söndag 23 september 2007

You Think You're A Man

Föga överraskande är det män som drar upp Sd ur dyngan och gör dem rumsrena i SIFOs "hemliga" undersökning. (Svd, DN). Sd framgång är ett av många uttryck som handlar om en manlig identitetskris, dåligt självförtroende och mäns rädsla att förlora sin position.

För så små är vi män ibland. Men det är ju inte bara vårt fel. Vi uppfostras till det. Det är det som är manlighet. Vi förväntas försvara det som är vårt; vår heder, vår familj, vår nation. Vi lär oss att framgång är att ta för sig och ta plats. Allt annat är omanligt.

En av de riktigt riktig små männen som den senaste tiden fått oförtjänt mycket uppmärksamhet är Lars Vilks. Svd.

Till honom och alla potentiella manliga Sd-väljare vill jag ge denna låt:
PS. Ni kvinnor borde också ta er en funderare på vad ni premierar. Dessa grabbar behöver också kärlek DS.

Inga kommentarer: