torsdag 30 augusti 2007

Utbilda bort cancer?

Läser att högutbildade har en större chans att överleva olika cancertyper än lågutbildade män och kvinnor. Det visar en studie gjord vid Centrum för allmänmedicin i Huddinge. Ur DN:

- Tidig upptäckt av cancertumörer är en avgörande faktor. Därför är screening viktig och vi ser att lågutbildade är överrepresenterade bland de frånvarande, säger Jan Sundquist. En annan viktig faktor är tillgången till läkare i primärvården. Personer som bara gått grundskola har inte lika regelbundna kontakter med sjukvården som personer med högskoleutbildning.Psykosociala faktorer spelar också in. Ensamstående med låg utbildning har ofta ett sämre socialt nätverk. Motionsvanor, kosthållning och tobaks- och alkoholvanor skiljer sig mellan personer med olika utbildningsnivå.


Det handlar alltså om så mycket mer än utbildningsnivå. Jag tror dessutom att personer med olika status får olika bemötanden. Något som inte studien har påvisat. Så visar återigen klassamhället upp sitt fula tryne.

Mer media: Svt

Inga kommentarer: