onsdag 20 juni 2007

Westerlund om urholkningen av den svenska modellen

"Den mycket goda omställningsförmåga som svensk ekonomi har är ett huvudskäl till den nu kraftigt ökande sysselsättningen, rekordlåga arbetslösheten och goda tillväxten. Men förmågan håller på att försvagas rejält genom regeringens omläggning av arbetsmarknadspolitiken." skriver Lena Westerlund idag i GP.

En bra artikel.

Inga kommentarer: