onsdag 14 mars 2007

Brev från hotade kvinnor

Jag kommer att vara den förtryckta kvinnans försvare”


Mohammed


Då ankom breven jag lovats. Det är värre än jag förställde mig. Skickade till Islamic Center av desperata kvinnor som är fast i gamla äktenskap. Det kanske är svårt förstå för den som inte vet. Det tog tid för mig att begripa detta nya, men tyvärr allt för vanliga, svenska problem.

När vi skiljer oss i Sverige burkar det ske genom att man lämnar in ett papper till tingsrätten. Det brukar räcka. Har man konflikt får går man till domstol och löser det där. Skulle det fortfarande vara problem kan exempelvis kvinnor som hotas och förföljs få samhällets stöd. Men när Sverige nu är mångreligiöst fångar inte traditionella strukturer alla problem som eventuellt kan uppstå.
I alla kulturer finns det män som kränker och utnyttjar kvinnor, som förvägrar sina livspartner skilsmässa och använder hot, misshandel och utpressning mot dem. När det gäller muslimska kvinnor kan utpressningen handla om att de ska efterskänka sin hemgift, att de ska ta tillbaka en anmälan om misshandel eller överlåta hela vårdnaden om gemensamma barn på mannen för att han ska medge skilsmässa. Hur är detta möjligt?

Allt detta går eftersom det enligt den muslimska seden är mannen som ska ge kvinnan skilsmässa. Man kan ha mycket synpunkter på detta. Det har jag, men det är inte poängen. För de kvinnor som inte är bundna av sin tro eller sina traditioner är det heller något problem. Man går helt enkelt den vanliga vägen.


Men för de kvinnor som av olika anledning vill eller måste hålla fast vid religion eller tradition riskerar de hamna i ett helvete. Då behöver man mannens medgivande. Breven jag fått beskriver detta helvete. En del av breven är på arabiska. Kvinnor som inte orkar mer, som fundera på att ta sitt liv och som utsätts för psykisk terror i vårt land.

I ett muslimskt land skulle dessa kvinnor kunna vända sig till en domstol. Mannen hade blivit dömd till att skilja sig. Här i Sverige, tror vi, det räcker med domen i tingsrätten. Därutöver är det så att tingrättsdomen bara leder till att mannen kan gifta sig igen. Medan kvinna förblir ofri. Jag skulle inte vilja ha sahria-domstolar i Sverige. Men då måste Sverige se detta problem och hjälpa dessa kvinnor. Jag äcklas av breven. Minns de kvinnor jag träffade för något år sedan. Debatten mot Beatrice Ask på tisdag blir viktig...
Inlägget är pingat på intressant.se, nyligen.se,
Andra bloggar om: , samhälle, integration, religion, muslimer, muslim, kultur

1 kommentar:

Adrian Kaba sa...

Luciano:

Att en del muslimska länder inte erkänner svenska domstolsbeslut om skilsmässor försvårar och försämrar för kvinnorna om de vill gifta om sig och få det registrerad i sitt hemland, då de inte beviljas skilsmässa där.

Problemet kan lösas genom två parallella åtgärder.

1 Att man vid s.k. hinderprövningar i Sverige begär dokument som tillstyrker att mannen som vill gifta sig i Sverige inte är gift i något annat land, det landet man är medborgare i. Som gift i en del muslimska länder som inte räknar skilsmässor utan mannens tillgivande, kan mannen vara gift med upp till fyra kvinnor. Därför måste man kunna tillstyrka sin civilstatus med dokument när man vill gifta sig i Sverige.

2. Att det skapa en religiös legitim instans, som får rättsliga rättigheter att bevilja skilsmässor, så som de har rätt att viga med vigselrätten.

Men att de ska följa annat en svensk skilsmässorätt är naturligtvis helt absurt.

Vi kan inte ha separata lagar för separata religiösa eller kulturella seder och rättsystem. Hur skulle ett samhälle med tiotals-, hundratals olika rättstraditioner i ett och samma land se ut?