onsdag 25 april 2007

Gamla landet, nya landet och framtidslandet

Minns ni Hermodsdalsskolan? Det var den skola som socialdemokraterna och moderaterna i stadsdelen Fosie, Malmö, beslutade att lägga ner 2006.(Svd, Aftonbladet, SVT, DN)

Jag fick en inbjudna förra veckan: ”På grund av de disciplinära problem som ständigt dyker upp i förortens skolor i alla europeiska städer såsom en följd av utanförskap, segregation och föräldrarnas arbetslöshet, kom beskedet om nedläggning av Hermodsdalsskolans högstadium våren 2006. Trots detta beslöt vi på skolan att oförtrutet fortsätta att arbeta för integration och för en lugnare miljö. De långtgående planerna på att fånga elevernas intresse för lärande genom musik och konst genomfördes och vi har nu under läsåret 2006/2007 arbetat ämnesintegrerat med en musikprofilerad klass i åk 9.

För att stärka dessa elevers självbild och för att sprida en positiv bild av det mångkulturella Sverige och av människor ifrån Hermodsdalsområdet har vi bestämt oss för att låta eleverna åka på turné i olika stadsdelars skolor och uppträda med sina musikaliska alster. Vi bygger på så vis broar mellan människor med olika kulturell bakgrund. Vi har satsat hårt på språkutveckling, samhällskunskap, historia och kultur - både hemlandets och den svenska.

Vi har arbetat för att eleverna skall finna sig tillrätta i det svenska samhället, samtidigt som de skall känna sig förtrogna med sina föräldrars kulturella bakgrund, bakgrunder ifrån Irak, Egypten, Polen, Turkiet, Syrien och Kurdistan. Vi har genom musik och bild låtit dem uttrycka tankar och känslor ifrån krigsdrabbade zoner, minnen ifrån flykt och barndom, samt tankar om Sverige och framtiden i det nya hemlandet. Resultatet av detta arbete kan du se och uppleva på Galleri Ur, Nydala torget i Malmö mellan den 21:e April till den 9:e Maj. Vi bjuder er härmed välkomna till vår Vernissage lördagen den 21 april. Vi inleder med musik på Nydalatorget kl 13.00 och slår upp portarna till vernissagen kl 14.00”

Så här skriver Mohsen om varför han är i Sverige:

”Jag ser människor dö och lida, människor med rädsla tvingade till krig. Barn dör och gråtet och saknar sin familj när man ser på denna bild får man en känsla, man blir arg och ledsen. Varför skall det finnas krig när man kan ha fred? Varför skall barn dö eller äldre människor?
Varför ska alltid dom oskyldiga dö? Jag valde bilden för att den påminner mig om min fader när han var med i kriget.”
Bilderna är från utställningen. Passa på och gå dit om du har tid.

1 kommentar:

Behrang Miri sa...

Hejsan Luciano. Uppskatar att du tog din tid att komma på vår utställning.
Hoppas vid ses snart/Behrang Miri - pedagog Hermodsdalskolan