tisdag 5 juni 2007

Skenmanöver av Reinfeldt om flyktingmottagning

I TV4 i söndags gjorde statsminister ett uttalande kring den akuta flyktingtillströmningen Irak som främst drabbar Södertälje, Malmö och Göteborg. Han prata om krav på de flyktingar som vill ha hit sina anhöriga; de ska eventuellt kunna stå för försörjning. Han stänger helt dörren för extra ekonomisk stöd till de kommuner som idag tar emot flyktingar.


Detta är en uppenbar skenmanöver och löser inte den akuta situationen. Tyvärr går Anders Lago delvis i fälla i debatten mot migrationsminister Tobias Billström i Studio ett (måndag). Istället får Billström den retoriska frågan: är det något fel att vi kräver av anhöriga att det tar det ekonomiska ansvaret?

Varken Billström eller Reinfeldt verkar fatta den akuta situationen vi befinner oss i. De hänvisar till en utredning som kanske blir klar om ett år. Samtidigt fortsätter flyktingtillströmningen. Samtidigt slår regeringen den 1/7 sönder den flyktingmottagarstruktur som vi haft fram tills nu.

Hade debatt med Sabuni i kammaren i måndags. Här finns den akuta problematiken:

Herr talman! Det gick ut ett brev till alla kommuner från Integrationsverket i mitten av maj. För att klara de mål som finns i den nya organisationen är verkets bedömning att man bör komma upp till ca 250 kommunöverenskommelser omfattande närmare 30 000 introduktionsplatser under 2007. Den bedömningen kvarstår. Kommunmottagningen under årets tre första månader var 5 632 personer.

Vi socialdemokrater hävdar bestämt att det finns en underdimensionering av den mottagningsverksamhet som Migrationsverket nu sätter upp. Den kommer att leda till stora bekymmer. Sabuni hävdar – jag vet inte vilken kula hon tittar i – och är helt övertygad om att länsstyrelserna kommer att vara bättre på att fixa fram de kommunplatser som behövs. Jag tittar inte i någon kula, utan jag ser på historien. Hittills har Integrationsverket lyckats få fram de platser som har funnits. Nu slår man sönder strukturen och smetar ut den på länsstyrelserna. Det övergripande ansvaret för styrning och beställning av introduktionsplatser försvinner. Den frågan svarade inte Sabuni på.


Vi socialdemokrater hävdar att detta kommer att slå allvarligt mot de kommuner som i dag tar ett stort ansvar. Den dag regeringen är beredd att föra ett samtal med oss socialdemokrater kring tre bärande principer får ni gärna slå en signal.


Den första är: Ge akut hjälp till de kommuner som i dag tar det stora ansvaret. Den andra är: Se till att fler kommuner tar emot fler flyktingar, kanske lagstiftningsvägen. Den tredje är: Styr bort från EBO! Eget boende har blivit OBO – ett ovärdigt och omänskligt boende. Så får det inte fortgå.

Inga kommentarer: