tisdag 4 december 2007

Nuder, Björklund och entreprenörskap

Idag i DN debatt varnar Pär Nuder för att den ekonomiska politik som den borgerliga regeringen bedriver kan leda till att stora problem kan bli större:

Jag varnade tidigt för att regeringen bedriver en alltför expansiv finanspolitik. Och med facit i hand är det enkelt att konstatera att det inhemska kostnadstrycket hade varit lägre om regeringen hade avstått från att sänka skatterna med sammantaget 65 miljarder kronor vid årsskiftet. Då hade det varit lättare för Riksbanken att möta en internationell konjunkturavmattning med sänkta räntor.
...
Regeringen däremot har bundit sig vid masten och driver igenom en ekonomisk politik som formulerades för två år sedan - i ett helt annat konjunkturläge. Man riskerar att göra om samma misstag som regeringen Bildt gjorde i början av 1990-talet - hålla sig till en framförhandlad ekonomisk politik som inte tar hänsyn till nya förutsättningar. Bildt-Wibble förnekade problemen och först när krisen var ett faktum bad man om hjälp från oppositionen.

Jan Björklund i sin tur lovar i GP att friskolorna ska få krav som större i utsträckning ska leda likvärdighet mellan privata och offentliga skolor:

- Det måste vara så lika villkor som möjligt mellan friskolor och kommunala skolor. I dag finns det en massa villkor i skollagen som bara gäller kommunala skolor men som fristående skolor inte behöver följa, och det menar jag behöver förändras.

Vi får väl se vad det innebär. Svårt att utläsa. Men det är märkligt. Björklund har tidigare ivrigt arbetat för att ge och behålla friskolornas gräddfiler. Nu ska ändra på det. Hmm...måste kolla in det där. (Svd)

Här kan du se det sista Youtube inslaget från Jobbgruppen. Den handlar om hur vi socialdemokrater kan nå vår vision att ha den mest framtidsinriktade politiken för entreprenörskap och småföretag:

Inga kommentarer: