måndag 9 april 2007

Ska Littorinsk syskonkärlek ge fler medlemmar till Företagarförbundet?

Det undrar jag när jag i Resume läser att Sven Otto Littorins syster används som argument i en värvarkampanj som just nu genomförs av Företagarförbundet. Camilla Littorin är nämligen Företagarförbundet chefslobbyist och förbundssekreterare. Därmed har man, menar Företagarförbundet, ingångar som många andra saknar.

Men Camilla är inte helt nöjd med brorsan hittills. I ett brev riktat till den nya regeringen skriver hon bland annat:

”Men småföretagaren väntar fortfarande på konkreta förändringar. Än så länge har Alliansen mest infört förändringar som gynnar löntagare, eller företagaren som löntagare. Man har inte gjort förändringar ur ett företagsperspektiv. Det är fortfarande lika svårt att bygga kapital i bolaget och för majoriteten är det fortfarande dyrare att anställa. Visserligen förändras de så kallade 3:12 reglerna, men de är fortfarande kvar, förmånsrätten håller på att ses över – men inte heller här har något hänt.”

Det kallar jag syskonkärlek!

Inga kommentarer: