torsdag 26 april 2007

Littorin ger nystartsjobb till direktörer

ÄNTLIGEN uppmärksammas det vi sa i debatten om brister i Nystarsjobben redan den 10 april (Dina Pengar, Expressen, DN).

”Bristen på lönetak i nystartsjobben gör att även höginkomsttagare får sin lön subventionerad av staten. I Stockhom har en man fått ett nystartsjobb på ett IT-företag, och tjänar 68.400 kronor i månaden” ur Dina Pengar.

Debatten går att läsa här.

Fler brister är:
- Att undanträngelseeffekten av nystartsjobben är ungefär 70 procent. Risken för undanträngelseeffekten är högre för nystartsjobben jämfört med anställningsstöden.

- Sju av tio nystartsjobb har gått till män, trots att handeln och restaurangbranschen är branscher som är överrepresenterade bland dem dit nystartsjobben har förmedlats.

- Endast 4 procent av nystartsjobben har till exempel gått till nyanlända invandrare.

- Väldigt få äldre har kunnat få nystartsjobb. Det är ungefär 5 – jag hörde Littorin säga 8 – procent eller däromkring. Väldigt få äldre gynnas av det här stödet, trots att den gruppen har bättre villkor vad gäller nystartsjobben.

- Så mycket som 75 procent av nystartsjobben har gått till individer med minst gymnasieutbildning, bara en fjärdedel har gått till personer som har högst grundskoleutbildning. Det motsvarar förvisso befolkningen, det säger Ams i sin rapport, men det motsvarar inte den grupp arbetslösa som vi har. Just låg utbildning är ett problem för många människor i den arbetsmarknad vi har i dag i Sverige.

- Att nystartsjobben är en bra åtgärd för unga är också nys. Just nu slår Littorin rekord i långtidsarbetslöshet bland unga människor. Det är uppemot 250 procent högre än förra året.

Till det kanske mest komiska hör att Littorin redan den 17 januari 2007 skickade ett pressmeddelande om Nystarsjobbssuccén. Men att vara statsråd, att regera, är något annat än att vara seniorkonsult på en PR-byrå, Littorin! Förvisso är det viktigt också för en regering sätter att bilden, kommunicerar ut sitt budskap. Men förr eller senare kommer verkligheten i kapp en Littorin. Stämmer inte budskapet med verkligheten kan det bli riktigt jobbigt.

Inga kommentarer: