domstol?

anser du att homosexuella ska ha samma rättigheter som andra, och att deras läggning är normal?

bara lite nyfiken hur du ställer dig till dessa rättigheter som tas för givna i västerländska demokratier..

Anonym sa...

Anonym, jag svarar självklart JA på samtliga av dina frågor. Och det borde vara möjligt att svara JA på allt även som muslim. Lösningen ligger i en moderniserad islam.
Det var - i ett historiskt perspektiv - inte länge sedan de självklarheter du räknar upp inte var självklarheter för kristna i vårt land. Den kristna tron tjänade då som medel att förtrycka landets medborgare, särskilt kvinnorna. Jag är protestant, döpt enligt konstens alla regler, men inte ställer jag upp på allt det Bibeln skriver. Jag tror inte världen skapades på sex dagar och att Gud vilade på den sjunde, jag förespråkar inte att kvinnor som varit otrogna mot sina män ska stenas till döds och jag anser inte att homosexuella ska gå ett lika brutalt öde till mötes. Kunde kristendomen reformeras så kan islam! Allt beror på dess anhängare.
Är du medveten om att man i 1600-talets Sverige avrättade både män och kvinnor för att de varit otrogna mot sina makar? Med hänvisning till 10 Guds bud? Helt i enlighet med svensk lagstiftning? Tror du på allvar att kristna i dagens Sverige förespråkar en återgång till detta?

Anonym sa...

Ett förtydligande i efterhand: muslimska kvinnor i Sverige ska ha samma rättigheter som andra kvinnor i vårt land. Inga särlösningar med hänvisning till religion!

qaisar sa...

Malkina: Amen! Kunde inte ha sagt (skrivit det bättre).

Anonym sa...

Jag tackar och bugar Qaisar! Alltid trevligt med uppskattande ord.

Anonym sa...

malkinia,

självklart känner jag till det där om 1600-talet. sverige var en luthersk orotdoxi då, och europa plågades av religionskrig.

men frågan är hur du hux flux får de delar av islam som inte ställer upp på mina krav att ta ett steg på ett par år som tog 150 år av religionskrig i vår historia?

no easy answer there...

Anonym sa...

..inte minst ser jag med oro på den attityd som verkar finnas hos många muslimer att göra skillnad på folk och folk - pratet om otrogna från deras religiösa ledare måste få ett slut, och religionstillhörighet måste få bli ett fritt individuellt val - där tror jag det finns stora problem att se saken från det sekulära samhällets rättighetsperspektiv

Anonym sa...

Några enkla svar finns givetvis inte och inte heller tror jag att det kommer gå snabbt. Men det pågår en diskussion bland Europas muslimer om hur islam ska se ut i framtiden. Det Sverige kan göra är att genom lagstiftning och reformarbete säkerställa att muslimer i Sverige har samma rättigheter OCH skyldigheter som gäller landets övriga invånare. Unga muslimer ska alltså få hjälp och skydd om de lever på ett sätt som mer konservativa släktingar helt motsätter sig.

Vidare bör staten finansiera moskebyggen och utbildning av imamer. Pengarna till dylikt ska INTE komma från andra, mer konservativa länder; det ger dem bara ett inflytande de inte bör ha i ett samhälle som vårt. Imamer utbildade i Sverige bör också ha större förståelse både för vårt land och hur det är att växa upp som ung muslim här.

Slutligen tror jag att det i mycket kommer bli en generationsfråga. De som är födda här eller kommit hit som mycket unga får delvis en annan inställning till islam än deras föräldrar. De blir en mix av två världar. Men det förutsätter förstås att de inte lever i "icke-svenska enklaver", isolerade från det övriga samhället. En fungerande integrationspolitik är därför av yttersta vikt.

Anonym sa...

Jag skulle vilja påpeka att det är kvinor och män behandlas lika, också gällande otrohet. Så det är inte bara för kvinnan det är haram att bedra sin äkta hälft.

Sen ska ni komma ihåg denna versen i Koranen, "DET FINNS INGET TVÅNG I RELIGONEN" så att tvinga kvinnor att bära burka, tvinga folk till Islam mm, det är en synd.
Den här versen uppenbarades för Muhammed (saw) när en man i Medina som hette Hasin kom till profeten och klagade över att hans två söner hade konverterat från islam till kristendommen. Han frågade profeten om det var tillåtet att tvinga dom tillbaka till islam, då uppenbarades denna versen. 2:256.

Frid, Malinja