torsdag 15 mars 2007

Vad har du emot Pan Pizza Mauricio Rojas?

Läser i folkpartiets medlemstidning NU nr 11/07 att du vill han en ny integrationsmodell som ska bygga på gemensam botten med följande tre gemensamma ingredienser: respekten för gemensamma lagar, målmedveten strävan efter värderingsmässig förändring hos dem som kommer till oss och den är tredje behovet av att dela vissa gemensamma referenspunkter som har med mottagarlandets historia och kultur såsom exempelvis språket. Den sistnämnda definierar du som ”ännu mer kontroversiell”. Mångfalden ska vari det som vi i övrigt vi lägga på pizza.

Mauricio snart är det bara du i hela Sverige som tycker att kravet på ett gemensamt språk i Sverige är "ännu mer kontroversiell" fråga. Dessutom har du inte riktigt hängt med i utvecklingen. Idag finns också pizzor som fiberrikt mjöl, de bottnar som har ost i själva botten som extra ingrediens och så finns den amerikanska Pan Pizzan. Vad har du emot dem?

Poängen är, vilket gör hela din liknelse feltänkt, att också den gemensamma botten har förändrats genom tiden. Ibland genom internationella influenser andra gånger genom nationella ställningstaganden. Lagen mot barnaga och sexköpslagstiftningen är två exempel. Dessutom måste vi svenskar, även om det inte är just din starka sida Mauri, ödmjukt erkänna att inte allt vi bestämt, gör eller tänker är 100% riktigt och rätt för all framtid.

Kultur flyter ihop och skapas gång på gång på gång här i Sverige och historien den skapar vi tillsammans, ständigt, alla vi svenska som har förmånen att dela på denna vackra del av världen. Ta inte Pan Pizzan i från mig!


Inlägget är pingat på intressant.se, nyligen.se
Andra bloggar om: , invandring, integration, Rojas, kultur, svenskhet,

Inga kommentarer: