måndag 11 juni 2007

Riskerna med Instegsjobb

Ambitionen att nyanlända snabbt ska komma i jobb är helt riktig (SR Ekot). Skiljer inte sig från S ambitioner. Men det finns flera risker med Littorins Instegsjobb


1. Kan uppfattas diskriminerande
Ger en kraftig subvention på upp till 75%. Det innebär att nyanlända blir mycket attraktivare än andra långtidsarbetslösa.

2. Kan försvåra svensk inlärning
Även om kravet för att få ett instegsjobb är att man ska studera svenska är de jobb man som nyanländ sannolikt kan efterfråga kraftigt begränsad. Som nyanländ kan du ju inte svenska och för vända dig till de branscher som inte kräver att du kan språket. Ofta enklare sysslor där du inte får möjlighet att utveckla dina svenska kunskaper. I värsta fall blir det arbete i kusinens städfirma eller kebabvagn.

3. Kan ge inlåsning i ”fel” yrke
När du väl börjat arbeta i Sverige (med dessa enklare sysslor) kommer systemet (exempelvis ams) driva dig till att fortsätta arbeta inom samma bransch (det är ju där du har svensk arbetslivserfarenhet). Och det alldeles oavsett vad din faktiska utbildnings- och yrkesbakgrund från ditt tidigare land är. Den borgerliga regeringen har dessutom kraftigt dragit ner på möjligheterna till vidareutbildning. Detta är resursslöseri, och kan vara nedbrytande för individen.

Tidigare om Instegsjobben.

Inga kommentarer: