onsdag 10 oktober 2007

Sören: Tveksamt!

Idag skriver den gamla Nej-generalen Sören Wibe om att kärnkraften kan bli vår räddning mot klimathotet. Förstår hans argumentation även om jag kan tycka att han reducerar riskerna och problemen med kärnkraften lite väl mycket. Ja, koldioxid-utsläppen måste ner. Men avfallsproblematiken är ett reellt problem vad gäller kränkraften. Risken finns, trots hårda krav på säkerhet, att olyckan är framme.

Dessutom glömmer Sören en liten detalj: Också Uran tar slut.


Media: DN debatt

3 kommentarer:

Grottolle sa...

Uranet tar inte bara slut. Det går åt en massa energi att utvinna det och till att det är stavar att använda i kraftverket.
Så jag tror man ska vara försiktig och inte bara rusa iväg och bygga kärnkratverk..

Martin Tunström sa...

Luciano,

Hur hade du tänkt dig lösa (den politiska) avfallsproblematiken? Även du som motståndare till kärnkraften måste inse att vi här och nu står med en stor mängd avfall som måste hanteras. Så oavsett om man är för eller emot kärnkraft så måste avfallet förvaras någonstans, eller hur?

Uranet tar slut - ja. Men även vind och vatten kommer att ta slut när vår sol dör. Men precis som det inte är relevant att påtala detta faktum (då det rör sig om 6 miljarder år) så är det inte relevant att påtala att uranet kommer att ta slut. Det finns tillräckligt med uran för flera hundra år, en del talar om tusen år. Innan dess har vi stor sannolikhet utvecklat tenik som kommer trygga vår energiförsörjning, tex. fusionskraften.

Genom att ta tillvara den energimängd som idag uppgår till två tredje delar av den energimängd som framställs i svenska kärnkraftverk, som bl.a. försvinner ut i havet i form av spillvärme, så skulle energitillförseln till det svenska samhället från kärnkraften öka markant.

Genom nya generationers kärnkraftverk (3:e, 4:e och 5:e) och upparbetningsanläggningar (som minskar halveringstiden på det "utbrända avfallet") kan man utvinna ur samma mängd uran betydligt mer energi än vad som är fallet idag, flera gånger om.

/Martin Tunström (s)
www.tunstrom.nu

Anders Gardebring sa...

För att inte tala om Toriumtekniken som är mycket intressant. Det finns mycket mer av det än Uran, det är lättare att utvinna och behöver ingen upparbetning som uran.
Dessutom är halveringstiden på avfallet mångdubbelt kortare än för våra uranbaserade kraftverk.