onsdag 9 maj 2007

Hammar: Håll samtalet levande!

”Den globala utvecklingen sedd över några generationer framåt i tiden kommer med all säkerhet att leda till ökad existentiell stress. För att klara den utmaningen behövs nog mer än marknadsmekanismer. Evolutionärt anses vi vara utrustade med altruistiska gener som gör att vi kan spränga våra egoistiska preferenser av släktskapsskäl eller på spelteoretiska grunder (kalkylerad nytta). Kulturellt är vi bärare av vishetstraditioner som med råge spränger dessa begränsningar. Det handlar inte om att i det förflutna hitta den röst som sagt det förblivande ordet för alla tider. Det handlar om att hålla samtalet levande”, skriver KG Hammar idag i DN kultur.

Ökad existentiell stress är, utöver ökade klyftor, tror jag är orsaken till SDs framgångar. Sören Holmberg har särskilt studerat Skåne i en SOM undersökning. Läs om den i Ystads Allehanda eller ta del av hela rapporten här.


Hur möter vi denna stress och otrygghet som breder ut sig? Svaret är vishet och ett ständigt pågående samtal. Ligger för övrigt helt i linje med vårt moderna kulturarv; Saltsjöbaden, Kohandeln, Avtalsrörelser, Medbestämmande lagen, förhandlingar i riksdagen, mm, mm. Osvenskt är att inte våga ta samtalet. Osvenskt är att låsa sig vid en enda sanning. Osvenskt är att inte kompromissa.

”Den ökande misstron mot politiker och att de etablerade partierna samlar sig i mitten” som Sören Holberg identifierat är dock oroväckande för demokratin. Vi som är politiskt aktiva, om några, har nämligen ett viktig ansvar att håll samtalet levande. Upplever folk att vi inte gör det ja då kan det sluta illa...

1 kommentar:

Anonym sa...

tja jag tror själv att det du talar om som svenskt är på väg att ändras. det samförstånd som en gång fanns är inte detsamma. det är mycket mer enkelt att hålla samman en homogen stat än en mångkulturell. det krävs något andra medel för att hantera olikhet. själv är det något jag välkommnar då jag tycker att samförståndet är något kvävande.