tisdag 5 juni 2007

Vad firar vi egentligen?

Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till svensk kung. Den 6 juni 1809 antogs regeringsformen. Den 6 juni 1973 började dagens regeringsform att gälla.

Den 6 juni är alltså framför allt förbundet med vårt nationella oberoende och vårt demokratiska samhällsskick. Denna dag handlar alltså om självbestämmande, om demokrati samt om öppenhet och tolerans!

I Sverige har vi mycket att vara stolta över. Vi är ett land som är någorlunda demokratiskt. Där människor inte förföljs för sina åsikter, där oliktänkande inte fängslas och där klyftorna är relativt små. Vi är ett land som är någorlunda solidariskt. Där den som är sjuk får hjälp av den som är frisk, där den som arbetslös får hjälp av den som har arbete, där den som är ung hjälper den som kommit till åren. Vi är ett land som är någorlunda jämlikt. Mellan kvinnor och män, mellan unga och gamla, mellan den som är född här och den som vandrade in här. Det är det jag firar!Sedan hoppas jag också att vi tvålar till Island I EM-kvalet.

Är du lagom svensk? (DN)

Nationaldag: DN, DN debatt, Svd, Kurdo om 27 anledningar att älska Sverige (Aftonbladet)

EM-kvalet: DN, DN2, Svd

4 kommentarer:

Michel Rienzi sa...

Gustav Vasa är det enda av det där som vi har skäl att vara väldigt stolta över. Sverige, en av Europas då mest primitiva länder, förvandlades till VÄRLDENS FÖRSTA MODERNA NATIONALSTAT.

Anonym sa...

Michel, Sverige var inte en nationalstat ens under Gustav Vasa. Nationalstaten är en myt.

Samerna har bott på svensk mark nästan lika länge eller kanske t.o.m. längre än övriga svenskar. Alltsedan Finland införlivades i Sverige från 1200-talet och framåt har Sverige haft en stor finländsk befolkning. Tack vare Hansan kom under senmedeltiden ett stort antal tyskar hit. Från 1600-talet och framåt följde valloner, holländare, mer tyskar, judar, skottar, engelsmän, romer m.fl. Alla dessa nationaliteter levde i Sverige innan 1900-talet ens hade börjat. En del av dem behandlades mycket illa av den svenska staten, andra uppmuntrades att bevara sina nationella särdrag.

Gustav Vasa skapade grunden till det moderna Sverige. Han återgav Sverige dess nationella suveränitet och han krossade det lokala motstånd mot den centrala kungamakten som fanns i de svenska landskapen. Men han åstakom inte en nationalstat. Sverige har aldrig varit ett land bestående av en nation. Att hävda det är att negligera den svenska historien.

Håller med Luciano om att nationaldagen är en dag att fira vårt nationella oberoende och vårt demokratiska statsskick. Själv är jag inte mycket för flaggviftande, men de som vill vifta med flaggan för att hedra alla de saker Luciano räknar upp ska få göra det.

Anonym sa...

Luciano, det finns gott om extremister både på höger- och vänsterkanten som satt i system att förfölja människor med andra åsikter än dem själva. Dessa extremister består visserligen av numerärt små grupper, men de gör oerhört stor skada. Så visst kan man råka väldigt illa ut p.g.a. sina åsikter även i Sverige.

Em. sa...

malicia:

jag tolkade det som att luciano menade statlig förföljelse. självklart finns det även i sverige ett gäng dårar som sätter efter oliktänkande eller olikvarande. oavsett påstådd eller äkta ideologisk bakgrund.